INCAP OYJ

PÖRSSITIEDOTE 26.2.2021 kello 17.30

AWS ELECTRONICS GROUPIN YRITYSOSTO

Incap Oyj (“Yhtiö” tai “Incap”) tiedotti 23.1.2020, että se on allekirjoittanut sopimuksen elektroniikan sopimusvalmistaja AWS Electronics Groupin (“AWS”) koko osakekannan hankinnasta. Kokonaisuus on raportoitu osana Incap-konsernia 23.1.2020 alkaen.

AWS:n velaton kauppahinta oli 13,5 miljoonaa puntaa (silloin noin 15,9 miljoonaa euroa), ja käteisellä maksetuksi lisäkauppahinnaksi muodostui 0,6 miljoonaa euroa. Hankinta rahoitettiin 13 miljoonan euron vieraan pääoman ehtoisella lainalla ja maksettiin käteisellä lukuun ottamatta 0,6 miljoonan punnan osuutta, joka maksetaan  Incapin osakkeina.

OSAKAUPPAHINNAN MAKSU

Yhtiön hallitus on 26.2.2021 päättänyt, että AWS:n myyjille maksetaan 600 000 puntaa vastaava määrä osakauppahintaa Yhtiön uusina osakkeina AWS:n myyjille suunnatussa maksullisessa osakeannissa (“Osakeanti”). Osakeanti toteutetaan 26.2.2021 tarjoamalla AWS:n myyjien merkittäväksi yhteensä 29 103 Yhtiön uutta osaketta. Osakeannissa yhden uuden Incapin osakkeen merkintähinta on 23,86 euroa ja Osakeannin kokonaismerkintähinta siten 694 380 euroa (600 000 puntaa). Osakekohtainen merkintähinta perustuu AWS:n osakkeiden hankintasopimukseen ja vastaa Incapin osakkeen Nasdaq Helsingissä määräytynyttä Osto-ja Myyntitasojen keskimääräistä hintaa kunkin kaupankäyntipäivän päätöshetkellä aikavälillä 19.-25.2.2021.

Osakeannin kokonaismerkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

AWS:n hankinta oli ja on yhä linjassa Yhtiön strategian kanssa ja koska kyseessä on aiemmin sovitun osakauppahinnan maksaminen, Yhtiöllä on painava taloudellinen syy poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta osakeannissa osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 9 luvun 4 § 1 momentin mukaisesti.

Incapin hallitus päätti Osakeannista yhtiökokouksen 20.4.2020 sille antaman valtuutuksen perusteella. Incapin osakkeiden määrä kasvaa 5 820 224 osakkeesta 5 849 327 osakkeeseen uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen. Yhtiön uudet osakkeet tullaan hakemaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa Nasdaq Helsingissä arviolta 31.3.2021 mennessä.

INCAP OYJ

Lisätietoja:

Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com


INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa ja sen palveluksessa on noin 1 900 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.