Incap Oyj                                Pörssitiedote                 3.5.2022 kello 8.30
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Incapin maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet merkitty kaupparekisteriin

Incap Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2022 päättämässä maksuttomassa osakeannissa (ns. osakesplit) annetut 23 397 308 uutta yhtiön osaketta on tänään merkitty kaupparekisteriin. Maksuttoman osakeannin tavoitteena on yhtiön osakkeen likviditeetin parantaminen. Maksuttomassa osakeannissa annetaan uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan 4 uutta osaketta. Incap Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä maksuttoman osakeannin jälkeen on 29 246 635 osaketta.

Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet 3.5.2022 alkaen. Osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä, eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uusien osakkeiden kirjaus osakkeenomistajien arvo-osuustileille sekä ottaminen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä on suunniteltu tapahtuvaksi 4.5.2022.

Kaikki Incap Oyj:n osakkeet tuottavat myös jatkossa osakkeenomistajille yhtäläiset oikeudet, ja Incap Oyj:n osakkeiden ISIN-tunnus (FI0009006407) ja kaupankäyntitunnus (ICP1V) säilyvät muuttumattomina myös maksuttoman osakeannin jälkeen.

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Ville Vuori, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 036 9438

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incapcorp.com  

INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 2 500 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.