Incap Oyj                     
Pörssitiedote    12.12.2014 klo 11.45 (EET)                                                                   

INCAP OYJ: INISSION AB ON JULKISTANUT AIKOMUKSENSA TEHDÄ PAKOLLINEN OSTOTARJOUS INCAP OYJ:N OSAKKEISTA

Incap Oyj on 12.12.2014 saanut tietoonsa seuraavan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisen ilmoituksen pakollisen ostotarjouksen julkistamisesta jonka mukaan:

Inission AB ("Inission"), ruotsalainen yksityisessä omistuksessa oleva sopimusvalmistaja, hankki 11.12.2014 omistukseensa elektroniikan sopimusvalmistaja Incap Oyj:n ("Incap" tai "Yhtiö") 4 522 948 osaketta. Tämän seurauksena Inissionin omistus Incapissa nousi 28 500 000 osakkeesta 33 022 948 osakkeeseen, mikä vastaa noin 30,27 prosentin osuutta kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Incapillä ei ole hallussaan Yhtiön omia osakkeita. Osakehankinnan seurauksena Inissionille on syntynyt velvoite tehdä arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukainen pakollinen julkinen ostotarjous kaikista muista Incapin osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista.

Edellä kuvatun osakehankinnan lisäksi Inission on vastaanottanut osakkeenomistajalta, joka omistaa noin seitsemän prosenttia Incapin kaikista osakkeista, peruuttamattoman ja ehdottoman sitoumuksen ostotarjouksen hyväksymisestä.

Pakollisessa julkisessa ostotarjouksessa tarjottava käteisvastike tulee olemaan 0,03 euroa jokaisesta Incapin osakkeesta, mikä vastaa korkeinta Inissionin Incapin osakkeesta maksamaa hintaa tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävänä kuuden kuukauden ajanjaksona. Incapin osakkeen päätöskurssi NASDAQ OMX Helsingissä 10.12.2014 eli viimeisenä tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävänä kaupankäyntipäivänä oli 0,06 euroa. Tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävän kolmen kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettu Yhtiön osakkeen keskikurssi NASDAQ OMX Helsingissä on 0,06 euroa ja tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävän kuuden ja yhdeksän kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotetut keskikurssit ovat 0,06 euroa ja 0,05 euroa.

Inissionin tavoitteena on julkistaa ostotarjous viimeistään 7.1.2015 ja Inission pyrkii siihen, että ostotarjouksen tarjousaika alkaa arviolta 8.1.2015 ja päättyy 30.1.2015.

INCAP OYJ

Ville Vuori
toimitusjohtaja
 

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438
Lassi Noponen, hallituksen puheenjohtaja, puh.040 501 5127
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 36,8 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 500 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja:www.incap.fi.


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1879518