Incap Oyj | Pörssitiedote | 26.04.2023 klo 09:00:00 EEST

Tämä tiedote on tiivistelmä Incapin liiketoimintakatsauksesta tammi–maaliskuulta 2023. Koko raportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.incapcorp.com.

Tammi–maaliskuun 2023 kohokohdat

  • Liikevaihto kasvoi 36,2 % ja oli 72,7 milj. euroa (1–3/2022: 53,3 milj. euroa).
  • Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 64,4 % ja oli 11,5 milj. euroa (7,0 milj. euroa) eli 15,8 % liikevaihdosta (13,1 %).
  • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 67,3 % ja oli 11,3 milj. euroa (6,8 milj. euroa) eli 15,5 % liikevaihdosta (12,7 %).
  • Katsauskauden tulos oli 8,4 milj. euroa (5,5 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,19 euroa).

Ellei toisin mainittu, vertailuluvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2022. Tämä liiketoimintakatsaus on tilintarkastamaton.

Avainluvut

Milj. euroa 1–3/23 1–3/22 Muutos 1–12/22
Liikevaihto 72,7 53,3 36,2 % 263,8
Kertaluonteiset erät 0,1 0,1 -22,8 % 0,6
Liikevoitto (EBIT) 11,3 6,8 67,3 % 38,9
EBIT, % liikevaihdosta 15,5 % 12,7 % 14,8 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT)* 11,5 7,0 64,4 % 40,0
Oikaistu EBIT*, % liikevaihdosta 15,8 % 13,1 % 15,1 %
Katsauskauden tulos 8,4 5,5 53,4 % 27,6

* Oikaistu liikevoitto (EBIT) on vaihtoehtoinen tunnusluku. Oikaistu liikevoitto ei sisällä kertaluonteisia kuluja eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja. Oikaistu liikevoitto antaa eri tilikausien välillä vertailukelpoista tietoa liikevoitosta.

Vuoden 2023 näkymät

Incap arvioi, että yhtiön liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2023 ovat pienempiä kuin vuonna 2022.

Arviot perustuvat oletukseen, ettei odottamattomia Incapin liiketoimintaympäristöön vaikuttavia muutoksia tapahdu esimerkiksi komponenttien saatavuudessa.

Otto Pukk, Incap Oyj:n toimitusjohtaja:

”Vuosi 2023 alkoi vahvalla neljänneksellä sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta, mistä haluan kiittää erinomaista tiimiämme. Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 72,7 miljoonaa euroa, mikä oli 36 % enemmän kuin vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Vahva kasvu johtui elektroniikan kysynnästä, ja sitä tukivat aiemmat investoinnit tehtaidemme lisäkapasiteettiin.

Kannattavuutemme säilyi hyvällä tasolla. Liikevoitto oli 15,5 prosenttia liikevaihdosta tehokkaan ja kustannustehokkaan toimintamallimme, suotuisan tuotemixin sekä vahvan liikevaihdon ansiosta.

Kolmannen tehtaamme rakentaminen Intiassa on nyt saatu päätökseen, ja tuotannon ylösajo on alkanut. Uusi moderni tehdas tuo noin 8 500 neliömetriä lisää tilaa, ja se on rakennettu kestävän rakentamisen periaatteiden mukaisesti kiinnittäen erityistä huomiota energian ja veden tehokkaaseen käyttöön.

Olemme myös jatkaneet investointeja muihin tehtaisiimme. Virossa otimme käyttöön Kuressaaren tehtaalla uuden tuotantolinjan, mikä kasvatti tehtaan SMT-kokonaistuotantokapasiteettia yli 50 %. Slovakiassa, jossa asiakasmäärämme ovat kasvaneet ja tuotevalikoimamme laajentunut, kasvatimme tehtaan tuotantoalaa 1 200 neliömetriä muuttamalla tehtaan nykyisen varastotilan tuotantoalueeksi ja rakentamalla uuden varaston.

Näkyvyyden palautuessa normaalimmalle tasolle sekä komponenttien saatavuuden ja läpimenoaikojen parantuessa asiakkaiden ei tarvitse tehdä tilauksia niin paljon etukäteen.

Aiemmin huhtikuussa suurin asiakkaamme ilmoitti meille, että heidän varastotasonsa olivat kasvaneet liian korkeiksi, koska kasvu on alkuperäistä ennustetta hitaampi. He ovat päättäneet pienentää varastotasojaan ja siirtävät siksi joitakin tilauksia vuodesta 2023 vuoteen 2024. Teemme nyt tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa sopeuttamalla tuotantomääriämme auttaaksemme heitä pienentämään varastotasoaan, mikä luonnollisesti vaikuttaa liikevaihtoomme vuonna 2023.

Pitkällä aikavälillä elektroniikan sopimusvalmistuksen liiketoimintanäkymät ovat edelleen positiiviset. Olemme edelleen sitoutuneita panostamaan aktiivisesti toimintaamme ja kehittämään sitä. Kasvustrategiamme mukaisesti ja vakaan taloudellisen asemamme tukemana keskitymme edelleen yritysjärjestelyihin.

Arvioimme, että liikevaihtomme ja liikevoittomme vuonna 2023 ovat alhaisemmat kuin vuonna 2022. Olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että hajautettu toimintamallimme ja sitoutunut tiimimme auttavat säilyttämään hyvän kannattavuustason myös tulevaisuudessa.“

Taloudellinen raportointi vuonna 2023

Vuonna 2023 Incap julkaisee seuraavat taloudelliset raportit:

  • puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 28.7.2023
  • liiketoimintakatsaus tammi–syyskuulta 25.10.2023

Webcast-tilaisuus

Incap järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden keskiviikkona 26.4.2023 klo 13.00 alkaen. Tuloksen esittelevät Incap Oyj:n toimitusjohtaja Otto Pukk ja talousjohtaja Antti Pynnönen.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://incap.videosync.fi/q1-2023-results/. Tilaisuuden aikana yleisö voi esittää kysymyksiä chatissa edellä mainitussa osoitteessa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://incapcorp.com/fi/raportit-ja-esitykset/ myöhemmin samana päivänä.

Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Helsingissä 26.4.2023

INCAP OYJ
Hallitus