Incap Oyj      Pörssitiedote        23.10.2020 kello 15.55

Incap Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Incap Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 23.10.2020 yhtiön tiloissa osoitteessa Bulevardi 21, 00180 Helsinki. COVID-19-pandemian johdosta yhtiökokous pidettiin erikoisjärjestelyin.

Yhtiö tiedotti 16.10.2020 valmistelevansa arviolta 10,9 miljoonan euron merkintäetuoikeusantia. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesta osakeannista seuraavasti:

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 1 455 056 uuden osakkeen antamisesta. Osakkeet tarjotaan yhtiön osakkeenomistajille merkittäväksi siinä suhteessa kuin he osakeannin täsmäytyspäivänä omistavat yhtiön osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää osakkeenomistajien ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla mahdollisesti merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta osakkeenomistajille tai muille tahoille. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.12.2020 asti. Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia, joiden nojalla yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Incap-konsernin verkkosivuilla 6.11.2020 alkaen.

INCAP OYJ

Lisätietoja:

Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa ja sen palveluksessa on noin 1 300 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.