Incap Oyj | Pörssitiedote | 22.02.2024 klo 09:30:00 EET

Tämä tiedote on tiivistelmä Incapin tilinpäätöstiedotteesta tammi–joulukuulta 2023. Koko raportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.incapcorp.com.
 
Loka–joulukuun 2023 kohokohdat

 • Vuoden 2023 neljännen neljänneksen liikevaihto oli 42,4 milj. euroa (10–12/2022: 78,7 milj. euroa). Lasku vertailukaudesta oli 46 %. Ilman yhtiön suurimman asiakkaan vaikutusta liikevaihto kasvoi 54 %, ja ilman Pennatronics-yritysoston vaikutusta kasvu oli 15 %.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 3,7 milj. euroa (12,7 milj. euroa) eli 8,7 % liikevaihdosta (16,1 %). Lasku vertailukaudesta oli 71 %.
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 4,4 milj. euroa (12,9 milj. euroa) eli 10,4 % liikevaihdosta (16,4 %). Lasku vertailukaudesta oli 66 %.
 • Katsauskauden tulos oli 1,3 milj. euroa (8,7 milj. euroa).

Tammi–joulukuun 2023 kohokohdat

 • 5.7.2023 Incap osti Pennsylvaniassa Yhdysvalloissa sijaitsevan elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja tarjoavan Pennatronics Inc. -yhtiön.
 • Liikevaihto oli 221,6 milj. euroa (1–12/2022: 263,8 milj. euroa). Lasku vertailukaudesta oli 16 %. Ilman yhtiön suurimman asiakkaan vaikutusta liikevaihto kasvoi 35 %, ja ilman Pennatronics-yritysoston vaikutusta kasvu oli 17 %.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 28,2 milj. euroa (38,9 milj. euroa) eli 12,7 % liikevaihdosta (14,8 %). Lasku vertailukaudesta oli 28 %.
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 30,6 milj. euroa (40,0 milj. euroa) eli 13,8 % liikevaihdosta (15,1 %). Lasku vertailukaudesta oli 23 %.
 • Katsauskauden tulos oli 19,8 milj. euroa (27,6 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,68 euroa (0,94 euroa).
 • Incap keskittyy orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun, ja yhtiöllä on selkeä suunnitelma mahdollisista yrityskauppakohteista. Tämän vuoksi Incap Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 ei makseta osinkoa.

 
Ellei toisin mainittu, vertailuluvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2022. Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Avainluvut

Milj. euroa 10–12/23 10–12/22 Muutos 1–12/23 1–12/22 Muutos
Liikevaihto 42,4 78,7 -46,1 % 221,6 263,8 -16,0 %
Kertaluonteiset erät 0,2 0,1 23,4 % 1,1 0,6 84,1 %
Liikevoitto (EBIT) 3,7 12,7 -70,8 % 28,2 38,9 -27,5 %
EBIT, % liikevaihdosta 8,7 % 16,1 %   12,7 % 14,8 %  
Oikaistu liikevoitto (EBIT)* 4,4 12,9 -65,8 % 30,6 40,0 -23,5 %
Oikaistu EBIT*, % liikevaihdosta 10,4 % 16,4 %   13,8 % 15,1 %  
Katsauskauden tulos 1,3 8,7 -84,5 % 19,8 27,6 -28,2 %

* Oikaistu liikevoitto (EBIT) on vaihtoehtoinen tunnusluku. Oikaistu liikevoitto ei sisällä kertaluonteisia kuluja eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja. Oikaistu liikevoitto antaa eri tilikausien välillä vertailukelpoista tietoa liikevoitosta.

Vuoden 2024 näkymät

Incap arvioi, että yhtiön liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2024 ovat pienempiä kuin vuonna 2023.

Yhtiön suurimman asiakkaan varastojen alentaminen vaikuttaa liikevaihtoon ja kannattavuuteen vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla. Incapin liikevaihdon kuitenkin arvioidaan kasvavan sekä tuloksen paranevan kvartaaleittain vuoden 2024 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.

Arviot perustuvat oletukseen, ettei odottamattomia Incapin liiketoimintaympäristöön vaikuttavia muutoksia tapahdu esimerkiksi komponenttien saatavuudessa.

Otto Pukk, Incap Oyj:n toimitusjohtaja:

”Vuosi 2023 oli kaiken kaikkiaan elektroniikan sopimusvalmistusmarkkinalla hyvä, vaikka kohonneet varastotasot olivat yleinen ongelma, ja se hidasti markkinakehitystä sekä ylläpiti hintapaineita. Alkuvuodesta 2023 myös Incapin suurin asiakas ilmoitti, että heidän varastotasonsa oli noussut liian korkeaksi ja että heidän oli vähennettävä ostojaan, mikä johti liikevaihtomme laskuun.

Tiivis yhteistyömme heidän kanssaan varastotasojen pienentämiseksi jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja kuten aiemmin arvioimme, vähentyneiden volyymien täysi vaikutus näkyi vuoden viimeisinä kuukausina. Onnistuimme kuitenkin pitämään omat varastomme terveellä tasolla. Vaikka suurimman asiakkaan varastojen alentaminen vaikuttaa vielä vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana, arvioimme, että toimintamme alkaa hiljalleen kasvaa tästä eteenpäin, ja olemme jo alkaneet asteittain lisätä henkilöstön määrää Intian tehtaallamme.

Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 221,6 miljoonaa euroa ja neljännellä neljänneksellä 42,4 miljoonaa euroa. Ilman myyntiä suurimmalle asiakkaallemme liikevaihtomme kasvoi 35 % edellisvuodesta, ja ilman Pennatronics-yritysoston vaikutusta kasvu oli 17 %. Liikevaihdon kasvua vauhdittivat kaikki muut Incapin yksiköt Euroopassa, tehokas myynti nykyisille ja uusille asiakkaille sekä onnistunut yritysosto Yhdysvalloissa.

Vaikka kannattavuuteemme vaikutti Intian tehtaamme alhaisempi käyttöaste, pystyimme pitämään tilanteen hallinnassa ja sopeuttamaan kustannustasoamme nopeasti niin, että liiketoimintamme pysyi kannattava-a sekä neljännellä neljänneksellä että koko vuonna 2023. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevoittomme oli 3,7 miljoonaa euroa eli 8,7 % liikevaihdosta, ja koko vuoden 2023 liikevoittomme oli 28,2 miljoonaa euroa eli 12,7 % liikevaihdosta, mikä on mielestämme osoitus vahvasta toimintamallistamme ja ketteryydestämme.

Sopeutuaksemme Intian alhaisempiin volyymeihin meidän oli ryhdyttävä koviin toimenpiteisiin ja vähennettävä työvoimaa yli tuhannella ihmisellä Intian tehtaillamme. Tämä on ollut rankkaa kaikille mukana olleille, ja haluan kiittää tiimiä heidän ponnisteluistaan ja sitoutumisestaan tämän haastavan sopeutumisjakson aikana. Samaan aikaan kysyntä kasvaa muissa yksiköissämme, ja teimme vuonna 2023 investointeja kasvun tukemiseksi. Virossa otettiin käyttöön uusi SMT-linja, joka lisäsi kapasiteettia 50 %. Slovakiassa tehtaan laajennusprojekti saatiin päätökseen, ja tehtaalla on nyt 1 200 lisäneliömetriä tuotantoa varten. Vastataksemme kasvavaan kysyntään rekrytoimme myös lisää työntekijöitä Euroopan tehtaillemme.

Vuoden aikana kehitimme myös vastuullisuustyötämme. Varaudumme CSRD-raportointivaatimuksiin muun muassa laajentamalla CO2-raportointiamme. Näemme, että standardoidut vastuullisuusraportointivaatimukset ovat positiivista kehitystä, ja olemme osaltamme sitoutuneet jatkamaan toimintamme kehittämistä kestävällä tavalla.

Aloitamme vuoden 2024 uusista lähtökohdista. Riippuvuutemme yksittäisestä asiakkaasta on vähentynyt, ja myös asiakaskuntamme monipuolistuu laajennuttuamme Yhdysvaltojen markkinoille vuonna 2023. Incapin suurimman asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta neljännellä kvartaalilla vuonna 2023 oli 23 % (73 %). Incap US:n myötä toimintamme ulottuu nyt Aasian ja Euroopan lisäksi myös Pohjois-Amerikkaan, ja olemme entistä kiinnostavampi kumppani sekä nykyisille että uusille asiakkaille, kun voimme tarjota palve-luitamme eri mantereilla.

Emme kuitenkaan jää lepäämään laakereillemme. Jatkamme omistaja-arvoa luovien yrityskauppojen toteuttamista, investoimme tehtaisiimme, keskitymme uusasiakashankintaan ja myynnin kasvattamiseen nykyisille asiakkaille.
Arvioimme, että kasvuvauhtimme tulee jatkumaan korkeana lukuun ottamatta suurinta asiakastamme. Arvioimme kaikkien tehtaiden paitsi Intian myynnin kasvavan vuoden 2023 tasosta. Konsernin myynnin arvioidaan kääntyvän kasvuun vuosineljänneksittäin vuoden 2024 alusta lähtien.“

Taloudellinen raportointi vuonna 2024

Vuonna 2024 Incap julkaisee seuraavat taloudelliset raportit:

•  liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuulta 8.5.2024
•  puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 26.7.2024
•  liiketoimintakatsaus tammi–syyskuulta 25.10.2024

Webcast-tilaisuus

Incap järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden torstaina 22.2.2024 klo14.00 alkaen. Tuloksen esittelevät Incap Oyj:n toimitusjohtaja Otto Pukk ja talousjohtaja Antti Pynnönen.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://incap.videosync.fi/q4-2023. Tilaisuuden aikana yleisö voi esittää kysymyksiä chatissa edellä mainitussa osoitteessa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://incapcorp.com/fi/raportit-ja-esitykset/ myöhemmin samana päivänä.

Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Helsingissä 22.2.2024

INCAP OYJ
Hallitus