Incap Oyj  Pörssitiedote 27.4.2021 kello 8.30                                                                                              
Liiketoimintakatsaus Q1/2021                                                                                                         

Tammi–maaliskuun 2021 kohokohdat

  • Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 milj. euroa (1–3/2020:
    24,3 milj. euroa). Kasvu oli 55 %.
  • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 155 % ja oli 5,5 milj. euroa (2,2 milj. euroa) eli 14,6 % liikevaihdosta (8,9 %).
  • AWS Electronics Groupin yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,2 milj. euroa (0,5 milj. euroa) ja kertaluonteiset kulut 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Kertaluonteisilla erillä ja hankintamenojen allokointeihin liittyvillä poistoilla oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 5,7 milj. euroa (2,7 milj. euroa) eli 15,2 % liikevaihdosta (11,1 %).
  • Katsauskauden tulos oli 4,6 milj. euroa (1,6 milj. euroa).

Ellei toisin mainittu, vertailuluvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2020. AWS Electronics Group on raportoitu osana Incap-konsernia 23.1.2020 lähtien. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Avainluvut

Milj. euroa 1–3/2021 1–3/2020 Muutos 1–12/2020
Liikevaihto 37,7 24,3 55 % 106,5
Kertaluonteiset erät 0,1 0,1 -7 % 0,1
Liikevoitto (EBIT) 5,5 2,2 155 % 12,6
EBIT, % liikevaihdosta 14,6 % 8,9 %   11,8 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT)* 5,7 2,7 113 % 14,6
Oikaistu EBIT*, % liikevaihdosta  15,2 % 11,1 %   13,7 %
Katsauskauden tulos 4,6 1,6 194 % 9,2

* Oikaistu liikevoitto (EBIT) on vaihtoehtoinen tunnusluku. Oikaistu liikevoitto ei sisällä kertaluonteisia kuluja eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja. Oikaistu liikevoitto antaa eri tilikausien välillä vertailukelpoista tietoa liikevoitosta, josta on oikaistu yritysostoon liittyvät menot.

Vuoden 2021 näkymät

Incap arvioi, että yhtiön liikevaihto, oikaistu liikevoitto (EBIT) ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2021 ovat selvästi suurempia kuin vuonna 2020. Liikevaihto- ja liikevoittoennusteen noston taustalla vaikuttavat  Incapin Intian liiketoiminnan vahva kehitys ja tehtaiden laajennuksen käyttöönotto, joka on edennyt arvioitua nopeammin. Myös asiakkaiden ennusteisiin ja yhtiön liiketoiminnan kehityksestä tekemiin arvioihin liittyvä näkyvyys on parantunut aiemmasta.

Arviot perustuvat oletukseen, ettei koronaviruspandemiatilanteessa, valuuttakursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia. Arviot pohjautuvat sekä Incapin asiakkaiden ennusteisiin että yhtiön omaan arvioon liiketoiminnan kehityksestä.

Otto Pukk, Incap-konsernin toimitusjohtaja:

”Aloitimme vuoden 2021 vahvan tilauskannan turvin, ja liiketoimintamme kehittyikin vahvasti alkuvuonna. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihtomme kasvoi 55 prosenttia, ja liikevoittomme oli 14,6 prosenttia liikevaihdosta.

Liikevaihdon vahvan kasvun taustalla oli pääasiassa Intian tehtaidemme liiketoiminnan positiivinen kehitys. Kuten aiemmin olemme tiedottaneet, laajennamme tehtaitamme Intiassa vastataksemme olemassa olevien ja uusien asiakkaiden kysyntään. Laajennuksen käyttöönotto on edennyt arvioitua nopeammin, ja siksi tarkistimme myös arviotamme 2021 liikevaihdon kehityksestä ylöspäin.

