Incap Oyj                                   
Osavuosikatsaus                      16.5.2017 klo 8.30 (EET)

INCAP-KONSERNIN LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2017: LIIKEVAIHTO KASVOI 26 %, MATERIAALIKUSTANNUSTEN NOUSU VAIKUTTI LIIKETULOKSEEN

Tämän liiketoimintakatsauksen tiedot koskevat Incap-konsernin kehitystä tammi-maaliskuussa 2017 ja vastaavana ajanjaksona vuonna 2016, ellei toisin ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Avainluvut tammi-maaliskuussa 2016

  • Konsernin liikevaihto oli 11,0 miljoonaa euroa eli 26 % enemmän kuin vertailujaksolla (tammi-maaliskuu 2016: 8,7 milj. euroa).
  • Konsernin liikevoitto (EBIT) oli 1,0 miljoonaa euroa eli 17 % vähemmän kuin vertailujaksolla (1,2 milj. euroa).
  • Katsauskauden tulos oli 0,66 miljoonaa euroa eli 2 % enemmän kuin vertailujaksolla (0,65 milj. euroa).
  • Yhtiö toistaa aiemman arvionsa vuoden 2017 näkymistä.

(1 000 euroa)

1-3/
2017
1-3/
2016
4-6/
2016
7-9/
2016
10-12/
2016
1-12/
2016
Liikevaihto 10 986 8 686 9 186 10 048 10 706 38 626
Liikevoitto/tappio (EBIT) 966 1 165 1 037 1 063 1 121 4 386
Katsauskauden tulos 664 651 614 778 699 2 742

Katsauskauden tärkeimmät tapahtumat

Incap-konsernin liikevaihto kehittyi tammi-maaliskuussa 2017 myönteisesti sekä Intiassa että Virossa ja liikevaihto kasvoi 26 % vertailukauteen verrattuna. Kasvu johtui pääasiassa pitkäaikaisten asiakkaiden kysynnän kasvusta.

Liikevoitto (EBIT) oli 1,0 miljoonaa euroa eli noin 17 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Aleneminen johtui pääasiassa korkeammista materiaalikustannuksista. Koska elektroniikan maailmanmarkkinat ovat nyt kasvussa, pääraaka-aineiden kuten kuparin, lyijyn ja tinan hinnat kohoavat ja nostavat komponenttien hintoja.

Konsernin liikevoitto suhteessa liikevaihtoon oli 8,8 %, mikä on elektroniikan valmistuspalvelumarkkinoiden yleisen tason ylärajalla. Edeltävällä vuosineljänneksellä loka-joulukuussa 2016 liikevoittomarginaali oli 10,5 % ja vertailujaksolla tammi-maaliskuussa 2016 13,4 %.

Vientituotteiden valmistukseen käytettävien tuotantotilojen laajennus Intiassa otettiin käyttöön katsauskaudella. Myös Viron tehtaan valmistuskapasiteettia kasvatettiin uudella ladontalinjalla.

Näkymät vuodelle 2017

Incap toistaa aikaisemman ohjauksensa ja näkymänsä vuodelle 2017. Yhtiö arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2017 on suurempi kuin vuonna 2016, jolloin se oli 38,6 miljoonaa euroa. Liikevoiton (EBIT) vuonna 2017 arvioidaan olevan hieman suurempi kuin vuonna 2016, jolloin se oli 4,4 miljoonaa euroa. Luvut on arvioitu olettaen, että valuuttojen muuntokursseissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Incap julkaisee IAS 34:n mukaan laaditun puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2017 keskiviikkona 23.8.2017.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Ville Vuori:

"Vuoden 2017 ensimmäinen neljännes vastasi odotuksiamme. Tuotannon tuoterakenne oli ennustetun mukaisesti jonkin verran epäedullinen kannattavuuden kannalta johtuen korkeasta materiaaliosuudesta ja nousevista raaka-aineiden hinnoista, joihin sopeutuminen kestää vähän aikaa. Tuotantomäärien kasvu on myönteistä ja parantaa tilannettamme monella tavalla.

Kaiken kaikkiaan näkymämme ovat edelleen hyvät. Odotamme orgaanisen kasvun jatkuvan ja vaikka suhteellinen kannattavuutemme läheneekin markkinoiden yleisiä tasoja, luotamme liiketoimintamalliimme ja tavoitteemme on olla jatkossakin viiteryhmämme parhaimpien joukossa etenkin kannattavuuden osalta."

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva elektroniikan sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Hongkongissa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 520 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire