Incap Oyj         

Pörssitiedote                10.4.2014           klo 10.00

INCAP OYJ MUUTTAA ARVIOTAAN KÄYTTÖPÄÄOMAN RIITTÄVYYDESTÄ SEURAAVAKSI 12 KUUKAUDEKSI

Incap Oyj on neuvotellut uudelleen rahoitusjärjestelyn liittyen lainanlyhennyksiin ja niihin liittyviin kovenantteihin suomalaisen pankin kanssa.

Perustuen uudelleen neuvoteltuun lainanlyhennyssuunnitelmaan ja kovenantteihin, kuten myös toteutuneeseen ja ennustettuun taloudelliseen kehitykseen, Incap muuttaa arviotaan 25.2.2014 ilmoitetusta liittyen käyttöpääoman riittävyyteen seuraavaksi 12 kuukaudeksi. Tänään Incap arvioi, että käyttöpääoman määrä on riittävä seuraavaksi 12 kuukaudeksi.

Uudelleen neuvoteltu lyhennysaikataulu laski maksueriä puoleen aiemmasta suunnitelmasta vuoden 2014 toiselle puolikkaalle. Lainanlyhennyksiin liittyviä kovenanttiehtoja lievennettiin ja ne pitävät sisällään ainoastaan EBITDAn edeltävältä kuudelta kuukaudelta. Tavoitetaso 30.6.2014 on EBITDA 66,000 € ja 31.12.2014 EBITDA 613,000 €.

Tänään 10.4.2014 esitetyn arvion mukaan Incapin liikevaihto, kannattavuus ja käyttöpääoma kehittyvät suunnitelman mukaisesti. Tähän perustuen yhtiö arvioi, että se täyttää kovenanttiehdot seuraavana arviointiajankohtana 30.6.2014.

Incap pitää ohjauksensa liikevaihtoon ja kannattavuuteen nähden muuttumattomana aiemmin tiedotetusta. Pörssitiedotteessa 25.2.2014 Incap arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2014 tulee olemaan merkittävästi pienempi kuin vuonna 2013, jolloin liikevaihto oli 36,6 M€. Yhtiö arvioi koko vuoden 2014 operatiivisen tuloksen (EBIT) olevan positiivinen.  Vuonna 2013 operatiivinen tulos oli negatiivinen (-5,9 M€).

Incap Oyj:n toimitusjohtaja Fredrik Berghel: "Neuvotteluprosessimme pankin kanssa sujui onnistuneesti, koska olemme pystyneet parantamaan operatiivisia tuloksiamme toteutetulla "Turnaround"-ohjelmalla. Neuvottelutulos antaa meille mahdollisuuden kehittää toimintojamme rauhassa eteenpäin. Voimme keskittyä ydinliiketoimintaamme – toimittamaan laadukkaita tuotteita asiakkaille. Uuden pysyvän toimitusjohtajan rekrytointi, joka myös etenee nopealla tahdilla, tukee osaltaan tuleville vuosille asettamiemme tavoitteiden saavuttamista. Olen vakuuttunut siitä, että viimeaikainen toiminnan kehitys ja lainanlyhennysjärjestelyihin liittyvät positiiviset uutiset antavat meille hyvät mahdollisuudet tavoitteidemme saavuttamiseen."

INCAP OYJ

Fredrik Berghel
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Fredrik Berghel, puh. +46 73 202 2210
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 36,8 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 470 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1776233