Incap Oyj            Pörssitiedote          24.1.2014 klo 8.00 (EET)                                                                                      

INCAPIN "TURNAROUND"-OHJELMA ONNISTUNEESTI PÄÄTÖKSEEN – STRATEGISTEN VAIHTOEHTOJEN ANALYSOINTI KÄYNNISTETTY  

Incapin lokakuussa 2013 käynnistämä "Turnaround"-ohjelma on nyt toteutettu onnistuneesti. Ohjelman kantavana strategiana oli keskittyä ydinliiketoimintaan eli valmistukseen ja asiakkaiden toimituksiin. Ohjelman päätavoitteet saavutettiin: toimitusvarmuus parani merkittävästi, toiminta tehostui niin valmistusyksiköissä kuin tukitoiminnoissakin, konserniorganisaatiota supistettiin kattamaan vain olennaiset toiminnot ja tuotantokapasiteettia sopeutettiin todellista kysyntää vastaavasti. Organisaatiorakenne on uudistettu ja valmistusyksiköt toimivat nyt itsenäisinä tulosyksiköinä, joilla on kokonaisvastuu omasta toiminnastaan sekä myynnistä.

"Turnaround"-ohjelman toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen Incap pystyy toimimaan kannattavasti vuonna 2014 jopa huomattavasti pienemmillä valmistusmäärillä kuin vuonna 2013. Incap julkaisee 25.2.2014 tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2013 ja antaa samalla tarkemman tulosohjauksen vuodelle 2014.

Strategisten vaihtoehtojen arviointi

Vaikka Inission AB ei käyttänyt optiotaan Incapin ja Inissionin toimintojen yhdistämisestä vuoden 2013 loppuun mennessä, se on ilmoittanut olevansa edelleen kiinnostunut yhdistymisestä. Tässä uudessa tilanteessa Incapin hallitus on alkanut arvioida strategisia vaihtoehtoja yhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi edelleen. Mahdollisten strategisten liittoumien arviointia varten Incapin hallitus on päättänyt käyttää investointipankkia neuvonantajana.  

  INCAP OYJ Hallitus 

Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Lassi Noponen, puh. 040 501 5127
toimitusjohtaja Fredrik Berghel, puh. +46 73 202 2210

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 64,1 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 470 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1756907