Incap Oyj     Pörssitiedote   30.9.2010 klo 16

INCAPIN SUUNNATTU OSAKEANTI MERKITTIIN KOKONAISUUDESSAAN

Incap Oyj:n hallitus on tänään hyväksynyt yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa
9.9.2010 päätetyn suunnatun osakeannin merkinnät. Uusia osakkeita merkittiin
enemmän kuin annin enimmäismäärä, joka oli 4 500 000 kappaletta ja joka vastaa
noin 31,7 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ennen osakeantia.

Suunnatun annin yhteydessä Incap Oyj:n uudeksi omistajaksi tuli Suomen
Teollisuussijoitus Oy, joka merkitsi yhteensä 2 185 509 uutta osaketta.

Incapin suurimmista osakkeenomistajista uusia osakkeita merkitsivät Oy Etra
Invest Ab 1 000 000 osaketta ja Oy Ingman Finance Ab 224 600 osaketta sekä muut
yhteensä 368 568 osaketta. Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja merkitsivät
yhteensä 721 323 kappaletta uusia osakkeita.

Uusien osakkeiden merkintähinta oli 0,64 euroa, ja Incap kirjaa uusista
osakkeista yhteensä noin 2,9 miljoonaa euroa vapaan oman pääoman rahastoon.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Suunnattu anti onnistui hyvin ja
vahvisti yhtiömme pääoma- ja rahoitusrakennetta tavoitteiden mukaisesti. Suomen
Teollisuussijoitus Oy:n mukaantulo suurimpien omistajien joukkoon on tervetullut
ja tuo vakautta Incapin tulevaan kehittämiseen."

Teollisuussijoituksen sijoitusjohtaja Antti Kummu: "Suomalaisen teollisen
valmistusosaamisen kansainvälistyminen ja kilpailukyvyn kehittäminen ovat
tärkeitä, jotta valmistavaa teollisuutta säilyy myös Suomessa. Uskomme,
että Incapin resurssit ja osaaminen mahdollistavat yhtiön kannattavan
kansainvälisen kasvun". Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion
pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista
yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Yhtiö sijoittaa
kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta, yhdessä yksityisten
sijoittajien kanssa.

Incapin tavoitteena on merkitä uudet osakkeet kaupparekisteriin mahdollisimman
pian. Kaupparekisterimerkinnän jälkeen Incap Oyj:llä on yhteensä 18 680 880
kappaletta osakkeita. Suunnatussa annissa merkityt uudet osakkeet ovat
samanlajisia yhtiön muiden osakkeiden kanssa ja ne tuottavat oikeuden osinkoon
uusien osakkeiden rekisteröinnistä lukien. Uudet osakkeet haetaan julkisen
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä arviolta lokakuun loppuun mennessä,
ja tätä varten yhtiö laatii listalleottoesitteen.


INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi


INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 miljoonaa.
euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 800 henkilöä. Incapin osake
on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi


[HUG#1448018]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE