Incap Oyj                  
Osavuosikatsaus                 15.11.2016 klo 8.30 (EET)

INCAP-KONSERNIN LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2016

Liikevaihto kasvoi 32 % ja liikevoitto 30 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Intian tehtaan laajennustyöt etenivät aikataulun mukaisesti.

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetyt tiedot koskevat Incap-konsernin kehitystä tammi-syyskuussa 2016 ja vastaavalla jaksolla vuonna 2015, ellei toisin ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomat.

Avainluvut tammi-syyskuussa 2016

·         Konsernin liikevaihto oli 27,9 miljoonaa euroa eli 32 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (1-9/2015: 21,2 milj. euroa).
·         Konsernin liikevoitto (EBIT) oli 3,3 miljoonaa euroa eli 30 % korkeampi vertailujaksoon verrattuna (2,5 milj. euroa).  
·         Katsauskauden tulos oli 2,0 miljoonaa euroa eli 64 % enemmän kuin vertailukaudella (1,2 miljoonaa euroa).

(1 000 euroa)

1-9/
2016
1-9/
2015
7-9/
2016
4-6/
2016
1-3/
2016
1-12/
2015
Liikevaihto 27 920 21 214 10 048 9 186 8 686 30 566
Liikevoitto/tappio (EBIT) 3 265 2 517 1 063 1 037 1 165 3 692
Katsauskauden voitto/tappio 2 043 1 247 778 614 651 2 012

Tärkeimmät tapahtumat katsauskaudella

Incap-konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2016 kehittyi suotuisasti sekä Intiassa että Virossa ja oli 32 % suurempi kuin vertailujaksolla. Uuden asiakkaan volyymituotannon ylösajon ansiosta Viron valmistusmäärät ovat kasvaneet mahdollistaen yksikön liiketoiminnan voimakkaan kehittämisen jatkossa. Euron ja Intian rupian väliset kurssivaihtelut heikensivät liikevaihtoa noin 1,2 miljoonaa euroa verrattuna edelliseen vuoden vastaavaan kauteen.

Liikevoitto (EBIT) oli 3,3 miljoonaa euroa eli 30 % viime vuoden vastaavaa jaksoa korkeampi. Liikevoittomarginaali pysyi hyvällä tasolla ja oli 11,7 % siitäkin huolimatta, että marginaali aleni hieman katsauskauden loppua kohden kuten oli ennakoitu.

Yhtiön rahoitusasema pysyi hyvänä ja omavaraisuusaste 30.9.2016 oli 34,6 % (30.9.2015: 28,4 %).

Intian tuotantotilojen laajentaminen on edennyt aikataulun mukaisesti ja noin 2 000 neliömetrin laajennusosa on määrä ottaa käyttöön vuoden 2017 alussa. Laajennus mahdollistaa vientitoimitusten kasvattamisen, jota odottavat sekä nykyiset että mahdolliset uudet asiakkaat. Tällä hetkellä vientituotanto toimii täydellä kapasiteetilla.

Näkymät vuodelle 2016

Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin ja yhtiön omiin näkemyksiin.

Yhtiö arvioi edelleen konsernin liikevaihdon vuonna 2016 olevan noin 35-40 miljoonaa euroa. Liiketuloksen (EBIT) vuonna 2016 arvioidaan olevan suunnilleen samalla tasolla, tai hieman korkeampi kuin vuonna 2015, jolloin liiketulos oli 3,7 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokursseissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Yhtiö julkaisee IAS 34:n mukaan laaditun tilinpäätöstiedotteen tammi-joulukuulta 2016 tiistaina 21.2.2017.

Ville Vuori, Incap-konsernin toimitusjohtaja:

"Incapin liiketoiminta jatkaa etenemistään hyvään tahtiin. Molemmat yksiköt rekrytoivat ja kehittävät tuotantokapasiteettiaan. Taloudellinen tilanteemme vahvistuu edelleen. Olemme kaiken kaikkiaan onnistuneet tehokkaasti yhdistämään johtamis- ja liiketoimintamallimme ja palvelulupauksemme. Pystymme reagoimaan nopeasti ja parantamaan asemaamme jatkuvasti muuttuvissa markkinatilanteissa. Odotamme positiivisen kehityksen jatkuvan. Keskittymällä edelleen jatkuvaan parantamiseen tulevaisuudennäkymämme pitkällä tähtäimellä ovat valoisat."

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 470 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.

Incap-konsernin liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2016


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire