Incap Oyj: Incapin taloudellisen tiedottamisen aikataulu vuonna 2022

Incap Oyj julkaisee vuonna 2022 seuraavat taloudelliset raportit:

  •  tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 torstaina 24.2.2022
  •  vuosikertomus vuodelta 2021 viikolla 13/2022 (28.3.2022 alkavalla viikolla)
  •  liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2022 keskiviikkona 27.4.2022
  •  puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022 torstaina 28.7.2022
  •  liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2022 torstaina 27.10.2022.

Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Samalla yhtiö julkaisee yritysvastuuraportin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.

Incapin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Helsingissä perjantaina 29.4.2022. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, ja tätä koskeva mahdollinen pyyntö tulee toimittaa yhtiölle 31.1.2022 mennessä osoitteeseen Incap Oyj/Hallitus, Bulevardi 21, 00180 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen communications@incapcorp.com.

Kaikki taloudellinen informaatio julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Tiedotteet ovat luettavissa ajantasaisina myös Incap Oyj:n kotisivuilla www.incapcorp.com.

INCAP OYJ

Lisätietoja (englanniksi):
Otto Pukk, Incap-konsernin toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incapcorp.com  

INCAP LYHYESTI 

Incap Oyj on elektroniikan valmistuksen palveluiden luotettava kumppani ja täyden palvelun toimittaja. Globaalina elektroniikan valmistuksen palveluyrityksenä Incap tukee asiakkaita suurista monikansallisista ja keskisuurista yrityksistä pieniin startup-yrityksiin niiden koko valmistusarvoketjussa. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Isossa-Britanniassa, Slovakiassa ja Hong Kongissa. Incapilla oli vuoden 2020 lopussa noin 1 900 työntekijää. Incapin osake on ollut listattuna Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 alkaen.