Incap Oyj       Pörssitiedote             20.3.2018 klo 8.00 (EET)

INCAP ON JULKAISSUT VUOSIKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN SEKÄ SELVITYKSEN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Incap-konsernin vuoden 2017 vuosikertomus on julkaistu pdf-tiedostona suomeksi ja englanniksi yhtiön kotisivuilla www.incapcorp.com osiossa Sijoittajat/Vuosikertomus. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Incap Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu toimintakertomuksesta erillisenä dokumenttina ja se on saatavilla konsernin kotisivuilla osoitteessa www.incapcorp.com, osiossa Sijoittajat/Hallintoperiaatteet.

Yhtiön palkka- ja palkkioselvitys on nähtävillä yhtiön kotisivujen osiossa Sijoittajat/Hallintoperiaatteet/Palkitseminen.

Vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat myös tämän tiedotteen liitteenä.

INCAP OYJ

Lisätietoja:
Vesa Mäkelä, toimitusjohtaja, puh. 040 835 4495

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

LIITTEITÄ

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 570 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.

Incap Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017
Incap Vuosikertomus 2017
Incap Palkka ja palkkioselvitys 2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire