Incap Oyj
Pörssitiedote 30.1.2013 klo 13

INCAP OYJ:N HALLITUS JÄRJESTI SUUNNATUN OSAKEANNIN MAKSUNA VAIHTOVELKAKIRJALAINAOSUUKSISTA

Incap Oyj:n hallitus on tänään käyttänyt varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2012 myöntämää valtuutusta ja päättänyt suunnatusta osakeannista, jolla yhtiö lunastaa osan vuonna 2007 liikkeeseen lasketusta vaihtovelkakirjalainasta. Suunnattu osakeanti liittyy rahoitusjärjestelyyn, josta yhtiö tiedotti 17.1.2013.

Suunnatussa osakeannissa yhdelle vaihtovelkakirjalainan haltijalle annetaan vastikkeena lainaosuuksista yhteensä 1 697 286 kappaletta yhtiön uusia osakkeita. Osakkeiden laskennallinen merkintähinta on 0,22 euroa osakkeelta. Uudet osakkeet vastaavat noin 8,1 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä ennen osakeantia.

Uusien osakkeiden merkinnässä poiketaan nykyisten osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita tarjoamalla uusien osakkeiden merkintäoikeus kokonaan yhdelle vaihtovelkakirjalainan haltijalle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta olemassa painava taloudellinen syy, koska suunnattu osakeanti on tarkoitettu yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseksi nopealla ja edullisella järjestelyllä.

Uudet osakkeet oikeuttavat osingonjakoon ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet siitä hetkestä lähtien, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Yhtiön tavoitteena on viedä osakeannissa annetut uudet osakkeet rekisteröitäväksi kaupparekisteriin mahdollisimman pian. Sen jälkeen kun uudet osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä, Incap Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 22 546 266 kappaletta.

INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047 tai +372 5553 7905
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 68,9 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 610 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1674118