Incap Oyj       Pörssitiedote     22.7.2013 klo 9

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS (INCAPIN SUUNNATTU OSAKEANTI JA LAINOJEN KONVERTOINTI)

Incap Oyj:n 22.7.2013 julkaiseman suunnatun osakeannin ja lainojen konvertoinnin seurauksena yhtiön omistuksessa tapahtuu alla lueteltuja, liputusrajan ylittäviä omistusmuutoksia.

Omistusosuudet muuttuvat arviolta viikolla 30, jolloin suunnatussa annissa merkityt ja lainojen konvertoinnissa vaihdetut uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin.

Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Incap Oyj:llä on yhteensä 109.114.035 osaketta ja ääntä. Uudet osakkeet tulevat kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä arviolta elokuun loppuun mennessä yhdessä yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

Kohdeyhtiö: Incap Oyj, Y-tunnus 0608849-6

Liputusrajan ylittäneet muuttuneet osuudet Incap Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä:

Osakkeenomistaja Y-tunnus Omistus ennen osakeantia Merkityt ja konvertoidut uudet osakkeet, kpl Omistusosuus osakeannin ja konvertoinnin jälkeen 
   % osakkeita, kpl    
Inission AB 556747-1890 0 0 28.500.000 26,12  %
Oy Etra Invest Ab 0672234-6 21,44 4.834.547 12.100.000 15,52  %
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0107638-1 0 0 8.307.692 7,61  %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0533297-9 0 0 7.684.615 7,04  %
Finnvera Oyj 1484332-4 0 0 6.238.600 5,72  %
Oy Ingman Finance Ab 2241895-0 0 0 8.780.769 8,05  %
Onvest Oy 0112239-2 7,53 1.697.286 3.500.000 4,76  %
JMC Finance Oy 1031747-4 10,65 2.402.286 0 2,20  %
Suomen Teollisuussijoitus Oy 1007806-3 9,69 2.185.509 0 2,00  %
Göran Sundholm 6,57 1.481.113 0 1,36  %
Kalevi Laurila 6,48 1.460.429 1.275.000 2,51  %

INCAP OYJ

Hannele Pöllä
viestintäjohtaja
puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 64,1 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 600 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997. Lisätietoja: www.incap.fi.


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1717737