Incap Oyj | Sisäpiiritieto | 18.04.2023 klo 10:15:00 EEST

Incap arvioi, että yhtiön liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2023 ovat pienempiä kuin vuonna 2022. Liikevaihto- ja liikevoittoennusteen lasku liittyy Incapin suurimpaan asiakkaaseen, joka on päättänyt pienentää varastotasojaan ja sen vuoksi siirtää joitakin tilauksia vuodesta 2023 vuoteen 2024.

Markkinadynamiikan muutoksen, komponenttien parantuneen saatavuuden ja muutamien keskeisten markkinoiden taantuman myötä asiakkaan varastotasot ovat kasvaneet liian korkeiksi, koska kasvu on alkuperäistä ennustetta pienempi.

Incapilla on pitkäaikainen suhde tähän asiakkaaseen, ja se tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa sopeuttamalla tuotantomääriään auttaakseen asiakasta pienentämään varastotasoaan. Varastojen mukauttamisjakson odotetaan olevan tilapäinen. Asiakkaan taloudellinen asema on vahva, ja sen liiketoiminnan näkymät ovat edelleen hyvät.

Incap arvioi liikevaihdon kasvavan suurimmalta osalta muita asiakkaitaan, mutta kasvu ei riitä kompensoimaan suurimman asiakkaan myynnin laskua.

Aiemmin Incap arvioi vuoden 2023 liikevaihdon, liikevoiton (EBIT) ja oikaistun liikevoiton (EBIT) olevan korkeammat kuin vuonna 2022.

Incapin liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuulta 2023 julkaistaan 26.4.2023.

INCAP OYJ