INCAP OYJ          PÖRSSITIEDOTE                 24.3.2011 klo 8.45


INCAPIN VUOSIKERTOMUS SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JULKAISTU

Incap-konsernin vuoden 2010 vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen vuodelta
2010, on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Kertomus on nähtävissä pdf-muodossa
yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.incap.fi/Media/Vuosikertomus Vuosikertomus
on julkaistu vain sähköisessä muodossa.

Vuosikertomus sisältää muun muassa toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen
ja tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan
halunnut kiinnittää huomiota toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen
liitetiedoissa kohdassa 26 selostettuihin seikkoihin siitä, että yhtiön arvio
rahoituksen riittävyydestä seuraavan 12 kuukauden käyttöpääomatarpeisiin
sisältää epävarmuutta. Käyttöpääoman riittävyyteen tuovat epävarmuutta asetettu
tulostavoite, vaihto-omaisuuteen sisältyvä kiertotavoite ja yhtiön edellytykset
täyttää rahoitusehdot.

Incap on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään
toimintakertomuksesta erillisenä dokumenttina, ja myös se on saatavilla
konsernin kotisivuilla osoitteessa www.incap.fi/Sijoittajat/Hallintoperiaatteet

INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

LIITTEET
Vuosikertomus ja tilinpäätös sisältäen hallituksen toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä


INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli noin 59,2 miljoonaa.
euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin osake
on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi
Tilinpäätös 2010:
http://hugin.info/120192/R/1499599/435073pdf

Vuosikertomus 2010:
http://hugin.info/120192/R/1499599/435072pdf

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä:
http://hugin.info/120192/R/1499599/435076pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1499599]