Incap Oyj                   Pörssitiedote               9.2.2012 klo 9

MUUTOKSIA INCAP-KONSERNIN ORGANISAATIOSSA

Incap-konsernin molemmat liiketoimintayksiköt – Energy efficiency ja Well-being solutions – siirtyvät liiketoimintajohtaja Jari Koppelon vastuulle 1.3.2012 alkaen. Jari Koppelo on aikaisemmin vastannut Energy efficiency -liiketoimintayksikön toiminnasta sekä Euroopassa että Aasiassa. Liiketoimintayksiköiden johtajana hän vastaa kaikista Incapin asiakkuuksista, asiakaskannattavuudesta ja yhtiön palvelujen myynnistä. Kullekin asiakkaalle nimetyt, asiakkuudesta vastaavat myyntipäälliköt raportoivat hänelle. Jari Koppelo on tullut yhtiön palvelukseen ja johtoryhmän jäseneksi vuonna 2008.

Incapin Euroopan tuotannosta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Sami Kyllönen, joka on toiminut Incapin tuotantopalvelupäällikkönä vuodesta 2007 lähtien. Tällä hetkellä Incapilla on Euroopassa tuotantoa Helsingissä, Vaasassa ja Kuressaaressa. Sami Kyllösen asemapaikka on Kuressaari.

Euroopan tuotannosta aikaisemmin vastannut Mikko Hirvinen on nimitetty projektijohtajaksi. Hän vastaa aluksi Helsingin tehtaan tuotannon siirtämisestä yhtiön muille tehtaille, joka on määrä toteuttaa syksyyn 2012 mennessä. Mikko Hirvisen asemapaikka on Tallinna. Hän on edelleen konsernin johtoryhmän jäsen.

Konsernin tuotantoa tukevat palvelut, joita ovat uusien tuotteiden tuotantoonvientiin liittyvä projektitoiminta (NPI, New Product Introduction) ja tuotedokumentaation ylläpito (PLM, Product Life-cycle Management), siirtyvät 1.3.2012 alkaen Marko Tapaninahon vastuulle.  Hän on tullut yhtiön palvelukseen marraskuussa 2011 ja vastaa konsernin suunnittelupäällikkönä edelleen myös Incapin tuote- ja testaussuunnittelusta, joissa on tällä hetkellä toimintaa Intiassa ja Suomessa. Marko Tapaninaho on konsernin laajennetun johtoryhmän jäsen.

INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli noin 59,2 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1584022