Incap Oyj | Sisäpiiritieto 11.11.2020 klo [●]

Incap nostaa vuoden 2020 liikevoittoennustettaan

Näkyvyys koko vuoden tuloksen osalta on parantunut ja Incap tarkentaa vuoden 2020 näkymiään. Incap arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto kasvaa huomattavasti vuoden 2019 tasosta ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2020 on suurempi kuin vuonna 2019. Aiemmin puolivuosikatsauksen yhteydessä julkaistuissa näkymissä vuoden 2020 liikevaihdon arvioitiin kasvavan huomattavasti vuoden 2019 tasosta ja liikevoiton (EBIT) arvioitiin pysyvän suunnilleen vuoden 2019 tasolla.

Liikevoittoennusteen nosto perustuu hyvään kehitykseen pääasiassa Intian tehtaalla. COVID-19-pandemiaan liittyvästä Intian tehtaan sulkemisesta johtunut tilausruuhka on purettu ja joidenkin nykyisten asiakkaiden kysyntä on kasvanut aikaisemmin arvioitua enemmän. Liikevaihdon arvioitu kasvu liittyy pääasiassa AWS Electronics Groupin yrityskauppaan, joka saatiin päätökseen tammikuussa 2020.

Vuonna 2019 Incapin liikevaihto oli 71,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) 10,1 miljoonaa euroa. Tammi–kesäkuussa 2020 Incapin liikevaihto oli 46,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) 4,3 miljoonaa euroa.

Arviot perustuvat sekä Incapin asiakkaiden ennusteisiin että yhtiön omiin arvioihin liiketoiminnan kehityksestä ja annetaan sillä oletuksella, ettei COVID-19-pandemiatilanteessa, valuuttakursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä negatiivisia muutoksia.

Incapin 26. elokuuta 2020 julkaisemat näkymät vuodelle 2020:

“Incap arvioi tammikuussa 2020 toteutuneen AWS Electronics Groupin hankinnan kasvattavan vuoden 2020 liikevaihtoa huomattavasti vuoden 2019 tasosta. Liikevoiton (EBIT) odotetaan pysyvän suunnilleen vuoden 2019 tasolla AWS Electronics Groupin hankinnan, kertaluonteisten integraatio- ja kauppakulujen, hankintamenojen allokaatioon liittyvien poistojen sekä pandemian aiheuttaman tehtaan sulkemisen vaikutuksesta.

Arviot ja ennusteet sisältävät merkittäviä COVID-19-pandemian aiheuttamia epävarmuustekijöitä. Arviot perustuvat sekä Incapin asiakkaiden ennusteisiin että yhtiön omiin arvioihin liiketoiminnan kehityksestä ja annetaan sillä oletuksella, ettei valuuttakursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia.”

Incapin liiketoimintakatsaus tammi–syyskuulta julkaistaan 25. marraskuuta 2020.

INCAP OYJ

Lisätietoja (englanniksi):
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa ja sen palveluksessa on noin 1 300 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.