Incap Oyj | Pörssitiedote | 31.03.2023 klo 11:00:00 EEST

Incap-konsernin vuoden 2022 vuosikertomus on tänään julkaistu suomeksi ja englanniksi pdf-tiedostoina. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022. Incap julkaisee tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä.

Incap Oyj on lisäksi julkaissut erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemispolitiikan ja palkka- ja palkkioselvityksen sekä englanninkielisen vastuullisuusraportin.

Vuosikertomus sekä muut julkaistut raportit ovat tämän tiedotteen liitteinä, ja ne ovat luettavissa myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.incapcorp.com.

INCAP OYJ
Hallitus