Incap Oyj     Pörssitiedote                    25.5.2015 klo 14.45 (EET)

INCAP OYJ:N 25.5.2015 PÄÄTTÄMÄN MERKINTÄETUOIKEUSANNIN ESITE HYVÄKSYTTY

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa missä sen julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Incap Oyj:n ("Yhtiö") hallituksen 25.5.2015 päättämään merkintäetuoikeusantiin liittyvän arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukaisen esitteen. Merkintäetuoikeusannissa Yhtiö tarjoaa sen osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuen enintään 109 114 035 Yhtiön uutta osaketta. Yhtiö on julkistanut merkintäetuoikeusannin ehdot aiemmin tänään kokonaisuudessaan pörssitiedotteella.

Esite sisältää joitakin Yhtiön aiemmin julkistamattomia tietoja, jotka Yhtiön arvion mukaan ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan Yhtiön arvopaperin arvoon. Näitä ovat seuraavat tiedot:

  • Esitteessä kuvatuissa Yhtiön tunnusluvuissa oman pääoman tuotto vuodelta 2014 on 55,8 prosenttia (Yhtiön aiemmin ilmoittama luku oli 15,4 prosenttia) ja vuodelta 2013 se on 689,5 prosenttia (Yhtiön aiemmin ilmoittama luku oli 725,7 prosenttia). Muutos tiedoissa johtuu tunnuslukujen laskennassa käytetyn kaavan muuttamisesta siten, että luvuissa on huomioitu sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
  • Esitteessä kuvatuissa Yhtiön tunnusluvuissa sijoitetun pääoman tuotto vuodelta 2014 on 14,9 prosenttia (Yhtiön aiemmin ilmoittama luku oli 11,2 prosenttia) ja vuodelta 2013 se on -30,4 prosenttia (Yhtiön aiemmin ilmoittama luku oli -33,6 prosenttia). Muutos tiedoissa johtuu tunnuslukujen laskennassa käytetyn kaavan muuttamisesta siten, että luvuissa on huomioitu sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
  • Verrattuna Yhtiön tilinpäätöksessä 31.12.2014 annettuihin tietoihin, Yhtiön velkaantumisessa on tapahtunut seuraavat muutokset 1.1.2015-30.4.2015:
  • Yhtiö on lyhentänyt pankkilainoja Suomessa yhteensä 284 428 euroa;
  • Yhtiö on lopettanut Suomessa laskuluottolimiitin, jonka saldo 31.12.2014 oli 607 841 euroa ja avannut Virossa 500 000 euron laskuluottolimiitin, josta oli 30.4.2015 käytössä noin 300 000 euroa;
  • Yhtiö on jatkanut Intian pankkilainan / luotollisen tilin vakuutta 30.6.2015 asti. Tästä limiitistä oli 30.4.2015 käytössä noin 1,0 miljoonaa euroa;
  • Luotollisesta tilistä Suomessa oli 30.4.2015 käytössä 1,3 miljoonaa euroa;
  • Yhtiön kassavarat 30.4.2015 olivat noin 2,2 miljoonaa euroa ja nettovelkaantuneisuus noin 6,2 miljoonaa euroa.

Sijoittajia pyydetään tutustumaan esitteen koko sisältöön ja etenkin sen riskejä koskevaan kuvaukseen.

Inission AB on lisäksi ilmoittanut Yhtiölle, että se on saanut Finanssivalvonnan poikkeusluvan sille, että Inission AB:lla ei ole velvollisuutta tehdä arvopaperimarkkinalain (746/14.12.2012, muutoksineen) mukaista pakollista julkista ostotarjousta, vaikka sen omistus Yhtiön hallituksen tänään päättämässä merkintäetuoikeusannissa käyttämänsä ensisijaisen merkintäoikeuden johdosta nousisi yli 50 prosenttiin Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Poikkeusluvan edellytyksenä on, että mikäli Inission AB:n omistus merkintäetuoikeusannissa käyttämänsä ensisijaisen merkintäoikeuden johdosta nousisi yli 50 prosenttiin Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, Inission AB ei tämän lisäksi hanki tai merkitse lisää Yhtiön osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Yhtiössä.

Suomenkielinen esite on saatavilla 25.5.2015 alkaen Yhtiön rekisteröidyn toimipaikan vastaanotosta, osoitteesta Keilaranta 4, 02150 Espoo, arkisin normaalina toimistoaikana ja sähköisenä Yhtiön verkkosivustolta Internet-osoitteesta www.incapcorp.com/investors-f/ ja 26.5.2015 alkaen osoitteesta www.fim.com/.

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana merkintäetuoikeusannissa toimii Jonver Capital Oy ja oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Bird & Bird Oy.

Huomautus:

Tämä pörssitiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämän pörssitiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei ole rekisteröity Yhdysvalloissa eikä tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa eikä arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa.

Helsingissä, 25.5.2015                                               

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 380 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.Lisätietoja: www.incapcorp.com


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1923695