Incap Oyj                     Pörssitiedote                           14.10.2022 klo 16.00

Incap Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta (Avanza Bank Holding AB)

Incap Oyj on 14.10.2022 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Avanza Bank Holding AB:n määräysvaltayhtiön omistus- ja ääniosuus Incap Oyj:ssä on 13.10.2022 tehtyjen osakekauppojen seurauksena alittanut 5 prosentin liputusrajan.

Avanza Bank Holding AB:n omistusosuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan 
saavuttamisen tai 
rikkoutumisen jälkeen
4,97 % 0 4,97 % 29 284 835
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus 5,95 % N/A 5,95 % N/A

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

  Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML  9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja  9:7)
FI0009006407 0 1 456 288 0% 4,97 %
YHTEENSÄ 1 456 288 4,97 %

13.10.2022 jälkeen Avanza Bank Holding AB:n määräysvaltayhtiön Försäkringsbolaget Avanza Pensionin omistusosuus on 4,97 % osakkeista ja äänistä.

INCAP OYJ

Lisätietoja (englanniksi):
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 2 500 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.