Incap Oyj
Pörssitiedote                    20.2.2018 klo 13.00 (EET)

INCAP OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS (Oy Etra Invest Ab, 20.2.2018)

Incap Oyj on vastaanottanut 20.2.2018 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Oy Etra Invest Ab:n omistus- ja ääniosuus on ylittänyt liputusrajan.

Ilmoitusvelvollinen: Erkki Etola
Osakkeenomistaja: Oy Etra Invest Ab
Entinen omistus: 14,85 % osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärästä
Ajankohta, jolloin omistus muuttui: 19.2.2018
Uusi omistus: 838 000 osaketta eli 19.2 % osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärästä

Erkki Etolan suora ja välillinen omistusosuus Oy Etra Invest Ab:stä on 51,82 %.

Incap Oyj:llä on yhteensä 4 365 168 osaketta ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

INCAP OYJ

Lisätietoja:
Vesa Mäkelä, toimitusjohtaja, puh. 040 835 4495

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 570 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire