Incap Oyj                                             Pörssitiedote                            24.2.2022 kello 9.30
Tilinpäätöstiedote 2021

Incap-konsernin tilinpäätöstiedote tammi–joulukuulta 2021 (tilintarkastamaton): Vahva kasvu ja kannattavuus jatkuivat

Tämä tiedote on tiivistelmä Incapin tilinpäätöstiedotteesta tammi–joulukuulta 2021. Koko raportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.incapcorp.com.

Loka–joulukuun 2021 kohokohdat 

 •  Vuoden 2021 neljännen neljänneksen liikevaihto oli 51,4 milj. euroa (10–12/2020: 31,5 milj. euroa). Kasvu oli 63 %. 
 •  Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 54 % ja oli 8,6 milj. euroa (5,6 milj. euroa) eli 16,8 % liikevaihdosta (17,7 %).
 •  Yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,1 milj. euroa (0,4 milj. euroa) ja kertaluonteiset kulut 0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa). 
 •  Liikevoitto (EBIT) kasvoi 64 % ja oli 8,4 milj. euroa (5,1 milj. euroa) eli 16,3 % liikevaihdosta (16,2 %).
 •  Katsauskauden tulos oli 6,9 milj. euroa (4,2 milj. euroa).

Tammi–joulukuun 2021 kohokohdat 

 •  Liikevaihto kasvoi 59 % ja oli 169,8 milj. euroa (1–12/2020: 106,5 milj. euroa).
 •  Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 84 % ja oli  26,8 milj. euroa (14,6 milj. euroa) eli  15,8 % liikevaihdosta (13,7 %). 
 •  Yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,5 milj. euroa (1,9 milj. euroa) ja kertaluonteiset kulut 0,3 milj. euroa (0,1 milj. euroa). 
 •  Liikevoitto (EBIT) kasvoi 106 % ja oli 26,0 milj. euroa (12,6 milj. euroa) eli 15,3 % liikevaihdosta 
  (11,8 %).
 •  Katsauskauden tulos oli 21,1 milj. euroa (9,2 milj. euroa).
 •  Osakekohtainen tulos oli 3,60 euroa (2,02 euroa). 
 •  Osinkoehdotus: Turvatakseen rahoituksen Incapin kasvustrategian toteuttamiseen sekä johtuen epävarmuudesta maailmantaloudessa sekä geopoliittisessa tilanteessa Incap Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä voittovaroista perustuen tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 vahvistettuun yhtiön tilinpäätökseen siten, että tämän valtuutuksen perusteella jaettavan osingon kokonaismäärä on yhteensä enintään 0,80 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Mikäli hallitus päättää käyttää valtuutusta, yhtiö julkistaa erillisen päätöksen jaettavan osingon määrästä ja osingonmaksun täsmäytys- sekä maksupäivästä.

Ellei toisin mainittu, vertailuluvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2020. Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Avainluvut 

Milj. euroa 10–12/2021 10–12/2020 Muutos 1–12/2021 1–12/2020 Muutos
Liikevaihto 51,4 31,5 63 % 169,8 106,5 59 %
Kertaluonteiset erät 0,1 0,0 386 % 0,3 0,1 351 %
Liikevoitto (EBIT) 8,4 5,1 64 % 26,0 12,6 106 %
EBIT, % liikevaihdosta 16,3 % 16,2 %   15,3 % 11,8 %  
Oikaistu liikevoitto (EBIT)* 8,6 5,6 54 % 26,8 14,6 84 %
Oikaistu EBIT*, % liikevaihdosta 16,8 % 17,7 %    15,8 % 13,7 %  
Katsauskauden tulos 6,9 4,2 67 % 21,1 9,2 128 %

* Oikaistu liikevoitto (EBIT) on vaihtoehtoinen tunnusluku. Oikaistu liikevoitto ei sisällä kertaluonteisia kuluja eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja. Oikaistu liikevoitto antaa eri tilikausien välillä vertailukelpoista tietoa liikevoitosta, josta on oikaistu yritysostoon liittyvät menot.

Vuoden 2022 näkymät 

Incap arvioi, että sen vuoden 2022 liikevaihto, liikevoitto (EBIT) ja oikaistu liikevoitto (EBIT) ovat suurempia kuin vuonna 2021. 

Arviot perustuvat oletukseen, ettei geopoliittisessa tai koronaviruspandemiatilanteessa, valuuttakursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia. Arviot pohjautuvat lisäksi sekä parempaan näkyvyyteen Incapin asiakkaiden ennusteisiin että yhtiön omaan arvioon liiketoiminnan kehittymisestä.

Otto Pukk, Incap Oyj:n toimitusjohtaja:

”2021 oli vaikeissa olosuhteissa vahva vuosi. Komponenttien saatavuuden heikkeneminen ja tehtaiden sulkeminen Intiassa vaativat paljon enemmän suunnittelua kuin tavallisesti, mutta tiimimme osoitti sitoutumisensa ja vastasi haasteeseen, mistä lämpimät kiitokseni kaikille Incapin työntekijöille.

Vuoden 2021 viimeinen neljännes oli jälleen erinomainen, ja liikevaihto oli kaikkien aikojen korkein, 51,4 miljoonaa euroa, vaikka materiaalien saatavuuteen liittyikin ongelmia. Koko vuoden liikevaihtomme oli 169,8 miljoonaa euroa, mikä on 59 % enemmän kuin vuonna 2020.

Korkea markkinakysyntä ja Intian tehtaidemme kapasiteetin laajennukset vaikuttivat kasvuun. Jatkamme kapasiteetin lisäämistä Intiassa ja arvioimme nyt, että kolmas rakenteilla oleva tehdas valmistuu kokonaan tämän vuoden loppuun mennessä.

Liikevaihdon kehitystä seuraten koko vuoden liikevoittomme kasvoi 106 % ja oli 26,0 miljoonaa euroa. Suhteellisen kannattavuuden kasvu on osittain seurausta yhteisissä toiminnoissa saavutetuista synergiahyödyistä, mutta ennen kaikkea suotuisasta tuotemixistä. Lisäpalveluiden osuus tuotevalikoimasta on kasvanut asiakkaiden lisätessä toimintansa ulkoistamista.

Markkinoiden aktiivisuus jatkui korkealla tasolla vuonna 2021. Elektroniikan valmistuspalvelujen kasvavaa tarvetta ohjaavat muun muassa kestävien energiaratkaisujen kasvu, sähköajoneuvojen yleistyminen ja niihin liittyvät valtioiden investoinnit vihreään energiaan ja ajoneuvojen latausinfrastruktuuriin.

Vuonna 2021 yritysvastuutoimemme keskittyivät tärkeimpiin sosiaalisiin, ympäristö- ja talousteemoihimme. Kiinnitämme erityistä huomiota tehtaidemme energiatehokkuuteen, ja Intiassa myös vesihuolto on keskiössä. Yksi tärkeistä teemoista on työntekijöidemme hyvinvointi, ja vuonna 2021 panostimme  työntekijöidemme suojelemiseen koronavirukselta esimerkiksi tarjoamalla rokotuksia. Vahvistaaksemme sitoutumistamme kestävään kehitykseen liityimme myös YK:n Global Compact -aloitteeseen vuonna 2021. 

Lähitulevaisuudessa komponenttien saatavuustilanne on edelleen vaikea, mikä tekee suunnittelusta yhä haastavampaa ja vaatii paljon ylimääräistä vaivannäköä. Komponenttien niukka  saatavuus pakottaa meidät pitämään varastotasomme korkeana, mikä voi vaikuttaa käyttöpääomatarpeisiimme.

Arvioimme kuitenkin, että voimme jatkaa kasvu-urallamme vuonna 2022. Tilauskantamme on kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla, ja lisäämme kapasiteettiamme voidaksemme vastata kasvavaan kysyntään. Tarkastelemme edelleen myös mahdollisia yritysostokohteita keskittyen kannattaviin yrityksiin, joiden yrityskulttuuri sopii omaamme.

Työntekijöidemme lisäksi haluan kiittää lämpimästi asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja osakkeenomistajiamme luottamuksesta Incapiin.“

Taloudellinen raportointi vuonna 2022

Vuonna 2022 Incap julkaisee seuraavat taloudelliset raportit:

  •  liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuulta 27.4.2022
  •  puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 28.7.2022
  •  liiketoimintakatsaus tammi–syyskuulta 27.10.2022

Helsingissä 24.2.2022

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798 (englanniksi)

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incapcorp.com  

INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 2 500 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.

LIITE
Incapin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2021