Incap Oyj                                   
Tilinpäätöstiedote                     26.2.2020 klo 8.30 (EET)               

INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019 (TILINTARKASTAMATON): LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI VAHVANA, VAKAA LIIKEVOITTO


Avainluvut vuonna 2019

  • Konsernin liikevaihto oli 71,0 miljoonaa euroa, kasvua 20,5 % edellisvuodesta (1-12/2018: 59,0 milj. euroa).
  • Konsernin liikevoitto (EBIT) oli 10,1 miljoonaa euroa (8,6 milj. euroa), ja sen osuus liikevaihdosta oli 14,2 % (14,6 %). Liikevoittoon vaikuttaneet kertaluonteiset erät olivat 0,7 miljoonaa euroa ja liittyivät yrityskauppaan.
  • Tilikauden tulos oli 6,3 miljoonaa euroa (5,8 milj. euroa) ja siihen vaikutti Intian vuosien 2016-19 epävarmoihin veropositioihin liittyvä 1,2 miljoonan euron varaus.
  • Osakekohtainen tulos oli 1,44 euroa (1,34 euroa).
  • Raportointikauden jälkeen 23.1.2020 Incap kertoi ostaneensa AWS Electronics Groupin. AWS Electronics Group on elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Isossa-Britanniassa ja Slovakiassa, ja jonka liikevaihto 30.6.2019 päättyneeltä tilikaudelta oli 35 miljoonaa puntaa.
  • Ohjeistus: Incap arvioi, että AWS Electronics Groupin yritysoston jälkeen konsernin liikevaihto vuonna 2020 on merkittävästi suurempi kuin vuonna 2019 ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2020 on hieman parempi kuin vuonna 2019 yritysostosta aiheutuvien kertaluonteisten integraatio- ja järjestelykulujen takia. Arvio perustuu oletuksiin, ettei valuuttojen muuntokursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia.
  • Osinkoehdotus: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,35 euroa osakkeelta.

Avainluvut heinä-joulukuussa 2019

  • Toisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 33,8 miljoonaa euroa (7‒12/2018: 32,0 milj. euroa).
  • Toisen vuosipuoliskon liikevoitto (EBIT) oli 4,3 miljoonaa euroa (5,6 milj. euroa).

Vertailuluvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, mikäli ei toisin mainita. Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Avainluvut
(Tilintarkastamaton)
Milj. eur
1-12/
2019
1-12/
2018
Muutos, % 10-12/
2019
10-12/
2018
Muutos,
%
7-9/
2019
7-9/
2018
Liikevaihto 71,0 59,0 +20,5 % 16,3 16,5 -1,5 % 17,6 15,5
Kertaluonteiset erät) 0,7 0,5 0,2  –
Liikevoitto (EBIT) 10,1 8,6 +16,8 % 2,1 3,1 -32,8 % 2,2 2,4
EBIT,
% liikevaihdosta
14,2 % 14,6 %   13,0 % 19,0 %   12,7% 15,6%
Kauden tulos 6,3 5,8 +7,3 % 0,2 1,8 -90,6% 1,8 1,8

Incap-konsernin toimitusjohtaja Otto Pukk:

"Vuosi 2019 oli jälleen vahva kasvun vuosi. Liikevaihtomme kasvoi orgaanisesti 20,5 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihtoa kasvattivat pääosin suurempi kysyntä vakiintuneilta asiakkailta, ja tämän lisäksi tuotantomäärät uusille asiakkaille kasvoivat.

Keskeisiä kasvun ajureita elektroniikan sopimusvalmistuksessamme olivat muun muassa kevyiden kulkuneuvojen sekä teollisten sovellusten kuten mittauslaitteiden valmistus. Lisäksi palvelimme asiakkaita, jotka olivat ulkoistaneet elektronisten tuotteiden valmistuksen prototyyppien suunnittelusta aina massatuotantoon. Olen erityisen iloinen siitä, että asiakkaamme arvostavat palveluitamme ja pitkäaikaisia asiakassuhteitamme. Toiminnan kehittämisessä keskitymme edelleen niihin toimintoihin ja palveluihin, jotka tuottavat suurinta lisäarvoa asiakkaillemme. Haluaisin myös kiittää kaikkia ammattitaitoisia tiimejämme eri yksiköissämme, jotka kykenevät tarjoamaan parasta palvelua asiakkaillemme.

Kannattavuutemme pysyi hyvänä tammikuussa julkistamaamme yritysostoon liittyvistä kertaluonteisista kustannuksista huolimatta. Pidämme organisaatiomme kevyenä ja tehokkaana ja jatkamme tiukkaa kustannusten hallintaa, mikä pitää yleiskustannukset matalina. Lisäksi jatkamme tuotantolinjojemme tehokkuuden parantamista. Nämä tekijät kasvaneiden tuotantomäärien lisäksi edesauttavat kannattavuuden ylläpitämistä.

Toimialan näkymät elektroniikan sopimusvalmistuksessa näyttävät valoisilta. Kasvun ajureita ovat yleisen kiinnostuksen lisääntyminen elektroniikan sopimusvalmistukseen ja IoT teknologian mahdollistavat uudet ratkaisut.  Lisäksi erilaisia elektronisia tuotteita ja teollisia sovelluksia lanseerataan markkinoille yhä kiihtyvään tahtiin. 

Katsomme vuoteen 2020 luottavaisina. AWS Electronics Groupin yritysoston seurauksena Incap on suurempi yhtiö, jonka asiakaskunta on aiempaa monipuolisempi. Kaupan myötä Incap sai aseman maantieteellisesti uusilla alueilla kuten Isossa-Britanniassa ja Keski-Euroopassa. On hienoa nähdä, että AWS Electronics Groupin osaava henkilöstö on ottanut kaupan innostuneena vastaan muodostaessamme vahvemman elektroniikan sopimusvalmistajan. Yhdessä jatkamme asiakkaidemme palvelemista parhaalla mahdollisella tavalla."

INCAP LYHYESTI

Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on tammikuussa 2020 tehdyn AWS Electronics Groupin yrityskaupan jälkeen toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa. Yhtiö työllistää noin 1 300 henkeä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.

Toimintaympäristö

Incap-konsernin toimintaympäristössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 2019. Vuoden kuluessa kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä jatkuivat, minkä seurauksena jotkut elektroniikan sopimusvalmistajat siirsivät tuotantoaan muihin Aasian maihin tai Eurooppaan. Lisäksi pyrkimys suurempiin yksiköihin yritysostojen avulla on johtanut markkinakonsolidaatioon erityisesti Euroopassa.

Pitkän aikavälin näkymät elektroniikan sopimusvalmistuksessa näyttävät myönteisiltä. Yleinen kustannustaso Incapin toimintamaissa pysyi vakaana. Asiakkaat ovat erittäin kustannustietoisia ja vaativat sopimusvalmistuskumppaneiltaan toiminnan jatkuvaa tehostamista ja kilpailukykyä.

Kuitenkin lyhyellä aikavälillä elektroniikan sopimusvalmistus voi kärsiä komponenttien saatavuusongelmista, sillä tuotantoa on siirretty Kiinasta muihin Aasian maihin tai Eurooppaan. Lisäksi Kiinan viimeaikaisilla tapahtumilla voi olla lyhyellä aikajänteellä vaikutusta  joidenkin materiaalien toimitusaikoihin.

Pitkällä tähtäimellä Incap näkee markkinoiden kehittyvän myönteisesti, sillä elektroniikkaa käytetään yhtä enemmän teollisuudessa myös uudenlaisissa käyttökohteissa kuten kevyissä kulkuneuvoissa, telekommunikaatiossa ja muissa arkipäivän laitteissa. Lisäksi kasvava ympäristöteknologiasektori tuo markkinoille uusia mahdollisuuksia.

Liikevaihto ja tulos vuonna 2019


Tammi-joulukuu


Incapin vuoden 2019 liikevaihto oli 71,0 miljoonaa euroa, kasvua 20,5 % edellisvuodesta (1-12/2018: 59,0 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui sekä nykyisten että uusien asiakkaiden kysynnän kasvusta.

Incap-konsernin kannattavuus pysyi hyvänä. Koko vuoden 2019 liikevoitto (EBIT) oli 10,1 miljoonaa euroa (8,6 milj. euroa) eli 14,2 % liikevaihdosta (14,6 %), mitä pidetään yhtiön toimialalla erittäin hyvänä. Neljännellä neljänneksellä kirjattiin 0,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia yrityskauppaan liittyviä kuluja ja 1,2 miljoonan euron varaus liittyen Intian epävarmoihin veropositioihin vuosina 2016-19. Kannattavuustaso pysyi hyvänä pitämällä yhtiön organisaatiorakenne kevyenä ja yleiskustannukset matalina sekä lisäämällä tuotannon tehokkuutta.

Henkilöstökulut tilikaudella nousivat liiketoiminnan volyymin kasvaessa ja olivat 5,2 miljoonaa euroa eli 7,3% suhteutettuna liikevaihtoon (4,6 milj. euroa, 7,8 % liikevaihdosta). Liiketoiminnan muut kulut olivat 4,0 miljoonaa euroa (3,5 milj. euroa). Suurempien tuotantomäärien vuoksi materiaalikustannukset kasvoivat 44,3 miljoonasta eurosta (75,1% liikevaihdosta) 51,0 miljoonaan euroon, joka oli 71,8% liikevaihdosta. Vaihto-omaisuuden määrä tilikauden päättyessä oli 10,8 miljoonaa euroa (11,6 milj. euroa).

Nettorahoituskulut olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa). Poistot olivat 1,4 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa) IFRS 16:n käyttöönoton johdosta.

Tilikauden tulos oli 6,3 miljoonaa euroa (5,8 milj. euroa). Tulokseen vaikutti 1,2 miljoonan euron veroihin liittyvä varaus koskien sisäisten erien verokäsittelyä Intiassa vuosina 2016-19.

Osakekohtainen tulos oli 1,44 euroa (1,34 euroa).

Heinä-joulukuu

Toisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 33,8 miljoonaa euroa eli 5,7 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla (7-12/2018: 32,0 milj. euroa).

Jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto (EBIT) oli 4,3 miljoonaa euroa eli 22 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla (7-12/2018: 5,6 milj. euroa). Viimeisellä vuosineljänneksellä yrityskauppaan liittyvät kulut ja Intiassa vuosien 2016-19 epävarmoihin veropositioihin liittyvä 1,2 miljoonan euron varaus rasittivat kannattavuutta. Katsauskauden toisen vuosipuoliskon tulos oli 1,9 miljoonaa euroa, kun se viime vuoden vastaavalla jaksolla oli 3,8 miljoonaa euroa.


VERTAILU TILIKAUSITTAIN

(1 000 euroa) (tilintarkastamaton)

 


1-12/2019

1-12/2018
Liikevaihto 71 022 58 961
Liikevoitto/tappio (EBIT) 10 086 8 633
Tilikauden tulos 6 274 5 846
Osakekohtainen tulos, euroa 1,44 1,34

 

VERTAILU PUOLIVUOSITTAIN
(1 000 euroa) (tilintarkastamaton)

7-12/2019

1-6/2019

7-12/2018

1-6/2018

Liikevaihto 33 826 37 196 31 996 26 965
Liikevoitto/tappio (EBIT) 4 337 5 749 5 560 3 073
Katsauskauden tulos 1 948 4 325 3 757 2 090
Osakekohtainen tulos, euroa 0,45 0,99 0,86 0,48

Investoinnit

Investointien määrä vuonna 2019 oli 1,1 miljoonaa euroa (2,2 milj. euroa), ja ne liittyivät lähinnä tuotantolinjojen kehittämiseen. Lisäksi päätettiin tehdä Intiassa 2,0 milj. euron investointi tehtaan varastotilojen ja tehdasrakennuksen laajentamiseksi. Investointi on aloitettu ja sen odotetaan valmistuvan vuonna 2020. Tuotannon kyvykkyyttä lisättiin Virossa SMT (surface mount technology) linjoja kehittämällä.

IFRS 16 käyttöönoton vaikutukset

Incap otti IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019 soveltaen yksinkertaistettua menettelytapaa, jossa vertailutietoja ei oikaista.

IFRS 16:n käyttöönotolla ei ollut merkittävää vaikutusta konsernin liikevoittoon siitä huolimatta, että vuokravelan korkokomponentti kirjattiin rahoitustuottoihin ja kuluihin. IFRS 16:n käyttöönotolla ei ollut merkittävää vaikutusta myöskään konsernin omaan pääomaan.

Muutos lisäsi konsernin taseeseen kirjattavien vuokrasopimusten ja vuokravastuiden määrää 2,5 miljoonalla eurolla vuonna 2019. Tästä 1,8 miljoonaa euroa raportoidaan pitkäaikaisissa korollisissa veloissa ja 0,7 miljoonaa euroa lyhytaikaisissa korollisissa veloissa. Muutoksen vuoksi poistot kasvoivat 0,5 miljoonalla eurolla ja korkokulut 0,1 miljoonalla eurolla.

Incap ei sovella IFRS 16 -standardia vuokrasopimuksiin, joissa vuokra-aika on 12 kuukautta tai sitä lyhyempi sopimuksen alkamisajankohtana tai irtisanottavissa ilman sanktioita 12 kuukauden aikana. Lukumääräisesti suurin osa konsernin vuokrasopimuksista on lyhytkestoisia tai arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevia sopimuksia, jotka käsitellään operating lease -käsittelytavalla. Incapilla ei ole toimintaa vuokranantajana.

Tase, rahoitus ja rahavirta

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2019 oli 36,5 miljoonaa euroa (32,1 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli tilikauden päättyessä 21,9 miljoonaa euroa (15,7 milj. euroa). Emoyhtiön oma pääoma oli 14,7 miljoonaa euroa (12,1 milj. euroa).

Konsernin omavaraisuusaste parani edelleen ja oli 60,0 % (49,1 %). Net gearing oli negatiivinen, -2,7 % (16,6 %).

Vieras pääoma laski hieman 14,6 miljoonaan euroon (16,3 milj. euroa), josta korollista oli 5,6 miljoonaa euroa (5,5 milj. euroa). Korollinen nettovelka oli negatiivinen, -0,6 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa).

Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 2,3 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa) ja korottomat 1,6 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa). Lyhytaikaiset korolliset velat olivat 3,2 miljoonaa euroa (4,5 milj. euroa). Korollisista veloista 1,9 miljoonaa euroa kohdistuu Intian tytäryhtiöön (3,1 milj. euroa). Muita velkoja ovat 0 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa) suomalaisen pankin myöntämiä pankkilainoja ja limiittejä sekä 1,2 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa) Virossa käytettyä factoringrahoitusta.

Konsernin lainojen keskeisiä kovenantteja ovat omavaraisuusaste sekä konsernin korollinen velka suhteessa EBITDA:han, ja niiden toteutumista seurataan puolivuosittain. Kovenanttien tarkasteluhetkellä 31.12.2019 korollisten velkojen ja EBITDA:n suhteen tavoitetaso oli alle 2,5 ja omavaraisuusasteen yli 25%. Yhtiö täytti nämä kovenanttiehdot, sillä tarkasteluhetkellä yhtiön toteutunut tunnusluku korolliset velat/EBITDA oli 0,5 ja omavaraisuusaste 60,0 %.

Intialaisen pankin myöntämien lainojen osalta yhtiö on sitoutunut noudattamaan tavanomaisia kovenanttiehtoja ja pankin yleisiä lainaehtoja.

Konsernin kassatilanne tilikaudella oli hyvä. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli vuoden lopussa 1,4 (1,0) ja current ratio 2,3 (1,7).

Liiketoiminnan rahavirta oli 7,3 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa). Konsernin rahavarat 31.12.2019 olivat 6,2 miljoonaa euroa (2,9 milj. euroa). Rahat ja rahavarat kasvoivat merkittävästi edellisvuodesta.

Henkilöstö

Vuoden 2019 lopussa Incap-konsernissa työskenteli 834 henkeä (768). Henkilöstöstä 88,6 % työskenteli Intiassa (90,5 %), 11,3 % Virossa (9,2 %) ja 0,1 % Suomessa (0,3 %). Vuoden lopussa henkilöstöstä oli naisia 141 (126) ja miehiä 693 (642). Keskimääräinen ikä oli 29 vuotta (33). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana oli 830 (684).

Vakinaisessa työsuhteessa oli 238 (215) ja määräaikaisessa 596 (553) henkeä.

Yhtiön johto ja organisaatio

Konsernin johtoryhmään kuuluivat 31.12.2019 toimitusjohtaja Otto Pukk, joka toimi myös Viron toimintojen johtajana, Intian toimintojen johtaja Murthy Munipalli sekä talousjohtaja Antti Pynnönen (21.1.2019 alkaen). Greg Grace nimitettiin Viron toimintojen johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 24.1.2020.

Yhtiöllä on toimintoja Virossa ja Intiassa sekä hankintatoimintoja Hong Kongissa. Konsernin tehtaat Virossa ja Intiassa toimivat tulosyksikköinä, jotka vastaavat varsinaisen tilaus-toimitusprosessin lisäksi myös tarjoustoiminnasta ja hinnoittelusta konsernin ohjeiden mukaan. Konsernin taloushallinto, hankinta, myynti, IT ja viestintä koordinoidaan keskitetysti. 

Laatu- ja ympäristöasiat

Incap-konsernin molemmissa tehtaissa on Bureau Veritaksen sertifioimat ympäristö- ja laatujärjestelmät, joita käytetään jatkuvan parantamisen työkaluina. Incapin molempien tehtaiden ympäristöjärjestelmät vastaavat ISO 14001:2015 -standardia ja laatujärjestelmät ovat ISO 9001:2015 -standardin mukaisia. Lisäksi Kuressaaren tehtaalla on lääketieteellisten laitteiden valmistukseen tarvittava Medical manufacturing ISO 13485/2016 -sertifikaatti. Viron yksiköllä on myös ISO 45001:2018. työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä.

Varsinainen yhtiökokous 2019

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.4.2019 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden voitto, 1 330 795,88 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 15.4.2019 hallituksen päättämään enintään 436 516 uuden osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että uusia osakkeita voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhdellä tai useammalla suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien ja liiketoiminnan rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamista hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita. Uusien osakkeiden merkintähinta voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää. Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.

Yhtiön hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.

Hallitus ja tilintarkastaja

Varsinainen yhtiökokous 15.4.2019 päätti hallituksen jäsenten määräksi kolme (3). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Carl-Gustaf von Troil, Päivi Jokinen ja Ville Vuori. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia suurimmista osakkeenomistajista. Carl-Gustaf von Troil ja Päivi Jokinen ovat myös riippumattomia yhtiöstä. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Ville Vuoren.

Yhtiön tilintarkastajana toimi edelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Bengt Nyholm, KHT.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Incap Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodia. Yhtiö julkaisee arvopaperimarkkinalain mukaisen selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä toimintakertomuksen ja vuosikertomuksen julkaisun yhteydessä viikolla 13/2020 erillisenä dokumenttina, joka on nähtävillä yhtiön kotisivuilla.

Ajantasainen koodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Osake ja osakkeenomistajat

Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä oli 4 365 168 (31.12.2018: 4 365 168).

Osakkeen kurssi vaihteli vuoden aikana 7,18 ja 23 euron välillä (8,22 ja 5,60 euron välillä). Vuoden viimeinen kaupantekokurssi oli 16,9 euroa (7,26 euroa). Yhtiön markkina-arvo 30.12.2019 oli 73,8 miljoonaa euroa (31,7 milj. euroa). Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä   3671 osakasta (2 437). Osakkeista 5,1 % oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa (4,2 %). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Tilikauden 2019 päättyessä Incap Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä omistivat yhteensä 40 604 osaketta eli 0,93 % osakekannasta (40 604: 0,93 %).

 

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2019 

 

 

Osakkeita,
kpl

 

 

Omistus-
osuus, %

 

Oy Etra Invest Ab 853 000 19,54
Nordea Henkivakuutusyhtiö 611 000 14,00
Joensuun Kauppa ja Kone 375 513 8,60
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 230 199 5,27
Laakkonen Mikko 218 257 5,00
Mandatum Life Insurance Company Limited 150 000 3,44
Danske Bank a/s Helsinki branch 140 699 3,22
K22 Finance Oy 134 100 3,07
Kakkonen Kari 100 000 2,29
Penan Raudoitus Oy 66 332 1,52
10 suurinta yhteensä 2 879 100 65,96

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaiset liputusilmoitukset

Vuonna 2019 yhtiö ei vastaanottanut suurimmat osakkeenomistajat -ilmoituksia.

Yritysvastuu


Incap raportoi ei-taloudelliset tietonsa osana hallituksen toimintakertomusta. Yhtiön tärkeimmät yritysvastuun osa-alueet ovat sosiaalinen vastuu, ympäristövastuu ja sidosryhmävastuu.

Riskienhallinta

Incap Oyj:n hallituksen hyväksymässä riskienhallintapolitiikassa riskit on ryhmitelty toimintaympäristöön liittyviin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin sekä vahinko- ja rahoitusriskeihin. Yhtiön riskienhallinta kohdistuu ensisijaisesti riskeihin, jotka uhkaavat liiketoiminnan tavoitteita ja jatkuvuutta. Liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi yhtiö on valmis ottamaan hallittuja riskejä konsernin riskienhallintakyvyn rajoissa. Yhtiö tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien hallintaa.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä riskejä ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu, asiakashankinnan onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys, rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius sekä valuuttojen arvon vaihtelu.

Yhtiön rahoitustilanne on tällä hetkellä hyvä eikä rahoituksen tai käyttöpääoman riittävyys muodosta merkittävää riskiä.

Konsernin sisäisten transaktioiden määrittelyssä otetaan huomioon todellinen arvontuotto ja ns. markkinaehtoperiaate. Intian kumulatiivisten tappioiden tultua katetuiksi vuoden 2015 jälkipuoliskolla on Intian tytäryhtiön tuottoja mahdollista kotiuttaa myös osingonjaon kautta.

Tytäryhtiöiden osakkeiden arvolla on merkittävä vaikutus emoyhtiön omaan pääomaan ja sitä kautta muun muassa omavaraisuusasteeseen. Tilinpäätöksessä 2019 tehtyjen arvostuslaskelmien perusteella tytäryhtiöiden osakkeiden arvon laskuun ei ole tarvetta.

Maailmantalouden heilahtelut ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin palveluiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Asiakkaiden kysyntään ja maksukykyyn liittyviä riskejä seurataan ja arvioidaan asiakaskohtaisesti. Yhtiön johto pitää asiakkuuksien hallintaa erityisen tärkeänä ja panostaa siihen voimakkaasti.

Yhtiön myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä tasoittaa eri teollisuusalojen suhdannevaihteluiden vaikutusta. Neljän suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli yhteensä 76,6 prosenttia vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla (77,9 %). Ajanjaksolla heinä-joulukuu 2019 Incapilla oli 8 asiakasta, joiden liikevaihto ylitti yksin yhden miljoonan euron rajan (7). Tammikuussa 2020 AWS Electronics Groupin yritysoston jälkeen suurimpien asiakkaiden lukumäärä kasvoi merkittävästi.

Yhtiön toimiala, elektroniikan sopimusvalmistus, on voimakkaasti kilpailtu ja kustannustason hallintaan liittyy huomattavaa painetta. Yhtiö on onnistunut tehostamaan toimintaansa ja alentamaan kustannuksiaan merkittävästi. Lisäksi yhtiön tuotanto sijaitsee maissa, joissa palkka- ja yleinen kustannustaso ovat kilpailukykyisiä.

Yhtiön merkittävin valuuttakurssiriski liittyy Intian tytäryhtiöön. Merkittävä osa konsernin toiminnasta on Intiassa ja Intian rupian kurssivaihtelu euroa vastaan saattaa vaikuttaa merkittävästi liikevaihtoon ja toiminnan tulokseen.

Yhtiön Intian tytäryhtiössä on tehty vuonna 2016 verotarkastus, jonka tuloksena verottaja ei hyväksy aktivoiduista asiakassopimuksista tilikausien 2008/2009-2012/2013 aikana tehtyjä poistoja ja tilikauden 2011/2012 siirtohinnoittelun kuluja. Arvioitu vaikutus mahdollisine korkoineen on enintään 0,6 miljoonaa euroa. Yhtiön tekemä valitus on nyt käsitelty ja päätös oli Incapin eduksi. Aiempina vuosina asia on raportoitu taseen ulkopuolisissa vastuissa eikä sillä siten ole vaikutusta taloudellisiin lukuihin. 

Intian veroviranomaisen tekemässä verotarkastuksessa tilikausien 2015-2016 ajalta tutkitaan konsernin sisäisten erien vähennyskelpoisuutta. Yhtiö on kirjannut tästä vuonna 2018 tuloslaskelmaan veroina ja korkokuluina 0,5 miljoonaa euron varauksen. Yhtiön uuden IFRIC 23:een (epävarmat veropositiot) perustuvan arvion perusteella on kirjattu lisäksi 1,2 miljoonan euron varaus vuonna 2019. Tapaus on edelleen esitutkinnassa ja mikäli asiassa ei päästä yhteisymmärrykseen paikallisen veroviranomaisen kanssa, yhtiö tulee viemään asian seuraavan tason viranomaiselle.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Incap allekirjoitti 23.1.2020 sopimuksen AWS Electronics Groupin koko osakekannan hankinnasta. AWS Electronics Group on elektroniikan sopimusvalmistaja, joka on erikoistunut tuotteisiin, joiden valmistaminen on erittäin vaativaa. Yrityksellä on tuotantolaitokset Isossa-Britanniassa ja Slovakiassa.

Yritysoston myötä Incap laajentaa toimintaansa uusille markkinoille Isoon-Britanniaan ja Keski-Eurooppaan sekä vahvistaa asemaansa maantieteellisesti esimerkiksi Yhdysvaltain ja Kaakkois-Aasian markkinoilla. Yrityskaupan velaton kauppahinta on 13,5 miljoonaa puntaa (15,9 milj. euroa), ja mahdollinen lisäkauppahinta on korkeintaan 1,3 miljoonaa puntaa (1,5 milj. euroa). Yritysosto maksetaan käteisellä lukuun ottamatta 0,6 miljoonan punnan (0,7 milj. euron) osuutta, joka maksetaan Incapin osakkeina.

Yritysosto rahoitettiin 13 miljoonan euron vieraan pääoman ehtoisella lainalla. Incap voi myöhemmin markkinatilanteesta riippuen selvittää mahdollisuuksia oman pääoman ehtoisen rahoituksen järjestämisestä pääomarakenteensa optimoimiseksi.  

Yrityskaupalla Incap pystyy parantamaan palvelu- ja tuotevalikoimaansa nykyisille asiakkailleen ja kasvattamaan asiakaskuntaansa. Lisäksi kauppa mahdollistaa pääsyn uusille markkinoille sekä laajentaa Incapin maantieteellistä peittoa. Kaupan myötä Incap saavuttaa strategisen jalansijan erityisesti Isossa-Britanniassa ja Keski-Euroopassa sekä vahvistaa edelleen yrityksen asemaa Yhdysvaltain ja Kaakkois-Aasian markkinoilla. Kauppa lisää Incapin liiketoimintamahdollisuuksia etenkin Ison-Britannian ja Intian välillä. Kauppa myös tasapainottaa Incapin asiakasportfoliota monipuolistaen sitä sekä määrällisesti että toimialoittain. Yrityskaupan arvioidaan tuovan pitkällä aikavälillä synergiaetuja esimerkiksi materiaalihankinnoissa ja myyntitoiminnassa.

Kaupan arvioidaan kasvattavan merkittävästi Incapin liikevaihtoa ja parantavan hieman liikevoittoa (EBIT) vuonna 2020, sillä yritysostosta aiheutuu kertaluonteisia integraatio- ja transaktiokuluja (kuten hankintamenojen allokointiin liittyviä poistoja). Integraatiokulujen määrä tarkentuu tilikauden aikana.

Incap nimitti 24.1.2020 Greg Gracen Viron toimintojen johtajaksi, Incap Electronics Estonian toimitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Greg Grace (s.1971, BA) on työskennellyt Incapissa vuodesta 2018 ja on viimeksi toiminut liiketoiminnan kehityksestä vastaavana johtajana Incapin tytäryhtiössä Incap Electronics Estoniassa.

Incap julkisti 27.1.2020 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta, jonka mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistus- ja ääniosuus Incap Oyj:ssä alittanut 5 prosentin liputusrajan ja on ilmoituksen jälkeen 4,49 prosenttia eli 195 981 osaketta.

Strategia ja tavoitteet

Hyvä tuloskehitys on mahdollistanut yhtiön toiminnan voimakkaan kehittämisen, jolla varmistetaan tuleva kasvu. Yhtiön tehokas toimintamalli mahdollistaa nopean päätöksenteon ja operatiivisen joustavuuden.

Incapin pitkä historia ja maine EMS-markkinoilla kertoo korkeasta laadusta, jota haluamme vaalia. Käytämme tehokkaasti olemassa olevaa kapasiteettia, mikä on keskeisin tekijä kustannusten hallinnassa ja kannattavuutemme taustalla. Tämän vuoksi voimme kasvattaa tuotantomääriämme ilman uusia, merkittäviä investointeja. Toimintamallimme on tehokas ja taloudellinen asemamme on vahva, ja siten yhtiö voi myös harkita yritysostoja liiketoimintansa laajentamiseksi.

Näkymät vuodelle 2020

Incap arvioi, että AWS Electronics Groupin yritysoston jälkeen konsernin liikevaihto vuonna 2020 on merkittävästi suurempi kuin vuonna 2019 ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2020 on hieman parempi kuin vuonna 2019, sillä yritysostosta aiheutuu kertaluonteisia integraatio- ja järjestelykuluja (kuten hankintamenojen allokointiin liittyviä poistoja).

Arviot perustuvat oletuksiin, ettei valuuttojen muuntokursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia.

Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin.

Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi

Emoyhtiön tilikauden voitto on 2 659 458,37 euroa. Hallitus ehdottaa 20.4.2020 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan vuoden 2019 tuloksesta 0,35 euroa osakkeelta ja jäljelle jäävä osuus 1 131 649,57 euroa tilikauden tuloksesta jätetään yhtiön omaan pääomaan.

Yhtiön osingonjakoa koskevat rajoitukset päättyivät 1.9.2019.

Varsinainen yhtiökokous 2020

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi maanantaina 20.4.2020 Helsingissä. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan myöhemmin.  

Tilinpäätöksen 2019 julkaisu

Incap-konsernin vuosikertomus ja tilinpäätös, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019, julkaistaan viikolla 13/2020 yhtiön kotisivuilla www.incapcorp.com.

Yhtiön raportointi vuonna 2020

Incap julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi-maaliskuulta 12.5., puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 26.8. ja liiketoimintakatsauksen tammi-syyskuulta 25.11.

Helsingissä 25.2.2020

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja (englanniksi):
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Konsernin tunnusluvut puolivuosittain
7 Tunnuslukujen laskentasäännöt

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tiedotteen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2018 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta vuonna 2019 käyttöönotettuja uusia standardeja. Tiedotteen vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Liite 1                             
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-12/
2019
Muutos, % 1-12/
2018
7-12/
2019
7-12/
2018
           
LIIKEVAIHTO 71 022 20% 58 961 33 826 31 996
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -407 -129% 1 428 -94 1 039
Liiketoiminnan muut tuotot 1 004  -6% 1 063 611 872
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 50 987 15% 44 277 24 487 24 118
Henkilöstökulut 5 178 14% 4 560 2 521 2 200
Poistot ja arvonalentumiset 1 384  172% 509 709 289
Liiketoiminnan muut kulut 3 983  15% 3 427 2 289 1 739
LIIKEVOITTO/TAPPIO 10 086 17% 8 633 4 337 5 560
Rahoitustuotot ja -kulut -422 -39% -693 -151 -423
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 9 664 22% 7 940 4 186 5 128
Tuloverot -3 390 62% -2 094 -2 238 -1 371
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO 6 274 7% 5 846 1 948 3 757
           
Osakekohtainen tulos, euroa 1,44 7% 1,34 0,45 0,86
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 1-12/
2019
Muutos, % 1-12/
2018
7-12/
2019
7-12/
2018
           
Erät, joita ei siirretä tuloslaskelmaan;
Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus
 

-34

 

-66%

 

-100

 

2

 

-100

 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin

         
siirtää tulosvaikutteiseksi:          
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -95 -78% -424 -393 57
Muut laajan tuloksen erät netto -128 -76% -524 -391 -43
KOKONAISTULOS 6 146 15% 5 323 1 557 3 714
           
Kokonaistuloksen jakautuminen:          
Emoyhtiön osakkeenomistajille 6 146 15% 5 323 1 557 3 714

           

 

Liite 2     
KONSERNITASE (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1000 euroa, tilintarkastamaton) 31.12.2019 Muutos, % 31.12.2018
       
VARAT      
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4 853 7 % 4 545
Käyttöoikeusomaisuus 2 463 0
Liikearvo 894 0 % 895
Muut aineettomat hyödykkeet 13 -13 % 15
Muut rahoitusvarat 4 0 % 4
Muut saamiset 350 8 % 324
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 8 576 48 % 5 782
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 10 845 -7 % 11 647
Myyntisaamiset ja muut saamiset 10 891 -7 % 11 757
Rahavarat 6 163 113 % 2 894
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 27 899 6 % 26 297
VARAT YHTEENSÄ 36 475 14 % 32 080
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma      
pääoma      
Osakepääoma 1 000 0 % 1 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 11 028 0 % 11 028
Muuntoero -1 664 6 % -1 569
Kertyneet voittovarat 11 519 118 % 5 279
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 21 883 39 % 15 738
       
PITKÄAIKAISET VELAT      
Korolliset ja korottomat velat 3 952 169 % 1 468
PITKÄAIKAISET VELAT 3 952 169 % 1 468
       
LYHYTAIKAISET VELAT      
Ostovelat ja muut velat 7 405 -29 % 10 370
Lyhytaikaiset korolliset velat 3 235 -28 % 4 503
LYHYTAIKAISET VELAT 10 639 -28 % 14 874
       
VELAT YHTEENSÄ 14 592 -11 % 16 342
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 36 475 14 % 32 080

 

Liite 3
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

 

(1 000 euroa, tilintarkastamaton)

1-12/2019 1-12/2018
     
Liiketoiminnan rahavirta    
Liikevoitto 10 086 8 633
Oikaisut liikevoittoon 1 431 621
Käyttöpääoman muutos -1 260 -2 995
Maksetut korot -407 -439
Saadut korot 2 3
Maksetut verot ja veronpalautukset -2 537 -1 686
Liiketoiminnan rahavirta 7 315 4 137
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 123 -2 199
Investointien rahavirta -1 123 -2 199
     
Rahoituksen rahavirta    
Lainojen nostot 3 507 3 389
Lainojen takaisinmaksut -5 895 -5 279
Vuokrasopimusvelkojen maksut -561 0
Rahoituksen rahavirta -2 949 -1 889
     
Rahavarojen muutos 3 243 48
Rahavarat tilikauden alussa 2 894 2 862
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 27 -17
Rahavarat tilikauden lopussa 6 163 2 894
     

Liite 4
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1000 euroa, tilintarkastamaton) Osake-
pääoma
Ylikurssi-rahasto SVOP rahasto Muunto-
erot
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä

 

 

 

Oma pääoma 1.1.2019

 

1 000 0 11 028 -1 569 5 279 15 738
Tilikauden tulos         6 274 6 274
Muuntoerot       -95   -95
Muut muutokset  1)         -34 -34
             
 

Oma pääoma 31.12.2019

 

1 000 0 11 028 -1 663 11 519 21 883
             
 

Oma pääoma 1.1.2018

 

1 000 0 11 028 -1 147 -467 10 414
Tilikauden tulos         5 847 5 847
Muuntoerot       -422   -422
Muut muutokset  1)         -100 -100
             
 

Oikaistu oma pääoma 31.12.2018

 

1 000 0 11 028 -1 569 5 279 15 738

1)  Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus

 

Liite 5
KONSERNIN TUNNUSLUVUT JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS),
JATKUVAT TOIMINNOT

(tilintarkastamaton) 31.12.2019 31.12.2018
     
Liikevaihto, milj. euroa 71,0 59,0
Liikevoitto/-tappio, milj. euroa 10,1 8,6
  % liikevaihdosta 14,2 14,6
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 9,7 7,9
  % liikevaihdosta 13,6 13,5
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %  43,4 46,8
Oman pääoman tuotto (ROE), %   33,4 44,7
Omavaraisuusaste, % 60,0 49,1
Net gearing, % -2,7 16,6
Nettovelka, milj. euroa -1,5 1,6
Korollinen nettovelka, milj. euroa -0,6 2,6
Quick ratio 1,4 1,0
Current ratio 2,3 1,7
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
  keskimäärin tilikauden aikana
4,365,168 4,365,168
Tulos/osake (EPS), euroa 1,44 1,34
Oma pääoma/osake, euroa 5,01 3,61
Osinko/osake, euroa 0 0
Osinko tuloksesta, % 0 0
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) 11,8 5,4
Osakkeen kurssikehitys    
  Tilikauden alin kurssi, euroa 7,18 5,60
  Tilikauden ylin kurssi, euroa 23,00 8,22
  Tilikauden keskikurssi, euroa 14,83 6,02
  Tilikauden päätöskurssi, euroa 16,90 7,26
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 73,8 31,7
Osakkeiden vaihto, kpl 1,564,055 2,891,606
Osakkeiden vaihto, % 35,8 66,2
Investoinnit, milj. euroa 1,1 2,2
  % liikevaihdosta 1,6 3,7
Henkilöstö keskimäärin 830 684
     
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa    
OMASTA VELASTA    
Kiinnitykset 13,7 14,6
     
Taseen ulkopuoliset vastuut 0,7 1,9

Liite 6                                                                 
KONSERNIN TUNNUSLUVUT PUOLIVUOSITTAIN (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

  1-12/
2019
1-12/
2018
7-12/
2019
7-12/
2018
1-6/
2019
1-6/
2018
             
Liikevaihto, milj. euroa 71,0 59,0 33,8 32,0 37,2 27,0
Liikevoitto/-tappio, milj. euroa 10,1 8,6 4,3 5,6 5,7 3,1
  % liikevaihdosta 14,2 14,6 12,8 17,4 15,5 11,4
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 9,7 7,9 4,2 5,1 5,5 2,8
  % liikevaihdosta 13,6 13,5 12,4 16,0 14,7 10,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI),% 43,4 46,8 19,0 59,7 46,1 36,3
Oman pääoman tuotto (ROE), % 33,4 44,7 10,4 61,8 53,5 37,3
Omavaraisuusaste, % 60,0 49,1 60,0 49,1 57,1 43,4
Net gearing, % -2,7 16,6 -2,7 27,5 4,2 27,4
Nettovelka, milj. euroa -2,5 1,7 -2,5 1,5 -1,0 2,0
Korollinen nettovelka, milj. euroa -0,6 2,6 -0,6 4,3 0,8 3,3
Osakeantioikaistu osakkeiden  lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana 4 365 168 4 365 168 4 365 168 4 365 168 4 365 168 4 365 168
Tulos/osake (EPS), euroa 1,44 1,34 0,45 0,84 0,99 0,48
Oma pääoma/osake, euroa 5,01 3,61 5,01 3,61 4,66 2,75
Investoinnit, milj. euroa 1,1 2,2 0,6 1,7 0,5 0,5
  % liikevaihdosta 1,6 3,7 1,8 5,3 1,4 1,8
Henkilöstö keskimäärin 834 684 844 741 815 628

Liite 7
TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT

 
 

 

Sijoitetun pääoman tuotto, %

100 x (tilikauden voitto/tappio + rahoituskulut)
  oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
   
Oman pääoman tuotto, %  100 x tilikauden voitto/tappio
  oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
   
Omavaraisuusaste, % 100 x oma pääoma
  taseen loppusumma – saadut ennakot
   
Net gearing, % 100 x nettovelka
  oma pääoma
   
Nettovelka korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset
   
Quick ratio rahoitusomaisuus
  lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakot
   
Current ratio rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
  lyhytaikainen vieras pääoma
   
Tulos/osake tilikauden tulos
  tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
   
Oma pääoma/osake oma pääoma
  osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
   
Investoinnit käyttöomaisuuden arvonlisäverottomat hankinnat, joista ei ole vähennetty investointitukia
   
Henkilöstö keskimäärin keskiarvo kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä
   
Osakekannan markkina-arvo tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi x ulkona olevien osakkeiden lukumäärä