Incap Oyj     
                            

Puolivuosikatsaus           26.8.2020 klo 9.00 (EEST)                

Incap-konsernin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020: Tyydyttävä tulos COVID-19-pandemiasta huolimatta


Tämä tiedote on tiivistelmä Incapin puolivuosikatsauksesta tammi–kesäkuu 2020. Koko raportti löytyy tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.incapcorp.com.

Vuoden 2020 huhti–kesäkuun kohokohdat
 

 •  COVID-19-pandemiasta ja siihen liittyvistä liikkumiskielloista johtuen Incapin Intian tehdas suljettiin maaliskuun 2020 lopussa ja tuotanto aloitettiin uudestaan toukokuussa 2020.
 •  Tehtaan sulkeminen ja muut pandemiaan liittyvät vaikutukset vaikuttivat negatiivisesti liikevaihdon orgaaniseen kasvuun ja kannattavuuteen. 
 •  Kokonaiskysyntä markkinoilla jatkui hyvänä.
 •  Toisen neljänneksen liikevaihto oli 22,6 milj. euroa, kasvua 21 % (4-6/2019: 18,7 milj. euroa). 
 •  AWS Electronics Groupin liikevaihto poislukien, liikevaihto laski orgaanisesti 31 %. 
 •  Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 2,8 miljoonaa euroa (2,9 milj. euroa) ja 12,2 % (15,5 %) liikevaihdosta.
 •  AWS Electronics Groupin yritysoston hankintamenojen kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa) ja kertaluonteiset kulut 0,0 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa).
 •  Toisen neljänneksen liikevoitto (EBIT) oli 2,1 milj. euroa (2,9 milj. euroa), laskua 27 %. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 9,3 % (15,5 %). 
 •  Katsauskauden tulos oli 1,2 milj. euroa (2,1 milj. euroa), laskua 46 %.

Vuoden 2020 tammi–kesäkuun kohokohdat

 •  AWS Electronics Groupin hankinta, johon sisältyivät Isossa-Britanniassa ja Slovakiassa sijaitsevat tuotantolaitokset, saatiin päätökseen tammikuussa 2020.
 •  Konsernin liikevaihto oli 46,9 milj. euroa, kasvua 26 % (1-6/2019: 37,2 milj. euroa).
 •  AWS Electronics Groupin liikevaihto poislukien, liikevaihto laski orgaanisesti 24 %. 
 •  Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 5,4 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa) ja 11,6 % liikevaihdosta (15,5 %).
 •  AWS Electronics Groupin yritysoston hankintamenojen kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 1,1 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa) ja kertaluonteiset kulut 0,1 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa).
 •  Konsernin liikevoitto (EBIT) oli 4,3 milj. euroa (5,7 milj. euroa), laskua 26 %. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 9,1 % (15,5 %). 
 •  Katsauskauden tulos oli 2,7 milj. euroa (4,3 milj. euroa), laskua 37 %.
 •  Osakekohtainen tulos oli 0,62 euroa (0,99 euroa).
1 000 euroa  4–6/2020 4–6/2019 Muutos 1–6/2020 1–6/2019 Muutos 2019
Liikevaihto 22,6 18,7 21 % 46,9 37,2 26 % 71,0
Liikevoitto (EBIT) 2,1 2,9  -27 % 4,3 5,7 -26 % 10,1
EBIT, % liikevaihdosta 9,3 % 15,5 %   9,1 % 15,5 %   14,2 % 
Oikaistu liikevoitto (EBIT)* 2,8 2,9 -5 % 5,4 5,7 -7 % 10,8
Oikaistu EBIT, 
% liikevaihdosta
12,2 % 15,5 %   11,6 % 15,5 %   15,2 %
Katsauskauden tulos 1,2 2,1 -46 % 2,7 4,3 -37 % 6.3

*Oikaistu liikevoitto on vaihtoehtoinen tunnusluku. Oikaistu liikevoitto ei sisällä kertaluonteisia kuluja eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.

Näkymät vuodelle 2020

Incap perui 24. maaliskuuta vuoden 2020 ennusteensa COVID-19 -pandemian aiheuttaman epävarmuuden johdosta. Incap on nyt päivittänyt näkymänsä vuodelle 2020:

Incap arvioi tammikuussa 2020 toteutuneen AWS Electronics Groupin hankinnan kasvattavan vuoden 2020 liikevaihtoa huomattavasti vuoden 2019 tasosta. Liikevoiton (EBIT) odotetaan pysyvän suunnilleen vuoden 2019 tasolla AWS Electronics Groupin hankinnan, kertaluonteisten integraatio- ja kauppakulujen, hankintamenojen allokaatioon liittyvien poistojen sekä pandemian aiheuttaman tehtaan sulkemisen vaikutuksesta. 

