Incap Oyj                                                
Pörssitiedote
Liiketoimintakatsaus Q1 2020                              12. toukokuuta 2020 klo 8.30 (EET) 

 

Incap-konsernin liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuulta 2020: Kannattavuus hyvällä tasolla pandemiasta huolimatta

 

Vuoden 2020 tammi–maaliskuun kohokohdat

 

  • Incap-konsernin liikevaihto oli 24,3 miljoonaa euroa, kasvua 31,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (tammi–maaliskuu 2019: 18,5 miljoonaa euroa).
  • AWS Electronics Groupin hankinta, johon sisältyivät Isossa-Britanniassa ja Slovakiassa sijaitsevat tuotantolaitokset, saatiin päätökseen tammikuussa 2020.
  • Pandemiaan liittyvä Intian tehtaan sulkeminen, rajoitukset, työntekijöiden saatavuus, vähäiset materiaaliviivästykset ja tilausten uudelleenjärjestelyt vaikuttivat liikevaihtoon ja kannattavuuteen.
  • AWS Electronics Groupin liikevaihto poislukien, liikevaihto laski orgaanisesti 16,6 prosenttia verrattuna vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen, joka oli erityisen vahva. 
  • Konsernin liikevoitto (EBIT) oli 2,2 miljoonaa euroa, laskua 23,7 prosenttia vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (2,8 miljoonaa euroa). 
  • AWS Electronics Groupin yritysoston hankintamenojen kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,5 miljoonaa euroa ja kertaluonteiset kulut 0,1 miljoonaa euroa.
  • Katsauskauden tulos oli 1,6 miljoonaa euroa, laskua 27,8 prosenttia vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (2,2 miljoonaa euroa).

Tämän liiketoimintakatsauksen tiedot koskevat Incap-konsernin kehitystä tammi–maaliskuussa 2020 ja vuoden 2019 vastaavalla ajanjaksolla, ellei toisin mainita. Lukuja ei ole tilintarkastettu.

Avainluvut

Miljoonaa euroa

1–3/2020

1–3/2019

Muutos

1–12/2019

Liikevaihto

24,3

18,5

31,3 %

71,0

Liikevoitto (EBIT)

2,2

2,8

-23,7 %

10,1

EBIT, % liikevaihdosta

8,9 %

15,3 %

 

14,2 %

Katsauskauden tulos

1,6

2,2

-27,8 %

6,3

 

Näkymät vuodelle 2020

Incap ilmoitti 24. maaliskuuta 2020 peruvansa vuodelle 2020 antamansa tulosohjeistuksen COVID-19-pandemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Incapin ohjeistus, joka julkaistiin vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteessa 26.2.2020 ja peruutettiin 24.3.2020, oli:

“Incap arvioi, että AWS Electronics Groupin yritysoston jälkeen konsernin liikevaihto vuonna 2020 on merkittävästi suurempi kuin vuonna 2019 ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2020 on hieman parempi kuin vuonna 2019, sillä yritysostosta aiheutuu kertaluonteisia integraatio- ja järjestelykuluja (kuten hankintamenojen allokointiin liittyviä poistoja). Arviot perustuvat oletuksiin, ettei valuuttojen muuntokursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia. Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin.”

Incap-konsernin toimitusjohtaja Otto Pukk: 

Incapin vuoden 2020 ensimmäinen vuosineljännes alkoi hyvissä merkeissä, kun vahvistimme AWS Electronics Groupin ja sen Ison-Britannian ja Slovakian tuotantolaitosten hankinnan. Hankinnan myötä laajennamme strategista jalansijaamme Isoon-Britanniaan ja Keski-Eurooppaan ja vahvistamme asemaamme Yhdysvalloissa ja Kaakkois-Aasiassa. Yrityskaupan ansiosta pystymme laajentamaan nykyisille asiakkaillemme tarjoamaamme tuotevalikoimaa, joten se mahdollistaa pääsyn uusille markkinoille. Lisäksi yrityskauppa laajentaa asiakasportfoliotamme niin asiakkaiden lukumäärän kuin teollisuusalojen suhteen ja pitkällä aikavälillä yrityskaupan odotetaan tuovan mukanaan synergiaetuja muun muassa materiaaliosto- ja ristiinmyyntimahdollisuuksien muodossa. Odotamme yrityskaupan tarjoavan uusia mahdollisuuksia erityisesti Intian ja Ison-Britannian väliselle toiminnalle.

Hyvän alkuvuoden jälkeen pandemiaksi kehittynyt COVID-19-epidemia alkoi vaikuttaa toimintaympäristöömme. Eri maiden hallitukset ovat ryhtyneet merkittäviin toimiin pandemian hillitsemiseksi rajoittamalla ihmisten liikkuvuutta. Intiaan julistetun sulun (lockdown) vuoksi Incapin suurin tehdas suljettiin maaliskuun lopussa. Ison-Britannian hallituksen käyttöön ottamien pandemian hillitsemistoimenpiteiden seurauksena Incapin tehdas Staffordshiressä on edelleen toiminnassa, mutta alennetulla kapasiteetilla. Pandemia on vaikuttanut myös Virossa ja Slovakiassa sijaitseviin tehtaisiimme, joiden toiminta on supistunut jonkin verran työntekijöiden saatavuuden, vähäisten materiaaliviivästysten ja tilausten uudelleenjärjestelyjen vuoksi. Tämän katsauksen laatimishetkellä rajoitukset ovat yhä voimassa, joten odotamme, että pandemialla tulee olemaan suurempi vaikutus tulokseemme toisella vuosineljänneksellä. Intian tehtaamme on edelleen osittain suljettu, mutta olemme alkaneet valmistautua nostamaan tuotantoamme täyteen vauhtiin, kun sulku puretaan.

COVID-19-pandemiasta johtuva tehtaiden tuotannon väheneminen on vaikuttanut negatiivisesti sekä orgaaniseen kasvuun että kannattavuuteen. Kannattavuutta ovat lisäksi alentaneet AWS Electronics Groupin hankinta ja siihen liittyvät kertaluonteiset kulut ja hankintamenojen kohdistamiseen liittyvät poistot. Olosuhteet huomioon ottaen olemme tyytyväisiä 8,9 prosentin liikevoittomarginaaliin (EBIT). Liikevaihtomme kasvoi 31 prosenttia AWS Electronics Groupin hankinnan tukemana. Kun AWS Electronics Groupin hankinta jätetään pois laskuista, liikevaihtomme laski noin 17 prosenttia. Olemme kuitenkin havainneet kasvua asiakkaidemme yhteydenottojen määrässä sekä kiinnostuksessa siirtää elektroniikkavalmistusta lähemmäksi asiakkaidemme loppukäyttäjiä ja elektroniikan suunnittelutiimejä. Uskomme, että COVID-19-pandemia osaltaan vahvistaa tätä trendiä. Poikkeustilanteesta huolimatta emme ole kärsineet luottotappioita. Joustava toimintamallimme mahdollistaa tasaisen kassavirran, jota seuraamme huolellisesti.

Olemme sitoutuneet noudattamaan paikallisten hallitusten ja terveysviranomaisten antamia ohjeita kaikissa tehtaissamme, sillä työntekijöidemme, asiakkaidemme ja kumppaniemme terveys ja turvallisuus ovat meille tärkeintä. Olemme analysoineet erilaisia skenaarioita ja jatkamme tilanteen seuraamista samalla valmistautuen rajoitusten vähentämiseen ja poistoon. Jos tilanne muuttuu, voimme ottaa tuotantokapasiteettiamme käyttöön nopeasti. Valmistaudumme toimitusten turvaamiseen tehtaillamme, jotta voimme vastata asiakkaidemme odotuksiin ja mahdollisesti kasvavaan kysyntään.

Näinä poikkeuksellisina aikoina haluan kiittää tiimiämme ja kaikkia työntekijöitämme, jotka ovat omistautuneet pitämään liiketoiminnan hyvällä tasolla ja samalla sopeutumaan hallitusten määräämiin toimenpiteisiin ja kaikkiin toimintaympäristön muutoksiin. Tulevaisuuden näkymät ovat edelleen hämärän peitossa, joten pandemian vaikutuksia vuoden 2020 taloudelliseen tulokseemme on liian aikaista arvioida. Kaikesta huolimatta siirrämme katsettamme kriisin jälkeiseen aikaan ja uskonkin, että kova työmme ja vahva taloudellinen asemamme auttavat meitä selviytymään tästä poikkeustilanteesta. Toimialamme megatrendit ja kasvutekijät tukevat meitä ja antavat meille jatkuvaa luottamusta Incapin pitkän aikavälin näkymiin.

 

Taloudellinen tulos

COVID-19-pandemia vaikutti Incapin tulokseen negatiivisesti vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kun taas tammikuussa 2020 vahvistettu AWS Electronics Groupin hankinta tuki liikevaihdon kasvua.

Liikevaihto kasvoi 31,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 24,3 (18,5) miljoonaa euroa.

Tammi–maaliskuun liikevoitto (EBIT) oli 2,2 (2,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos oli 1,6 (2,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBIT) laski 23,7 prosenttia ja katsauskauden tulos 27,8 prosenttia. Liikevoittomarginaali laski 15,3 prosentista 8,9 prosenttiin. 

Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen liikevoittoon (EBIT) vaikutti COVID-19-pandemia, ja erityisesti Intian-tehtaan tuotannon väheneminen ulkonaliikkumiskiellon seurauksena. AWS Electronics Groupin hankintamenojen kohdistamiseen liittyvät poistot ja yritysostosta aiheutuneet kertaluonteiset kulut olivat 0,6 (0,0) miljoonaa euroa.

Yhtiön taloudellinen asema säilyi vahvana. Omavaraisuusaste laski 32,9 (52,6) prosenttiin maaliskuun 2020 lopussa. Lasku johtui pääasiassa AWS Electronics Groupin hankintaan liittyvästä velkaantuneisuuden kasvusta.

Taloudellinen raportointi vuonna 2020

Incap julkaisee tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksen 26. elokuuta ja tammi–syyskuun liiketoimintakatsauksen 25. marraskuuta.

 

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com 

INCAP LYHYESTI
Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimisvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa ja sen palveluksessa on noin 1 300 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.