Incap Oyj Lehdistötiedote 31.5.2021 kello 14.45

Incap osallistuu YK:n Global Compact -aloitteeseen ja osoittaa näin sitoumuksensa sen kymmeneen periaatteeseen sekä ryhtyy toimiin tukeakseen kestävän kehityksen periaatteita. Incap kuuluu nyt maailman yli 13 000 yritykseen, jotka osaltaan tukevat pyrkimystä kunnioittaa ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristön laatua ja korruption vastaisia käytäntöjä.

”Koska olemme maailmanlaajuisesti toimiva elektroniikan sopimusvalmistaja ja kasvava organisaatio, kestävä toiminta on meille välttämätöntä tavoitteidemme saavuttamiseksi”, totesi Incap Oyj:n toimitusjohtaja Otto Pukk.

”Vastuullisesti ja luotettavasti toimiminen on olennainen osa missiotamme, strategiaamme ja toimintaamme. Vastuullisuuden periaatteet, keskeiset teemat ja mittarit on määritelty yritysvastuuohjelmassamme. Ohjelmaan ja sen keskeisiin teemoihin keskittymällä tuemme myös vastaavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita”, Pukk kommentoi.

Yritysvastuun seurannan ja jatkuvan kehittämisen avulla voidaan mukauttaa Incapin kasvava organisaatio yhtiön arvoihin ja strategisiin tavoitteisiin. Samalla Incap varmistaa, että se täyttää myös eri sidosryhmien odotukset. Incapin keskeiset ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja talouteen liittyvät teemat ja Incapille relevantit YK:n kestävän kehityksen tavoitteet on kuvattu yhtiön yritysvastuuohjelmassa.

Lisätietoja Incapin yritysvastuusta: https://incapcorp.com/responsibility-report/

Lisätietoja YK:n Global Compact -aloitteesta: https://www.unglobalcompact.org/

Lisätietoja:
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798 (englanniksi)

INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Isossa-Britanniassa, Slovakiassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 1 900 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.