Arviot ja ennusteet sisältävät merkittäviä COVID-19 -pandemian aiheuttamia epävarmuustekijöitä. Arviot perustuvat sekä Incapin asiakkaiden ennusteisiin että yhtiön omiin arvioihin liiketoiminnan kehityksestä ja annetaan sillä oletuksella, ettei valuuttakursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia. 

Incap-konsernin toimitusjohtaja Otto Pukk:

Kuten odotimme, COVID-19 -pandemialla oli negatiivinen vaikutus toimintaamme vuoden toisella neljänneksellä. Intian ulkonaliikkumiskiellon ja tehtaan sulkemisen johdosta orgaaninen liikevaihtomme laski. Olen kuitenkin tyytyväinen, että vaikeista olosuhteista huolimatta palveluidemme kokonaiskysyntä jatkui hyvänä ja onnistuimme käynnistämään Intian tehtaan toiminnan nopeasti liikkumiskiellon päättymisen jälkeen. Vaikka tilauskertymää on purettu ylimääräisten työvuorojen avulla siitä lähtien, osa toimituksista siirtyi vuoden kolmannelle neljännekselle.

Tehtaamme Isossa-Britanniassa toimi toisella vuosineljänneksellä hieman alennetulla kapasiteetilla. Slovakian tehtaamme toiminta kärsi autoteollisuuden kysynnän laskusta, mutta Viron tehdas toimi lähes normaalisti toisen kvartaalin aikana. Intian tehtaan sulkemisesta ja muista pandemian vaikutuksista huolimatta, kannattavuutemme säilyi hyvänä, kun AWS-yritysoston hankintamenojen kohdistamiseen liittyvät poistot jätetään pois laskuista. 

Palveluidemme kokonaiskysyntä on jatkunut hyvänä, vaikka pandemia on aiheuttanut painetta joillekin asiakassegmenteille. Pandemia vaikutti erityisesti autoteollisuuteen, joka on kuitenkin alkanut jo toipua. Asiakashankintamme on ollut kuluneen vuoden aikana menestyksekästä, ja eurooppalaisten asiakkaidemme aktiivisuus on näkynyt runsaina tarjouspyyntöinä. Monet asiakkaat miettivät pandemian johdosta valmistusprosessejaan uudelleen, ja mielenkiinto tuotannon siirtämiseen lähemmäksi kotimarkkinoita ja tuotekehitystoimintaa on kasvanut. Olemme onnistuneet varmistamaan komponenttien saatavuuden ja logistiikan sujuvuuden pandemian globaaleihin toimitusketjuihin aiheuttamista häiriöistä huolimatta.

Tammikuussa toteutetun AWS-yritysoston myötä asiakkaiden lukumäärä on kasvanut merkittävästi. Neljän suurimman asiakkaamme osuus liikevaihdosta oli vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla 50,8 %, kun vuonna 2019 vastaava luku oli 80,6 %. Yritysosto myös tasapainotti asiakaskuntaamme, mikä näkyy tasaisempana liikevaihtona, kun vaihtelut eri alojen asiakkaiden aktiivisuudessa kompensoivat toisiaan.

Yritysoston jälkeen ja pandemian jatkuessa olemme keskittyneet liiketoiminnan turvaamiseen ja asiakkaidemme palvelemiseen. Isosta-Britanniasta ja Slovakiasta hankittujen yksiköiden liiketoiminta kehittyy olosuhteisiin nähden hyvin. Hankittujen yksiköiden integrointi jatkui suunnitelman mukaisesti toisella vuosineljänneksellä COVID-19 -pandemiasta huolimatta. Integraation painopisteenä on ollut synergiaetujen saavuttaminen ristiinmyynnissä ja hankinnoissa.

Tuotantokapasiteetti-investointimme Intiassa etenee pandemian ja liikkumiskiellon aiheuttamien hidasteiden jälkeen taas suunnitelman mukaan. Tehtaan laajennuksen odotetaan valmistuvan tänä vuonna. 

Kiitän sydämestäni henkilöstöämme sen suunnattomasta sitkeydestä ja joustavuudesta näinä epätavallisina aikoina. Olemme ryhtyneet erittäin tiukkoihin toimenpiteisiin suojataksemme henkilöstömme viruksen leviämiseltä, mikä on vaatinut erityisiä ponnistuksia jokaiselta työntekijältä. Tämä on ollut vaikeaa aikaa, ja COVID-19 -pandemiasta toipumiseen liittyy edelleen runsaasti epävarmuutta. AWS-yritysoston jälkeen odotamme kuitenkin vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan huomattavasti vuoden 2019 tasosta. Odotamme liikevoittomme (EBIT) pysyvän suunnilleen vuoden 2019 tasolla AWS Electronics Groupin hankinnan, kertaluonteisten integraatio- ja transaktiokulujen, hankintamenojen allokaatioon liittyvien poistojen sekä pandemian aiheuttaman tehtaan sulkemisen vaikutuksesta.

Helsingissä 26.8.2020

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja (englanniksi):
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimisvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa ja sen palveluksessa on noin 1 300 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.