Incap Oyj
Pörssitiedote 12.3.2013 klo 11

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS (OY INGMAN FINANCE AB)

Saamamme ilmoituksen mukaan Oy Ingman Finance Ab:n osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 5 %.

Kohdeyhtiö: Incap Oyj, Y-tunnus 0608849-6
Osakkeenomistaja: Oy Ingman Finance Ab, Y-tunnus 2241895-0
Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 11.3.2013
Uusi omistus: 1.081.485 kpl
Uusi osuus Incap Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 4,80 %

Incap Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 22.546.266 osakkeesta ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

INCAP OYJ

Hannele Pöllä
viestintäjohtaja
puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 64,1 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 610 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1684645