Incap Oyj       Pörssitiedote                       22.3.2019 klo 10.30 (EET)

INCAP ON JULKAISSUT VUOSIKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN SEKÄ SELVITYKSEN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Incap-konsernin vuoden 2018 vuosikertomus on julkaistu pdf-tiedostona suomeksi ja englanniksi yhtiön kotisivuilla www.incapcorp.com/Sijoittajat/Vuosikertomus. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Incap Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu toimintakertomuksesta erillisenä dokumenttina ja on saatavilla konsernin kotisivuilla osoitteessa www.incapcorp.com/Sijoittajat/Hallintoperiaatteet.

Yhtiön palkka- ja palkkioselvitys on nähtävillä yhtiön kotisivujen Sijoittajat/Hallintoperiaatteet/ Palkitseminen-osiossa.

Vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat myös tämän tiedotteen liitteenä.

INCAP OYJ

Lisätietoja:
Otto Pukk, toimitusjohtaja puh. +372 508 0798
Antti Pynnönen, talousjohtaja puh. +358 40 187 3494

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Hong Kongissa. Yhtiön työllistää noin 770 henkeä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.

Liitteet