Incap Oyj | Pörssitiedote | 28.07.2023 klo 08:00:00 EEST

Tämä tiedote on tiivistelmä Incapin puolivuosikatsauksesta tammi–kesäkuulta 2023. Koko raportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.incapcorp.com.

Huhti–kesäkuun 2023 kohokohdat

 • Liikevaihto laski 7,8 % ja oli 56,4 milj. euroa (4–6/2022: 61,2 milj. euroa).
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) laski 6,0 % ja oli 8,3 milj. euroa (8,8 milj. euroa) eli 14,7 % liikevaihdosta (14,4 %). Kertaluonteiset erät liittyivät pääosin yrityskauppaan.
 • Liikevoitto (EBIT) laski 12,8 % ja oli 7,5 milj. euroa (8,6 milj. euroa) eli 13,3 % liikevaihdosta (14,1 %).
 • Katsauskauden tulos oli 5,7 milj. euroa (5,7 milj. euroa).
 • Raportointikauden päättymisen jälkeen Incap osti Pennsylvaniassa Yhdysvalloissa sijaitsevan elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja tarjoavan Pennatronics Inc. -yhtiön.

Tammi–kesäkuun 2023 kohokohdat

 • Liikevaihto kasvoi 12,7 % ja oli 129,1 milj. euroa (1–6/2022: 114,5 milj. euroa).
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 25,1 % ja oli 19,8 milj. euroa (15,8 milj. euroa) eli 15,3 % liikevaihdosta (13,8 %).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 22,4 % ja oli 18,8 milj. euroa (15,4 milj. euroa) eli 14,6 % liikevaihdosta (13,4 %).
 • Katsauskauden tulos oli 14,1 milj. euroa (11,2 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa (0,38 euroa).

Ellei toisin mainittu, vertailuluvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2022. Tämä puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Avainluvut

Milj. euroa 4–6/23 4–6/22 Muutos 1–6/23 1–6/22 Muutos 1–12/22
Liikevaihto 56,4 61,2 -7,8 % 129,1 114,5 12,7 % 263,8
Kertaluonteiset erät 0,7 0,1 553,6 % 0,8 0,2 228,3 % 0,6
Liikevoitto (EBIT) 7,5 8,6 -12,8 % 18,8 15,4 22,4 % 38,9
EBIT, % liikevaihdosta 13,3 % 14,1 % 14,6 % 13,4 % 14,8 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT)* 8,3 8,8 -6,0 % 19,8 15,8 25,1 % 40,0
Oikaistu EBIT*, % liikevaihdosta 14,7 % 14,4 % 15,3 % 13,8 % 15,1 %
Katsauskauden tulos 5,7 5,7 -0,9 % 14,1 11,2 25,6 % 27,6

* Oikaistu liikevoitto (EBIT) on vaihtoehtoinen tunnusluku. Oikaistu liikevoitto ei sisällä kertaluonteisia kuluja eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja. Oikaistu liikevoitto antaa eri tilikausien välillä vertailukelpoista tietoa liikevoitosta.

Vuoden 2023 näkymät

Kuten viestitty 18.4.2023, Incap arvioi, että yhtiön liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2023 ovat pienempiä kuin vuonna 2022.

Arviot perustuvat oletukseen, ettei odottamattomia Incapin liiketoimintaympäristöön vaikuttavia muutoksia tapahdu esimerkiksi komponenttien saatavuudessa.

Otto Pukk, Incap Oyj:n toimitusjohtaja:

” Incapin vuoden 2023 alkupuolisko oli suhteellisen vahva. Samalla ajanjaksolla suurin asiakkaamme kertoi kuitenkin joutuvansa tilapäisesti vähentämään tilauksiaan liian suuriksi kasvaneiden varastojensa vuoksi. Olemmekin keskittyneet uusien asiakkaiden hankkimiseen, myynnin lisäämiseen nykyisille asiakkaille ja uusien mahdollisuuksien avaamiseen Yhdysvalloissa yritysoston kautta.

Heinäkuun alussa julkistimme yrityskaupan, joka avaa meille ja asiakkaillemme uusia mahdollisuuksia ja luo jalansijaa lisälaajentumiselle Yhdysvalloissa. Ostamamme yritys Pennatronics on kokenut ja kannattava elektroniikan sopimusvalmistaja, ja se on luonut liiketoiminnassaan pitkäaikaisia asiakassuhteita useilla eri toimialoilla. Pennatronicsilla on kuusi asiakasta, joiden liikevaihto on yli miljoona euroa, kun Incapilla vastaava luku vuonna 2022 oli 22. Yritysoston myötä Incapin asiakaskunta siis laajenee ja monipuolistuu.

Kysynnän kasvaessa olemme jatkaneet alkuvuonna investointeja tehtaisiimme. Suurinta asiakastamme lukuun ottamatta useimmat asiakkaamme ovat edelleen lisänneet tilauksiaan. Olemme aloittaneet tuotannon kestävän kehityksen vaatimukset huomioiden suunnitellussa kolmannessa Intian tehtaassamme, ja kuten olemme aiemmin kertoneet, arvioimme saavuttavamme täyden käyttöasteen hieman aiemmin arvioitua myöhemmin. Virossa päivitimme kaksi nykyistä tuotantolinjaa ja otimme käyttöön uuden tuotantolinjan, mikä kasvatti tehtaan SMT-kokonaistuotantokapasiteettia yli 50 prosenttia. Slovakiassa saimme päätökseen investoinnin tehtaan tuotantokapasiteetin lisäämiseksi lopputuotteiden kokoonpanossa ja aloitimme myös lisähenkilöstön rekrytoinnin tukeaksemme odotettua kasvua.

Huhtikuussa tiedotimme, että suurin asiakkaamme joutui siirtämään joitakin tilauksiaan vuoteen 2024 heidän varastotasojensa kasvettua liian korkeiksi. Tästä syystä joudumme sopeuttamaan Intian tehtaidemme tuotantomäärää ja laskemaan arviotamme liiketoimintamme kehityksestä tänä vuonna. Näemme kuitenkin, että asiakkaamme taloudellinen tilanne on vahva, ja heidän liiketoimintansa näkymät ovat edelleen hyvät. Asiakkaamme varastojen alentaminen vaikutti toimintaamme vasta osittain vuoden toisella neljänneksellä, ja pääosa vaikutuksista tänä vuonna näkyy vuoden loppupuoliskolla.

Liikevaihtomme laski vuoden toisella neljänneksellä 7,8 prosenttia, ja kannattavuutemme säilyi hyvänä joustavan toimintamallimme ansiosta. Ilman yritysostoon liittyviä ja muita kertaluonteisia eriä kannattavuutemme oli 14,7 prosenttia. Keskityimme myös leikkaamaan kustannuksia ja vähensimme vuokratyövoiman käyttöä Intian tehtailla. Henkilöstöllemme kuuluu suuri kiitos joustavuudesta ja kovasta työstä haastavassa tilanteessa.

Olen hyvin iloinen voidessani toivottaa Pennatronicsin 102 ammattilaisen tiimin tervetulleeksi Incapiin ja nimittää Incapin Yhdysvaltojen liiketoimintaa johtamaan pitkään Pennatronicsin operatiivisesta toiminnasta vastanneen David Speharin. Toimintamallimme mukaisesti Incap Electronics US jatkaa toimintaansa konsernissa hyvin itsenäisenä yksikkönä Incapin brändin alla. Olen vakuuttunut siitä, että yhdessä USA:n tiimimme kanssa voimme luoda lisäarvoa asiakkaillemme ja omistajillemme. Yritysosto avaa uusia mahdollisuuksia löytää toiminnastamme synergioita ja laajentua kasvustrategiamme mukaisesti.

Panostuksemme vastuulliseen yritystoimintaan on saanut tunnustusta sekä Virossa että Intiassa. Intiassa ylsimme ensimmäiselle sijalle kahdessa kategoriassa HSE Excellence and Sustainability Awards -kilpailussa. Tämä tunnustus kertoo Incap Intian sitoutumisesta kestävään kehitykseen tehdasteollisuudessa sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioissa. Viron Responsible Business Forum myönsi tänä vuonna Incapin Viron toiminnoille kultaisen ansiomerkin osoituksena organisaation sosiaalisesta, taloudellisesta ja ympäristövastuusta. Yritysoston myötä olemme jo alkaneet linjata USA:n toimintaamme Incapin vastuullisuusohjelman mukaiseksi, ja muun muassa Code of Conduct -koulutukset on jo aloitettu.

Pennatronicsin yritysostolla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus Incap Oyj:n liikevaihtoon ja lievästi positiivinen vaikutus kannattavuuteen. Arvioimme edelleen, että liikevaihtomme ja liikevoittomme vuonna 2023 ovat alhaisemmat kuin vuonna 2022. Pitkällä aikavälillä elektroniikan sopimusvalmistuksen liiketoimintanäkymät ovat edelleen myönteiset, ja jatkamme keskittymistä myynnin kehittämiseen ja yrityskauppoihin. Olen vakuuttunut, että voimakkaasti hajautetun toimintamallimme ja sitoutuneen tiimimme ansiosta voimme säilyttää hyvän kannattavuustason myös tulevaisuudessa.“

Taloudellinen raportointi vuonna 2023

Vuonna 2023 Incap julkaisee seuraavat taloudelliset raportit:

 • liiketoimintakatsaus tammi–syyskuulta 25.10.2023

Webcast-tilaisuus

Incap järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden perjantaina 28.7.2023 klo 13.00 alkaen. Tuloksen esittelevät Incap Oyj:n toimitusjohtaja Otto Pukk ja talousjohtaja Antti Pynnönen.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://incap.videosync.fi/q2-2023-results. Tilaisuuden aikana yleisö voi esittää kysymyksiä chatissa edellä mainitussa osoitteessa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://incapcorp.com/fi/raportit-ja-esitykset/ myöhemmin samana päivänä.

Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Helsingissä 28.7.2023

INCAP OYJ
Hallitus