Incap Oyj                    Pörssitiedote                25.5.2012 klo 16.30

INCAP OYJ:N VAIHTOVELKAKIRJALAINA 2012

Incap Oyj:n hallitus on kokouksessaan 25.5.2012 päättänyt, että se yhtiökokouksessa 11.4.2012 saamansa valtuutuksen nojalla laskee liikkeeseen pääomaltaan 2 916 000 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan. Vaihtovelkakirjalaina liittyy 22.5. tiedotettuun rahoituksen kokonaisjärjestelyyn, jossa osa vuonna 2007 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan haltijoista vaihtaa lainaosuutensa uuteen vaihtovelkakirjalainaan.

Vaihtovelkakirjalainan emissiokurssi on 100 % ja lainan pääomalle maksetaan 7 % kiinteää vuotuista korkoa vuosittain jälkikäteen.

Incap Oyj:n hallitus on hyväksynyt vaihtovelkakirjalainan merkinnät 25.5.2012. Merkittyihin lainaosuuksiin liittyy oikeus vaihtaa ne yhteensä enintään 7 112 195 kappaleeseen yhtiön uusia osakkeita. Vaihtovelkakirjalainalla merkittävien osakkeiden vaihtohinta on 0,41 euroa. Lainaosuuksien vaihtoaika alkaa vaihtovelkakirjalainaan kuuluvien optio-oikeuksien antamista koskevasta kaupparekisterimerkinnästä ja päättyy 30.4.2017.

Vaihtovelkakirjalainan eräpäivä on 25.5.2017, ellei lainaa tätä ennen lunasteta, vaihdeta tai osteta takaisin. Incapilla on oikeus lunastaa vaihtovelkakirjalaina takaisin sen nimellisarvosta lisättynä kertyneellä korolla edellyttäen, että yhtiön osakkeen päätöskurssi on määritellyllä ajanjaksolla ollut vähintään 125 prosenttia vaihtohinnasta eikä lainanhaltija ole käyttänyt konversio-oikeuttaan.

INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. +919 90 204 2813
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 68,9 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1615090