INCAP OYJ                PÖRSSITIEDOTE              21.3.2012 klo 8.30

INCAPIN VUOSIKERTOMUS, TILINTARKASTUSKERTOMUS SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JULKAISTU

Incap-konsernin vuoden 2011 vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2011, on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Kertomus on nähtävissä pdf-muodossa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.incap.fi/Media/Vuosikertomus. Vuosikertomus on julkaistu vain sähköisessä muodossa.

Vuosikertomus sisältää muun muassa toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastaja on lausuntoaan mukauttamatta halunnut tilintarkastuskertomuksessaan kiinnittää huomiota tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 26 sekä toimintakertomuksessa selostettuihin seikkoihin yhtiön maksuvalmiudesta ja veloista. Konsernin omavaraisuusaste on 3,3 %. Yhtiö arvioi, että yhtiön kassavirta riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin edellyttäen, että yhtiön lisärahoitusneuvottelut toteutuvat suunnitellulla tavalla. Nämä tekijät yhdessä muiden toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa mainittujen seikkojen ohella osoittavat tilintarkastajan mukaan olennaista epävarmuutta, joka saattaa kyseenalaistaa yhtiön maksuvalmiuden.

Lisäksi tilintarkastaja haluaa lausuntoaan mukauttamatta kiinnittää huomiota tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä toimintakertomuksessa esille tuotuun laskennalliseen verosaamiseen 4,1 miljoonaa euroa. Edellisten tilikausien tuloskehitys on poikennut merkittävästi laadituista ennusteista ja näin verosaamisten hyödyntämiseen liittyy epävarmuutta. Mikäli yhtiöiden tuloskehitys ei vastaisi hallituksen ennakoimaa kehitystä, tehtävällä laskennallisen verosaamisen alaskirjauksella olisi merkittävä vaikutus sekä Incap-konsernin että emoyhtiön omavaraisuusasteeseen ja tätä kautta muun muassa näiden omaan pääomaan.

Lisäksi tilintarkastaja haluaa lausuntoaan mukauttamatta kiinnittää huomiota emoyhtiön liitetiedoissa kohdassa 11 selostettuihin tytäryhtiöosakkeiden arvostuksiin ja niihin liittyvään epävarmuuteen.

Incap on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään toimintakertomuksesta erillisenä dokumenttina, joka on saatavilla konsernin kotisivuilla osoitteessa www.incap.fi/Sijoittajat/Hallintoperiaatteet.

INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569 tai +91 990 204 2813
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

LIITTEET
Vuosikertomus ja tilinpäätös sisältäen hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 68,9 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Incapin tilinpäätös 2011
Incapin vuosikertomus 2011


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1595837