Incap Oyj  Lehdistötiedote 14.4.2021 kello 16.30

Incap on tänään julkaissut ensimmäistä kertaa yritysvastuuraportin, joka seuraa vuoden 2020 aikana laadittua yritysvastuuohjelmaa. Ohjelman tavoitteena oli linjata kasvava organisaatio Incapin arvojen ja strategisten tavoitteiden kanssa ja vastata eri sidosryhmien odotuksiin.

Incap on elektroniikan sopimusvalmistuksen luotettu kumppani ja keskitettyjen valmistuspalveluiden tarjoaja. Yhtiö on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi, olipa kyse suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap on viime vuosina kasvanut nopeasti ja kannattavasti elektroniikan käytön kasvun ja vuonna 2020 loppuun saatetun AWS Electronics Groupin yritysoston ansiosta. Tämän suotuisan kehityksen ansiosta Incapin markkina-arvo on kasvanut vuoden 2019 lopun 73,8 miljoonasta eurosta 107,4 miljoonaan euroon vuoden 2020 lopussa.

“Incap on globaalisti toimiva elektroniikan sopimusvalmistaja ja kasvava organisaatio. Tästä syystä vastuullinen toiminta on tavoitteidemme saavuttamisen ehdoton edellytys. Vastuullisesti ja luotettavasti toimiminen on olennainen osa missiotamme, strategiaamme ja kulttuuriamme. Varmistaaksemme, että jatkossakin pysymme teollisuudenalamme luotettuna kumppanina ja täyttääksemme kaikkien sidosryhmiemme odotukset myös tulevaisuudessa aloitimme Incapin ensimmäisen yritysvastuuohjelman vuonna 2020. Ohjelman avulla me toisaalta hallitsemme riskejä yhä paremmin, mutta olemme myöskin tunnistaneet kuinka voimme olla vieläkin vastuullisempi työnantaja, toimittaja, yhteistyökumppani ja yrityskansalainen”, sanoo Otto Pukk, Incap-konsernin toimitusjohtaja.

Incapin yritysvastuuohjelmassa kuvataan tärkeimmät ympäristöön ja talouteen liittyvät sekä sosiaaliset teemat, jotka tunnistettiin vuonna 2020 tehdyssä olennaisuusanalyysissä. Analyysi pohjautui anonyymisti tehdyn online-kyselyn tuloksiin. Kysely oli suunnattu asiakkaille, toimittajille, osakkeenomistajille seka Incapin työntekijöille ja johdolle. Kyselyyn tuli noin 330 vastausta, ja sen pohjalta laadittiin Incapin vastuullisuusohjelma, joka kattaa yhtiön yritysvastuun teemat ja tulosmittarit, niihin liittyvät GRI-aiheet ja Incapille relevantit YK:n kestävän kehityksen päämäärät.

Pukk jatkaa: ”Olen erittäin tyytyväinen siihen, että olemme nyt kiteyttäneet ja kirkastaneet yritysvastuuohjelmamme, joka koostuu raportissamme esitellyistä tärkeimmistä teemoista ja raportointikehyksestä. Tämän raportin ja yritysvastuuohjelmamme avulla olemme ottaneet ison askeleen kohti tärkeää globaalia päämäärää: kestävämpää tulevaisuutta.“

Incapin vastuullisuusraportin tarkoitus on auttaa Incapin tärkeimpiä sidosryhmiä ymmärtämään Incapin toimintaa kokonaisuutena talouden, ympäristön ja sosiaalisesta näkökulmasta sekä kertoa, kuinka Incapin yritysvastuuohjelma edistyy. Yritysvastuuraportti julkaistaan vuosittain. Raportti on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa https://incapcorp.com/responsibility-report/.

Lisätietoja:
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798 (englanniksi)

INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Isossa-Britanniassa, Slovakiassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 1 900 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.