Incap Oyj  Pörssitiedote 23.11.2020 klo 17.30

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta (Oy Etra Invest Ab)

Incap Oyj on vastaanottanut 23.11.2020 Arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhtiöidensä Tiiviste-Group Oy:n ja Oy Etra Invest Ab:n yhteenlaskettu omistus- ja ääniosuus Incap Oyj:ssä (FI0009006407) on ylittänyt 20 prosentin liputusrajan.

Osakkeenomistaja: Erkki Etola ja hänen määräysvaltayhtiönsä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus: 19,20 % osakkeista ja äänistä
Ajankohta, jolloin omistus muuttui: 20.11.2020
Osuus liputusrajan saavuttamisen jälkeen: 1 327 333 osaketta eli 22,81 % osakkeista ja äänistä

Incap Oyj:llä on yhteensä 5 820 224 osaketta, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Erkki Etolan suora omistusosuus osakkeista ja äänistä on 20.11.2020 jälkeen 1,72 %, Erkki Etolan määräysvaltayhtiön Tiiviste-Group Oy:n omistusosuus on 1,55 % osuus osakkeista ja äänistä ja Erkki Etolan määräysvaltayhtiön Oy Etra Invest Ab:n omistusosuus on 19,54 % osuus osakkeista ja äänistä.

Tiiviste- Group Oy on Erkki Etolan määräysvaltayhtiö suoran omistuksen kautta.
Oy Etra Invest Ab on Erkki Etolan määräysvaltayhtiö suoran ja epäsuoran omistuksen kautta.

INCAP OYJ 

Lisätietoja (englanniksi):
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

JAKELU
Nasdaq Helsinki Ltd.
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incapcorp.com 

INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa ja sen palveluksessa on noin 1 300 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.