Incap on globaalisti toimiva elektroniikan sopimusvalmistaja ja kasvava organisaatio. Tästä syystä vastuullinen toiminta on tavoitteidemme saavuttamisen ehdoton edellytys. Varmistaaksemme, että jatkossakin pysymme teollisuudenalamme luotettuna kumppanina ja täyttääksemme kaikkien sidosryhmiemme odotukset myös tulevaisuudessa aloitimme Incapin ensimmäisen yritysvastuuohjelman vuonna 2020. Ohjelman avulla me toisaalta hallitsemme riskejä yhä paremmin, mutta olemme myöskin tunnistaneet, kuinka voimme olla vieläkin vastuullisempi työnantaja, toimittaja, yhteistyökumppani ja yrityskansalainen. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että olemme nyt kiteyttäneet ja kirkastaneet yritysvastuuohjelmallemme tärkeimmät teemat ja raportointikehyksen. Niistä kerrotaan ensimmäisessä yritysvastuuraportissamme, jonka julkaisimme äskettäin.

Kartoitamme edelleen mahdollisuuksia ostaa yrityksiä, joiden yrityskulttuuri sopisi omaamme, ja jotka tarjoaisivat mahdollisuuden maantieteelliselle laajentumiselle. Merkintäetuoikeusantimme ja sitä seuranneen lainojen takaisinmaksun jälkeen taloudellinen asemamme on vahva, mikä valmistaa meitä kasvustrategiamme toteuttamiseen ja investoimiseen sekä orgaaniseen että epäorgaaniseen kasvuun.

Koronaviruspandemia aiheuttaa edelleen riskejä toiminnallemme erityisesti Intiassa, jossa viruksen leviämisen rajoittamiseksi on otettu käyttöön uusia rajoituksia, joita voidaan joutua jatkamaan ja laajentamaan. Tällä hetkellä tuotantolaitoksemme Intiassa jatkavat toimintaansa Karnatakan osavaltion sulkemisesta huolimatta. Työntekijöidemme, toimittajiemme ja asiakkaidemme terveys ja turvallisuus ovat edelleen ensisijainen tavoitteemme.

Elektroniikan sopimusvalmistusmarkkinoilla kysyntä on jatkunut vahvana, ja investoinnit komponenttien valmistuskapasiteettiin ovat viivästyneet, mikä vaikuttaa komponenttien maailmanlaajuiseen saatavuuteen. Ensimmäisellä neljänneksellä onnistuimme hallitsemaan tilanteen hyvin, eivätkä asiakkaidemme toimitukset viivästyneet. Seuraamme ja hallitsemme tilannetta edelleen tarkasti. Pandemiatilanteeseen ja komponenttien saatavuuteen liittyvistä riskeistä huolimatta olemme tarkistaneet arviotamme 2021 liikevaihdon kehityksestä ylöspäin.“

Taloudellinen tulos

Tammi–maaliskuussa 2021 liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 55 prosenttia ja oli 37,7 milj. euroa (24,3 milj. euroa). Liikevaihdon vahvan kasvun taustalla oli pääasiassa Intian tehtaidemme liiketoiminnan positiivinen kehitys.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto (EBIT) kasvoi 155 % vertailukaudesta ja oli 5,5 milj. euroa (2,2 milj. euroa). Tammi–maaliskuun oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 5,7 milj. euroa (2,7 milj. euroa).  Kasvua edellisvuodesta oli 113 %. Oikaistu liikevoittomarginaali kasvoi 11,1 %:sta 15,2 %:iin. Kauden tulos kasvoi huomattavasti vertailukaudesta ja oli 4,6 milj. euroa (1,6 milj. euroa).

Yhtiön taloudellinen asema pysyi vahvana. 31.3.2021 käteisvarat olivat 2,7 milj. euroa (7,8 milj. euroa), ja yhtiöllä oli 6,0 milj. euron arvosta käyttämätöntä pankkilainaa sekä shekkitililimiittiä. Maaliskuun 2021 lopussa yhtiön omavaraisuusaste oli 53,1% (32,9%). Omavaraisuusasteen vahvistumiseen vaikutti lainojen lyhennys joulukuussa 2020.

Yhtiön raportointi vuonna 2021

Vuonna 2021 Incap julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 28.7. ja liiketoimintakatsauksen tammi-syyskuulta 27.10.

Helsingissä 27.4.2021

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798 (englanniksi)

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com 

INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 1 900 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.