Incap Oyj                     
Pörssitiedote    12.12.2014 klo 17.30 (EET)                                                            

INCAP OYJ:N HALLITUKSEN TIEDONANTO KOSKIEN YHTIÖN OMISTUKSEN MUUTOSTA

Incap Oyj on tänään saanut tiedon, että Inission AB tulee tekemään ostotarjouksen Incapin osakkeista sen jälkeen, kun Inissionin omistus on noussut 33 022 948 osakkeeseen eli noin 30,27 prosenttiin kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä. Lisäksi Incapin tietoon on tullut, että Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on antanut Inissionille ennakkositoumuksen hyväksyä ostotarjous omistamiensa 7 684 615 osakkeen osalta.  

Incapin hallitus perehtyy Inissionin tekemään ostotarjoukseen ja tulee arvopaperimarkkinalain mukaisesti ottamaan kantaa lopulliseen tarjoukseen viimeistään tarjousasiakirjan julkistamisen jälkeen. Koska ostotarjouksen tekijän pääomistajat ovat Incap Oyj:n hallituksen jäseniä, asiaa tullaan käsittelemään hallituksen kokoonpanossa, johon kuuluvat hallituksen tarjouksentekijästä riippumattomat jäsenet.

Tarjouksen arvioinnissa hallitus tulee yhdessä neuvonantajiensa kanssa huomioimaan erityisesti tarjouksen alhaisen tason suhteessa Incapin julkistamiin tulevaisuudennäkymiin ja Incapin osakkeen kurssiin tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävänä aikana sekä kontrollipreemion puuttumisen.

INCAP OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja:
Lassi Noponen, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 501 5127

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 36,8 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 500 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja:www.incap.fi.


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1879635