Incap Oyj       Pörssitiedote     30.7.2013 klo 17

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS (INISSION AB)

Incap Oyj:n 22.7.2013 tiedottamaan, Incap Oyj:n ja Inission AB:n sopimaan kokonaisjärjestelyyn sisältyy Inission AB:n optio yhdistää Inission AB:n liiketoiminnot Incap Oyj:hin. Järjestelyn toteutumisen edellytyksenä on, että Inission AB käyttää optiota, Incap Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy järjestelyn, Finanssivalvonta myöntää julkista ostotarjousta koskevan poikkeusluvan ja Inissionin rahoituskumppanit hyväksyvät järjestelyn.

Jos Inission AB käyttää optionsa ja transaktio toteutetaan kokonaisuudessaan, Inission AB tulee omistamaan vähintään 83.633.115 eli 51 % ja enintään noin 146.315.126 eli noin 64 % kaikista Incap Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä. Arviossa on käytetty EUR/SEK-valuuttakurssina arvoa 8,5. Lopulliseen omistusosuuteen vaikuttaa Incap Oyj:n osakkeen kurssikehitys sekä euron ja Ruotsin kruunun valuuttakurssikehitys.
  
Transaktion toteutuessa Incap Oyj:llä on yhteensä vähintään 164.247.150 osaketta ja ääntä. Tällä hetkellä Incap Oyj:llä on yhteensä 109.114.035 osaketta ja ääntä.

Kohdeyhtiö: Incap Oyj, Y-tunnus 0608849-6

Muuttuvat osuudet Incap Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä:

Osakkeen-omistaja Y-tunnus Omistus ennen järjestelyä Omistus järjestelyn jälkeen
  % osakkeita, kpl % osakkeita, kpl
Inission AB 556747-1890 26,12 28.500.000 vähintään  51, enintään 64 vähintään  83.633.115,
enintään noin 146.315.126

INCAP OYJ

Hannele Pöllä
viestintäjohtaja
puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 64,1 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 600 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997. Lisätietoja: www.incap.fi.


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1719824