Incap Oyj
Pörssitiedote                    19.3.2013 klo 8.30

INCAP ON JULKAISSUT TULEVAISUUDENNÄKYMÄNSÄ, VUOSIKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN SEKÄ SELVITYKSEN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Incap-konsernin vuoden 2012 vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2012, on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Kertomus on nähtävissä pdf-muodossa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.incap.fi/Media/Vuosikertomus. Vuosikertomus julkaistaan vain sähköisessä muodossa, mutta siitä voi tilata tulosteita osoitteesta communications@incap.fi.

Vuosikertomus sisältää muun muassa toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Tulevaisuudennäkymät
Uuden Arvopaperimarkkinalain mukaan yhtiöllä on velvollisuus esittää tulevaisuudennäkymänsä toimintakertomuksessa. Incap Oyj:n hallitus jatkaa yhtiön aiempaa käytäntöä ja esittää arvionsa tulevaisuudennäkymistä sekä hallituksen toimintakertomuksessa että osavuosikatsauksissa.

Incap Oyj:n hallitus toistaa toimintakertomuksessaan vuodelta 2012 tilinpäätöstiedotteessa 26.2.2013 julkaistut tulevaisuudennäkymät seuraavasti:

Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin. Energiatehokkuustoimialan kysynnän uskotaan kasvavan vuoden 2012 tasosta sekä Euroopassa että Intiassa. Hyvinvointiteknologian tuotteiden liikevaihdon arvioidaan laskevan viime vuodesta johtuen joidenkin volyymituotteiden valmistuksen päättymisestä. 

Helsingin tehtaan sulkeminen kesällä 2012 oli viimeinen vaihe yhtiön strategista tuotantorakenteen muutosta, jolla on luotu edellytykset kannattavalle kasvulle. Tehdasverkoston lukumäärän vähentäminen ja tuotannon muu tehostaminen yhdessä konsernipalvelujen virtaviivaistamisen kanssa parantavat yhtiön kannattavuutta vuonna 2013.

Yhtiö arvioi konsernin liikevaihdon vuonna 2013 olevan samalla tasolla tai jonkin verran pienempi kuin vuonna 2012, jolloin liikevaihtoa kertyi 64,1 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi koko vuoden liiketuloksen (EBIT) olevan selvästi positiivinen. Vuonna 2012 liiketulos oli negatiivinen -0,7 miljoonaa euroa.

Tilintarkastuskertomus
Tilintarkastaja on lausuntoaan mukauttamatta halunnut tilintarkastuskertomuksessaan kiinnittää huomiota tilinpäätöksen toimintakertomuksessa sekä liitetietojen kohdassa 26 selostettuihin seikkoihin yhtiön rahoituksesta ja käyttöpääoman riittävyydestä. Laaditun kassavirtaennusteen mukaan yhtiön käyttöpääoma ei vastaa seuraavan 12 kuukauden tarpeita. Yhtiön arvion mukaan lisäkäyttöpääoman tarve on noin 4-6 miljoonaa euroa. Toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa mainitut asiat osoittavat merkittävää epävarmuutta, jotka saattavat antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaa.  

Lisäksi tilintarkastaja haluaa lausuntoaan mukauttamatta kiinnittää huomiota emoyhtiön liitetiedoissa kohdassa 11 selostettuihin tytäryhtiöosakkeiden arvostuksiin ja niihin liittyvään merkittävään epävarmuuteen.

Edelleen tilintarkastaja antaa Arvopaperimarkkinalain 7:8 §:n mukaisen tilintarkastajan ilmoituksen ja haluaa lausuntoaan mukauttamatta kiinnittää huomiota toimintakertomuksen kohtaan "Maksuvalmiusriskiä ja toiminnan jatkuvuutta koskevat tiedot tammi-kesäkuun osavuosikatsauksessa". Yhtiön tammi-kesäkuun osavuosikatsaus ei ole täyttänyt kaikkia IAS 34:n standardin mukaisia vaatimuksia. Yhtiö on jälkeenpäin esittänyt puuttuvat tiedot 14.9.2012 julkaistussa listalleottoesitteessä sekä pörssitiedotteessa.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Incap on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään toimintakertomuksesta erillisenä dokumenttina, joka on saatavilla konsernin kotisivuilla osoitteessa www.incap.fi/Sijoittajat/Hallintoperiaatteet.

INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

LIITTEET
Vuosikertomus ja tilinpäätös sisältäen hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 64,1 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 610 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

Incap_Tilinpäätös_2012
Incap_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012
Incap_Vuosikertomus_2012


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1686076