Incap Oyj
Pörssitiedote                       2.10.2018 klo 8.30 (EEST)

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS (Nordea Bank Abp, 1.10.2018)

Incap Oyj on vastaanottanut 1.10.2018 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Bank Abp:n omistus- ja ääniosuus on ylittänyt liputusrajan.

Ilmoitusvelvollinen: Nordea Bank Abp
Ajankohta, jolloin liputusraja saavutettiin: 1.10.2018
Osuus liputusrajan saavuttamisen jälkeen: 614 099 osaketta eli 14,07 % osakkeista ja äänistä
Liputusilmoituksen peruste: Omistus- ja ääniosuudet ovat siirtyneet Nordea Bank AB (publ):lta sen sulautuessa Nordea Bank Abp:hen.
Määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita hallitaan:Nordea Bank Abp/Nordea Life Holding Ab/Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, jonka osuus osakkeista ja äänistä on 14,07 % ja omistus yhteensä 614 099 osaketta.

Incap Oyj:llä on yhteensä 4 365 168 osaketta ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

INCAP OYJ

Lisätietoja:
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 670 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire