Incap Oyj Pörssitiedote            12.10.2020 klo 18.10 (EEST)   
                                                                
LISÄTIETOJA AWS ELECTRONICS GROUPIN YRITYSOSTOSTA

Incap tiedotti 23.1.2020 julkaistuilla tiedotteilla, että se on allekirjoittanut sopimuksen AWS Electronics Groupin koko osakekannan hankinnasta. AWS Electronics Group on elektroniikan sopimusvalmistaja ja yrityksellä on tuotantolaitokset Isossa-Britanniassa ja Slovakiassa. Kokonaisuus on raportoitu osana Incap-konsernia 23.1.2020 alkaen.

Velaton kauppahinta oli 15,9 miljoonaa euroa, ja mahdollinen lisäkauppahinta on enintään 1,5 miljoonaa euroa. Hankinta rahoitettiin 13 miljoonan euron vieraan pääoman ehtoisella lainalla ja maksettiin käteisellä lukuun ottamatta 0,7 miljoonan euron osuutta, joka maksetaan Incapin osakkeina.

Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla yritysostossa hankittujen AWS Electronics Groupin Iso-Britannian ja Slovakian yksiköiden liiketoiminta on kehittynyt hyvin ja integrointi on jatkunut suunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja yrityskaupasta

Suoritettu vastike koostuu käteisvaroina maksetusta 6,7 miljoonan euron vastikkeesta, osakkeina maksettavasta osuudesta sekä arvioidusta 0,6 miljoonan euron lisäkauppahinnasta. Hankinnan yhteydessä Incap maksoi AWS Electronics Groupin puolesta velkoja ja warrantin.

AWS Electronics Groupin tuoma liikevaihto 23.1.–30.6.2020 oli 18,6 miljoonaa euroa ja voitto 0,2 miljoonaa euroa. Hankintahetkeä edeltävä, konsolidoimaton liikevaihto 1.1.–22.1.2020 oli 2,6 miljoonaa euroa ja tappio olisi ollut 0,4 miljoonaa euroa huomioiden hankinnan yhteydessä kirjattujen erien suunnitelman mukaiset poistot kyseiselle ajanjaksolle. Henkilöstön määrä oli hankitussa yhtiössä 30.6.2019 päättyneen tilikauden lopussa 436.  

Kauppahinta on kohdistettu yksilöityihin nettovaroihin, jotka sisältävät asiakassuhteita, tilauskannan ja arvion vaihto-omaisuuden tasearvoon sisältymättömästä työn osuudesta perustuen AWS Electronics Groupin yleiseen käyttökatteeseen. Hankitut asiakassuhteet poistetaan 12 vuodessa, tilauskanta 12 kuukaudessa ja vaihto-omaisuus 6 kuukaudessa. Alustavan hankintalaskeman mukainen jäljelle jäävä jäännösarvo 6,6 miljoonaa euroa on kirjattu liikearvoksi. Liikearvo johtuu synergioista, joita odotetaan saavutettavan muun muassa materiaaliosto- ja ristiinmyyntimahdollisuuksien muodossa. Yhdenkään liikearvoon kirjatun erän ei odoteta olevan verotuksessa vähennyskelpoinen. Määritettäessä hankittuja varoja ja velkoja on huomioitu IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimukset, joiden hankintahetkellä jäljellä olevat diskontatut vuokranmaksut on kirjattu korollisiin velkoihin ja vastaava omaisuuserä käyttöoikeusomaisuuseräksi.

AWS Electronics Groupin taloudellinen raportointi perustuu Ison-Britannian ja Irlannin raportointistandardiin “The Financial Reporting standard applicable in the UK and Republic of Ireland” (FRS 102). Yrityskaupan yhteydessä tehdyn arvion perusteella sovelletun laskentastandardin ja IFRS-standardien välillä ei ole vuokrasopimusten käsittelyn lisäksi sellaisia eroja, jotka aiheuttaisivat merkittäviä eroja esitettyihin taloudellisiin tietoihin.

Hankinnan varat ja velat käypään arvoon arvostettuna hankintapäivänä, alustava hankintalaskelma:

(1 000 EUR)    
Varat    
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   1 174
Käyttöoikeusomaisuus   1 439
Muut aineettomat hyödykkeet: asiakassuhteet   5 214
Muut aineettomat hyödykkeet: tilauskanta   581
Muut aineettomat hyödykkeet: muut   71
Pitkäaikaiset varat yhteensä   8 479
     
Lyhtyaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus   7 607
Myyntisaamiset ja muut saamiset   7 809
Lyhytaikaiset varat yhteensä   15 416
     
Varat yhteensä   23 895
     
Velat    
Pitkäaikaiset velat    
Pitkäaikaiset korolliset velat   1 330
Pitkäaikaiset korolliset velat, konserni   6 110
Laskennallinen verovelka   1 131
Pitkäaikaiset velat yhteensä   8 572
     
Lyhytaikaiset velat    
Ostovelat ja muut velat   10 672
Lyhytaikaiset korolliset velat   3 166
Lyhytaikaiset velat yhteensä   13 838
     
Velat yhteensä   22 410
     
Hankittu yksilöitävissä oleva nettovarallisuus   1 485
     
Liikearvo   6 617
Hankittu nettovarallisuus   8 102

INCAP OYJ

Lisätietoja (englanniksi):

Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa ja sen palveluksessa on noin 1 300 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.