Incap Oyj             Pörssitiedote                   17.2.2012 klo 11.30

INCAP KIRJAA VUODEN 2011 TULOKSEEN KERTALUONTEISEN KULUVARAUKSEN TUOTANNON UUDELLEENORGANISOIMISESTA

Incap-konsernin operatiivisen liiketoiminnan kehitys on jatkunut myönteisenä ja yhtiön kannattavuus on parantunut edellisestä vuodesta. Konsernin liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia kirjauksia on ennakkoarvion mukaan positiivinen sekä neljännellä vuosineljänneksellä että jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Incap kirjaa vuoden 2011 tulokseen noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteisen kuluvarauksen Helsingin tehtaan sulkemisesta. Yhtiö päätti tammikuussa tehtaan toiminnan lopettamisesta ja valmistuksen siirtämisestä yhtiön muille tehtaille Vaasaan ja Kuressaareen.

Kuluvarauksen vaikutuksesta Incap-konsernin neljännen vuosineljänneksen liiketulos (EBIT) on arviolta -0,6 miljoonaa euroa, mistä johtuen konsernin toisen vuosipuoliskon liiketulos on tappiollinen mutta kuitenkin parempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Konsernin koko vuoden 2011 liikevaihto ja liiketulos ovat aikaisemman ohjauksen mukaisia. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 on noin 68,9 miljoonaa euroa ja liiketulos ennakkoarvion mukaan noin -1,6 miljoonaa euroa.

Yhtiö arvioi 2.11.2011 julkaistussa osavuosikatsauksessa, että konsernin liiketulos vuonna 2011 (EBIT) jäisi tappiolliseksi mutta olisi kuitenkin parempi kuin vuonna 2010, jolloin se oli -3,2 milj. euroa. Lisäksi yhtiö arvioi tuolloin, että liiketulos vuoden jälkipuoliskolla olisi positiivinen ja parempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (1-6/2011: -1,0 milj. euroa) ja viime vuoden vastaavalla jaksolla (7-12/2010: -0,5 milj. euroa). Yhtiö arvioi samalla koko vuoden liikevaihdon olevan selvästi korkeampi kuin vuonna 2010, jolloin se oli 59,2 miljoonaa euroa.

Incap julkaisee vuoden 2011 tilinpäätöstiedotteen keskiviikkona 22.2.2012.

INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli noin 59,2 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi. 


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1587021