Incap Oyj          Pörssitiedote           14.11.2011 klo 12.30


INCAP KÄYNNISTÄÄ YT-NEUVOTTELUT KONSERNIPALVELUISSA JA HELSINGIN TEHTAALLA


Incap Oyj on kutsunut konsernitoimintojen Suomessa työskentelevän henkilöstön ja
koko Helsingin tehtaan henkilöstön yhteistoimintalain mukaisiin neuvotteluihin.

Incapin tavoitteena on tehostaa toimintaa ja parantaa kustannusrakennetta
konsernitoiminnoissa. Mahdollisia keinoja ovat uudelleenorganisointi ja
tiettyjen toimintojen keskittäminen esimerkiksi yhtiön Tallinnassa sijaitsevaan
toimipisteeseen. Yhtiön alustavan arvion mukaan joissakin toiminnoissa työ
tulisi vähenemään olennaisesti niin, että suunnitellut toimenpiteet voisivat
johtaa noin 15 työpaikan vähenemiseen Suomessa. Incapin konsernipalveluissa
Suomessa työskentelee tällä hetkellä 37 henkilöä Helsingissä, Vaasassa,
Vuokatissa ja Oulussa.

Helsingin tehtaan toiminnan osalta Incapin tavoitteena on parantaa yhtiön
kannattavuutta ja sopeuttaa tehtaan tuotanto kysyntää vastaavaksi. Yhtiö on jo
aikaisemmin kertonut halukkuudestaan luopua tehtaan ohutlevyvalmistuksesta. Nyt
käynnistettävissä yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään toimenpiteitä, jotka
voivat johtaa tehtaan henkilöstön irtisanomiseen tai lomauttamiseen
toistaiseksi. Mahdollisina vaihtoehtoina käsitellään lisäksi toiminnan
osittaista ulkoistamista ja toiminnan lopettamista osittain tai kokonaan sekä
valmistuksen siirtämistä soveltuvin osin yhtiön muille tehtaille. Helsingin
tehtaalla työskentelee 61 henkilöä, joista osa on tällä hetkellä lomautettuna.


INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
henkilöstöjohtaja Kirsi Hellsten, puh. 050 387 7437
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fiINCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli noin 59,2
miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 760 henkilöä.
Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1563454]