Incap Oyj | Pörssitiedote | 03.07.2023 klo 20:15:00 EEST

InCap Oyj:n maksuton osakeanti yhtiölle itselleen

InCap Oyj:n (”Yhtiö” ja ”InCap”) hallitus on 27.4.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla päättänyt tänään yhteensä 152 379 Yhtiön uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen. Uudet osakkeet ovat samaa lajia kuin Yhtiön muut osakkeet.

Osakeannissa annetut osakkeet on tarkoitus käyttää Yhtiön aiemmin tänään 3.7.2023 julkistaman Pennatronics Inc.:n yritysoston kauppahinnan osittaiseksi maksuksi.

Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 29 437 214 osaketta.

Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä niiden rekisteröimisestä lukien. Uudet osakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin ja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään arviolta 6.7.2023. Uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta 7.7.2023.