Incap Oyj             Pörssitiedote                 27.4.2022 kello 9.00
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Incapin hallitus päätti muutoksesta toimitusjohtajan osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään

Incap Oyj:n hallitus päätti 26.5.2020 osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön toimitusjohtaja Otto Pukkille. Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmän ansaintajakso päättyi 31.12.2021. Toimitusjohtaja voi ansaita ansaintajaksolta yhtiön liikevoiton kehittymiseen perustuvan suoriteperusteisen palkkion, edellyttäen, että toimitusjohtaja on palkkion maksuhetkellä edelleen toimisuhteessa yhtiöön. Kannustinjärjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2022 pidettävän yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyttyä yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun 12 kuukauden luovutusrajoitusjakson aikana palkkion maksamisesta. Toimitusjohtajalle maksettavien osakkeiden määrä on enintään 5 730 yhtiön uutta osaketta.

Koska yhtiö on vuonna 2020 toimitusjohtajan kannustinjärjestelmästä päättämisen jälkeen toteuttanut merkintäetuoikeusannin, toimitusjohtajan kannustinjärjestelmän perusteella ansaitsemien uusien osakkeiden määrä päätettiin vastaavasti nostaa 7 640 osakkeeseen. Lisäksi, koska hallitus on ehdottanut yhtiön 29.4.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle päättämistä osakesplitistä, jossa osakkeenomistajille annettaisiin maksutta uusia yhtiön osakkeita heidän omistuksensa suhteessa osakkeenjaon täsmäytyspäivänä siten, että kutakin osaketta kohden annettaisiin 4 uutta osaketta, myös toimitusjohtajan kannustinjärjestelmän perusteella ansaitsemien osakkeiden määrä päätettiin nostaa yhteensä 38 200 yhtiön uuteen osakkeeseen, mikäli yhtiön varsinainen yhtiökokous hyväksyy osakesplitin ja osakkeiden merkintä tapahtuu osakesplitin toteuttamisen jälkeen.

Kannustinjärjestelmän muutoksen toteuttamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön toimitusjohtajalle perustuen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osakkeiden antaminen toteutetaan kannustinjärjestelmän ehtojen toteutuessa.

Yhtiöllä on tämän pörssitiedotteen päivämääränä yhteensä 5 849 327 osaketta.

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Ville Vuori, hallituksen puheenjohtaja, +358 (0)40 036 9438

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Ltd.
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 2 500 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.