Incap Oyj
Liiketoimintakatsaus Q1/2019                                8.5.2019 klo 11.15 (EEST)                

Korjaus Incapin liiketoimintakatsaukseen tammi-maaliskuulta 2019

Incapin tänään klo 8.30 julkaistun suomenkielisen liiketoimintakatsauksen tekstissä oli termivirhe koskien liikevoittoa ja katsauskauden tulosta sekä liikevaihdon kasvuprosenttia. Tammi-maaliskuun liikevoitto (EBIT) oli 2,8 miljoonaa euroa ja katsauskauden tulos (ei liikevoitto) 2,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto (ei liikevaihto) kasvoi 145,6 prosenttia.

Alla tiedote korjattuna:

Incapin liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2019: Kasvu jatkui, kannattavuus parani  

Avainluvut tammi-maaliskuu 2019 (tilintarkastamattomat)
Liikevaihto 18,5 milj. euroa; kasvua 48 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon (1-3/2018: 12,5 milj. euroa)
Liikevoitto (EBIT) 2,8 milj. euroa; kasvua 146 % (1-3/2018: 1,1 milj. euroa)
Katsauskauden tulos 2,2 milj. euroa: kasvua 207 % (1-3/2018: 0,7 milj. euroa) 
Ohjeistus vuodelle 2019: Liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2019 tulevat olemaan suurempia kuin liikevaihto ja liikevoitto vuonna 2018 olettaen, ettei valuuttojen muuntokursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia.

Avainluvut
(ei tilintarkastettu)
1-3/2019 1-3/2018 Muutos, % 1-12/2018
         
Liikevaihto,
miljoonaa euroa
 
18,5 12,5 48,2 % 59,0
Liikevoitto (EBIT),
miljoonaa euroa
2,8 1,1 145,6 % 8,5
EBIT, % liikevaihdosta 15,3 % 9,2 %   4,5 %
Katsauskauden tulos,
miljoonaa euroa
2,2 0,7 207,0 % 3,2

Incap-konsernin liiketoiminta jatkoi vahvaa kasvua sekä Virossa että Intiassa. Intiassa tehtaan laajennus ja uusi tuotantolinja sekä Viron toimintojen kehittäminen viime vuonna ovat tehostaneet tuotantoa odotetusti. Tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 48,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 18,5 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti uusien asiakkaiden tuomat projektit. Myös kysyntä vakiintuneilta asiakkailta jatkui vahvana. 

Tammi-maaliskuun tulos oli 2,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 145,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevoiton osuus liikevaihdosta kasvoi 9,2 prosentista 15,3 prosenttiin.   

Konsernin rahoitusasema oli edelleen vakaa. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 52,6 (43,9) prosenttia.

IFRS 16 käyttöönoton vaikutukset

Incap otti IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019 soveltaen yksinkertaistettua menettelytapaa, jossa vertailutietoja ei oikaista.

IFRS 16:n käyttöönotolla ei ole merkittävää vaikutusta konsernin liikevoittoon siitä huolimatta, että vuokravelan korkokomponentti kirjataan rahoitustuottoiin ja kuluihin. IFRS 16:n käyttöönotolla ei ole merkittävää vaikutusta myöskään konsernin omaan pääomaan. Liiketoiminnan rahavirta kasvaa rahoitukseen kirjattavan vuokravelan pääomakomponentin vuoksi. Muutos lisää konsernin taseeseen kirjattavien vuokrasopimusten ja vuokravastuiden määrää 0,8 miljoonalla eurolla.

Incap ei sovella IFRS 16 -standardia vuokrasopimuksiin, joissa vuokra-aika on 12 kuukautta tai sitä lyhyempi sopimuksen alkamisajankohtana tai irtisanottavissa ilman sanktioita 12 kuukauden aikana, poikkeuksena kuitenkin Viron yksikön vuokraama tuotanto- ja toimistotila Kuressaaressa. Lukumääräisesti suurin osa konsernin vuokrasopimuksista on lyhytkestoisia tai arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevia sopimuksia, jotka käsitellään operating lease -käsittelytavalla. Incapilla ei ole toimintaa vuokranantajana.

Lähiajan näkymät

Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin.

Yhtiö toistaa 18.4.2019 antamansa arvion, jonka mukaan konsernin liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2019 tulevat olemaan suurempia kuin vuonna 2018 olettaen, ettei valuuttojen muuntokursseissa eikä komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia.

Otto Pukk, toimitusjohtaja:

“Vuoden 2019 ensimmäinen neljännes oli poikkeuksellisen hyvä Incapille. Saimme useita uusia projekteja uusilta asiakkailta ja samaan aikaan kysyntä jatkui vahvana myös vakiintuneessa asiakaskunnassamme.

Ilahduttavaa on myös se, että onnistuimme kasvattamaan tuotantomääriämme merkittävästi ilman merkittävää yleiskustannusten kasvua. Tämä on selkeä osoitus prosessiemme ja henkilöstömme joustavuudesta.

Liikevaihtomme kasvoi 12,5 miljoonasta eurosta 18,5 miljoonaan euroon, ja liikevoittomme kasvoi 1,1 miljoonasta eurosta 2,8 miljoonaan euroon. Kannattavuuden poikkeuksellisen suuri parannus, 146 prosenttia, selittyy pääosin sillä, että saimme kaudella päätökseen useita projekteja. Korostankin vielä, että kuluneen neljänneksen liikevoitto oli poikkeuksellisen hyvä valmiiden projektien ajoittumisen vuoksi.

Toimialan yleiset näkymät ovat hyvät, sillä elektroniikan käyttö erilaisissa sovelluksissa laajenee kaikkialla maailmassa, mutta elektroniikan sopimusvalmistajana tiedämme, että meidän on pystyttävä sopeutumaan nopeasti mahdollisiin markkinamuutoksiin. Komponenttien saatavuusongelmat ovat alalla jatkuneet, ja jatkamme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa, jotta voimme edelleen varmistaa toimitukset sovitussa ajassa asiakkaillemme.”

Yhtiön raportointi vuonna 2019

Incap julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta keskiviikkona 14.8. ja liiketoimintakatsauksen tammi-syyskuulta keskiviikkona 6.11.

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja (englanniksi):
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiö työllistää noin 820 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.