Incap Oyj                                   
Osavuosikatsaus                      14.11.2017 klo 15.15 (EET)

INCAP-KONSERNIN LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2017: LIIKEVAIHTO KASVOI 33 % JA LIIKEVOITTO KASVOI 12 %

Tämän liiketoimintakatsauksen tiedot koskevat Incap-konsernin kehitystä tammi-syyskuussa 2017 ja vastaavana ajanjaksona vuonna 2016, ellei toisin ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Avainluvut tammi-syyskuussa 2017

  • Konsernin liikevaihto oli 37,1 miljoonaa euroa eli 32,8 % enemmän kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna (tammi-syyskuu 2016: 27,9 milj. euroa).
  • Konsernin liikevoitto (EBIT) oli 3,6 miljoonaa euroa eli 11,5 % enemmän kuin vertailujaksolla (3,3 milj. euroa).
  • Katsauskauden tulos oli 2,6 miljoonaa euroa eli 26,3 % enemmän kuin vertailujaksolla (2,0 milj. euroa).
  • Yhtiö toistaa aiemman arvionsa vuoden 2017 näkymistä sillä varauksella, ettei meneillään olevan analyysin perusteella ole tarvetta tehdä alaskirjausta vuoden 2016 ja alkuvuoden 2017 välisestä varastoerosta.

(1 000 euroa)

1-9/
2017
1-9/
2016
7-9/
2017
4-6/
2017
1-3/
2017
1-12/
2016
Liikevaihto 37 069 27 920 13 290 12 793 10 986 38 626
Liikevoitto/tappio (EBIT) 3 642 3 265 1 391 1 285 966 4 386
Katsauskauden tulos 2 580 2 043 1 030 886 664 2 742

Katsauskauden tärkeimmät tapahtumat

Incap-konsernin liikevaihto kehittyi tammi-syyskuussa 2017 myönteisesti sekä Intiassa että Virossa ja liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 32,8 %. Tuotantokapasiteetin kasvu Intiassa ja uusien asiakkaiden tuotteiden ylösajo Virossa olivat pääasialliset syyt liikevaihdon kasvuun. Kustannusten hallintaohjelma, jolla pyrittiin vastaamaan komponenttien hinnannousuun, toimi hyvin.

Liikevoitto (EBIT) oli 3,6 miljoonaa euroa eli noin 11,5 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Liikevaihdon kasvu yhdistettynä kiinteiden kustannusten alenemiseen johti hyvään tuloskehitykseen. Osakekohtainen tulos oli 0,59 euroa. Konsernin liikevoitto suhteessa liikevaihtoon oli 9,8 %, mitä pidetään elektroniikan valmistuspalvelumarkkinoilla erinomaisena tasona.

Intian rupian vahvistuminen kasvatti liikevaihtoa noin 0,7 miljoonalla eurolla ja liikevoittoa 0,07 miljoonalla eurolla verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon.

Yhtiön rahoitusasema jatkui hyvänä ja omavaraisuusaste 30.9.2017 oli 40,4 % (30.9.2016: 34,6 %).

Näkymät vuodelle 2017

Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat yhtiön asiakkaiden ennusteisiin ja yhtiön omiin arvioihin.

Yhtiö on havainnut mahdollisen poikkeaman varaston arvostuksessa vuonna 2016 ja alkuvuonna 2017. Tämän ajanjakson varastoarvosta saattaa olla tarpeen tehdä noin 0,5 miljoonan euron alaskirjaus. Mikäli kirjaus on tarpeellinen ja tehdään vuoden 2017 tilinpäätökseen, konsernin koko vuoden 2017 liikevoitto (EBIT) sisältäen kyseisen, aiemman kertaluonteisen kustannuksen tulisi olemaan hieman pienempi kuin vuonna 2016.

Yhtiö arvioi edelleen, että konsernin liikevaihto vuonna 2017 on noin 45-50 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2017 on hieman suurempi kuin vuonna 2016 olettaen, että valuuttojen muuntokursseissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia eikä varastoarvoon tehdä alaskirjausta.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 38,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) 4,4 miljoonaa euroa.

Incap julkaisee IAS 34:n mukaan laaditun tilinpäätöstiedotteen tammi-joulukuulta 2017 tiistaina 13.2.2018.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Vesa Mäkelä:

"Liiketoiminta on kasvanut koko vuoden odotustemme mukaisesti ja varsinkin toinen ja kolmas neljännes olivat erittäin hyviä sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta. Oma pääoma kasvaa ja näkyy omavaraisuusasteessa. Varastoarvo ja muut lyhytaikaiset omaisuuserät kasvoivat melko maltillisesti liikevaihdon kasvuun verrattuna. Yhtiön rahoitusasema oli edelleen hyvä.

Intian toiminnot jatkoivat vahvaa kehitystään. Tumkurin yksikkö on tänä vuonna ollut 10 vuotta osa Incap-konsernia ja sillä on ollut merkittävä rooli Incapin toimintojen kansainvälistymisessä ja kehityksessä. Tehtaan laajennus otettiin onnistuneesti käyttöön toisen vuosineljänneksen aikana. Kapasiteetin kasvattaminen osui juuri oikeaan aikaan ja tukee liiketoiminnan orgaanista kasvua.

Viron tehtaan tominnot ovat kannattavan kasvun uralla: Liiketoiminnan kehittämisessä keskitytään edelleen ketteryyteen, laatuun ja virtaviivaisiin prosesseihin.

Asiakkailta tuleva paine hintojen alentamiseksi ja samanaikainen raaka-aineiden hintojen nousu haastavat meitä myös tulevaisuudessa. Jatkuva parantaminen ja virtaviivainen toimintamalli ovat tärkeitä keinoja, joilla pidämme toiminnot ketterinä ja varmistamme kannattavuuden ja laadun pysymisen hyvällä tasolla. Markkinoiden näkymät ovat tällä hetkellä hyvät ja aktiivinen, orgaanisen kasvun toteuttamiseen tähtäävä toiminta on tuottanut kasvua onnistuneesti."

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Vesa Mäkelä, toimitusjohtaja, puh. 040 835 4495

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva elektroniikan sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Hongkongissa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 570 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire