Incap Oyj Pörssitiedote 22.2.2023 kello 9.00 Tilinpäätöstiedote

Tämä tiedote on tiivistelmä Incapin tilinpäätöstiedotteesta tammi–joulukuulta 2022. Koko raportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.incapcorp.com.

Loka–joulukuun 2022 kohokohdat

 • Vuoden 2022 neljännen neljänneksen liikevaihto oli 78,7 milj. euroa (10–12/2021: 51,4 milj. euroa). Kasvu oli 52,9 %.
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 49,6 % ja oli 12,9 milj. euroa (8,6 milj. euroa) eli 16,4 % liikevaihdosta (16,8 %).
 • Yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa) ja kertaluonteiset kulut 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 50,5 % ja oli 12,7 milj. euroa (8,4 milj. euroa) eli 16,1 % liikevaihdosta (16,3 %).
 • Katsauskauden tulos oli 8,7 milj. euroa (6,9 milj. euroa).

Tammi–joulukuun 2022 kohokohdat

 • Liikevaihto kasvoi 55,3 % ja oli 263,8 milj. euroa (1–12/2021: 169,8 milj. euroa).
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 49,2 % ja oli 40,0 milj. euroa (26,8 milj. euroa) eli 15,1 % liikevaihdosta (15,8 %).
 • Yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,4 milj. euroa (0,5 milj. euroa) ja kertaluonteiset kulut 0,6 milj. euroa (0,3 milj. euroa).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 49,9 % ja oli 38,9 milj. euroa (26,0 milj. euroa) eli 14,8 % liikevaihdosta (15,3 %).
 • Katsauskauden tulos oli 27,6 milj. euroa (21,1 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,94 euroa (0,72 euroa).
 • Incapin kasvustrategian mukaisesti Incap Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 ei makseta osinkoa.

Ellei toisin mainittu, vertailuluvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021. Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Avainluvut

Milj. euroa 10–12/22 10–12/21 Muutos 1–12/22 1–12/21 Muutos
Liikevaihto 78,7 51,4 52,9 % 263,8 169,8 55,3 %
Kertaluonteiset erät 0,1 0,1 33,8 % 0,6 0,3 75,2 %
Liikevoitto (EBIT) 12,7 8,4 50,5 % 38,9 26,0 49,9 %
EBIT, % liikevaihdosta 16,1 % 16,3 % 14,8 % 15,3 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT)* 12,9 8,6 49,6 % 40,0 26,8 49,2 %
Oikaistu EBIT*, % liikevaihdosta 16,4 % 16,8 % 15,1 % 15,8 %
Katsauskauden tulos 8,7 6,9 24,8 % 27,6 21,1 31,0 %

* Oikaistu liikevoitto (EBIT) on vaihtoehtoinen tunnusluku. Oikaistu liikevoitto ei sisällä kertaluonteisia kuluja eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja. Oikaistu liikevoitto antaa eri tilikausien välillä vertailukelpoista tietoa liikevoitosta.

Vuoden 2023 näkymät

Incap arvioi, että yhtiön liikevaihto, liikevoitto (EBIT) ja oikaistu liikevoitto (EBIT) vuonna 2023 ovat suurempia kuin vuonna 2022.

Arviot perustuvat oletukseen, ettei odottamattomia Incapin liiketoimintaympäristöön vaikuttavia muutoksia tapahdu esimerkiksi komponenttien saatavuudessa.

Otto Pukk, Incap Oyj:n toimitusjohtaja:

”Haluan kiittää lämpimästi asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja osakkeenomistajiamme luottamuksesta Incapia kohtaan. Incap saavutti vuonna 2022 kaikkien aikojen korkeimman liikevaihdon ja kannattavuuden. Ottaen huomioon, että materiaalin saatavuus pysyi haastavana koko vuoden, Incapin tiimi onnistui erittäin hyvin, ja haluan kiittää upeita työntekijöitämme kovasta työstä.

Vuosi 2022 päättyi jälleen vahvaan vuosineljännekseen, jonka liikevaihto oli 78,7 miljoonaa euroa, ja koko vuoden 2022 liikevaihtomme oli 263,8 miljoonaa euroa, mikä oli 55 % enemmän kuin vuonna 2021. Kannattavuutemme säilyi hyvällä tasolla, ja koko vuoden liikevoitto oli 14,8 prosenttia liikevaihdosta.

Vahvaa kasvuamme vauhditti nykyisten ja uusien asiakkaidemme elektroniikan kysyntä ja ennätyskorkea tilauskanta, ja sitä tukivat aiemmat investointimme tehtaidemme kapasiteettiin. Kasvua oli erityisesti teollisuuselektroniikassa, vihreässä energiassa ja vihreässä liikkuvuudessa. Suhteellinen kannattavuus säilyi hyvällä tasolla tehokkaan ja kustannustehokkaan toimintamallimme sekä hyvän tuotevalikoimamme ansiosta.

Yritysten toimintatapojen merkitys on kasvanut, ja toivoisimme, että yhä useampi yritys pyrkisi kestävään toimintaan. Siksi kasvavat ESG-raportointivaatimukset ovat mielestämme positiivista kehitystä, ja omalta osaltamme olemme sitoutuneet jatkamaan toimintamme kehittämistä kestävällä tavalla. Vuonna 2022 kehitimme yritysvastuutamme ja siitä raportointia entisestään. Tavoitteenamme on aloittaa liiketoimintamme CO2-päästöjen raportointi.

Marraskuussa järjestimme ensimmäisen pääomamarkkinapäivämme. Oli upeaa tavata kasvokkain niin monia nykyisiä ja potentiaalisia tulevia osakkeenomistajia, ja jatkamme sijoittajasuhteidemme kehittämistä avoimen ja monipuolisen viestinnän avulla.

Kolmas Intian tehtaamme on parhaillaan valmistumassa, ja tuotannon ylösajo alkaa suunnitelmien mukaisesti vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen lopulla.

Markkinoilla on edelleen hieman epävarmuutta vuoteen 2023 tultaessa. Paremman komponenttien saatavuuden ja lyhyempien läpimenoaikojen myötä arvioimme näkyvyyden todennäköisesti palautuvan normaalille tasolle, koska asiakkaiden ei tarvitse tehdä tilauksia niin paljon etukäteen. Komponenttien ollessa saatavilla kaikille arvioimme, että kilpailu asiakkaidemme markkinoilla kiristyy.

Pitkän aikavälin näkymät elektroniikan sopimusvalmistuksessa pysyvät hyvinä. Arvioimme orgaanisen kasvumme jatkuvan vuonna 2023 mutta hitaammin, mikä parantaa kassavirtaamme ja mahdollistaa varastotasojemme alentamisen.

Taloudellinen asemamme on vakaa. Aiomme edelleen aktiivisesti investoida toimintaamme ja kehittää sitä. Kasvustrategiamme mukaisesti keskitymme entistäkin enemmän yritysostoihin.

Arvioimme, että liikevaihtomme, liikevoittomme ja oikaistu liikevoittomme vuonna 2023 ovat suurempia kuin vuonna 2022. Olemme vakuuttuneita siitä, että hajautettu toimintamallimme ja sitoutunut tiimimme auttavat pitämään hyvän kannattavuustason myös tulevaisuudessa.“

Taloudellinen raportointi vuonna 2023

Vuonna 2023 Incap julkaisee seuraavat taloudelliset raportit:

 • liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuulta 26.4.2023
 • puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 28.7.2023
 • liiketoimintakatsaus tammi–syyskuulta 25.10.2023

Webcast-tilaisuus

Incap järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden keskiviikkona 22.2.2023 klo 12.00 alkaen. Tuloksen esittelevät Incap Oyj:n toimitusjohtaja Otto Pukk ja talousjohtaja Antti Pynnönen.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://incap.videosync.fi/q4-2022-result. Tilaisuuden aikana yleisö voi esittää kysymyksiä chatissa edellä mainitussa osoitteessa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://incapcorp.com/fi/raportit-ja-esitykset/ myöhemmin samana päivänä.

Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Helsingissä 22.2.2023

INCAP OYJ
Hallitus

LIITE
Incapin tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2022