Incap Oyj           
Pörssitiedote                  31.8.2016 klo 8.20 (EET)

INCAP OYJ:N OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN REKISTERÖITY KAUPPAREKISTERIIN

Incap Oyj:n 6.4.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätös osakepääoman alentamisesta on rekisteröity tänään kaupparekisteriin.

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön 20.486.769.50 euron osakepääomaa 19.486.769,50 eurolla tappioiden kattamiseksi ja varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan pääoman rahastoon seuraavasti:

  • 31.12.2015 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneet tappiot katetaan alentamalla yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoa 16.804.218,62 eurolla, ylikurssirahastoa 44.316,59 eurolla ja osakepääomaa 11.118.952,29 eurolla, ja
  • tappioiden kattamisen jälkeen yhtiön osakepääomaa alennetaan edelleen 8.367.817,21 eurolla siten, että varat siirretään sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Yhtiön uusi osakepääoma on alentamisen jälkeen 1.000.000 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto on 8.367.817,21 euroa.

Osakepääoman alentamisella ei ollut vaikutusta yhtiön osakkeiden lukumäärään.

INCAP OYJ

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 520 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire