Incap Oyj        Pörssitiedote                13.9.2013 klo 10

INCAP ALENTAA LIIKEVAIHTO- JA TULOSENNUSTETTAAN

Incap-konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen vuonna 2013 arvioidaan jäävän ennakoitua pienemmiksi. Useat asiakkaat ovat ilmoittaneet tilausmääriensä alenemisesta loppuvuonna ja myös materiaalivastuun siirtyminen asiakkailta takaisin Incapille lykkääntyy odotettua pidempään. Lisäksi Intian rupian heikentyminen alentaa euromääräistä liikevaihtoa. Päivitetyn ennusteen perusteella Incap arvioi vuoden 2013 jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan suunnilleen samalla tasolla kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla, jolloin liikevaihtoa kertyi 20,5 miljoonaa euroa. Näin ollen koko vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan merkittävästi pienempi kuin vuonna 2012.

Liikevaihdon supistuminen heijastuu tuloskehitykseen. Lisäksi rahoitusjärjestelyn toteuttamiseen liittyy kuluja, joita ei ole ennakoitu aikaisemmissa laskelmissa. Näin ollen yhtiö arvioi, että Incap-konsernin toisen vuosipuoliskon liiketulos (EBIT) on tappiollinen, jolloin koko vuoden 2013 liiketulos jää tappiolliseksi. Tammi-kesäkuun 2013 liiketulos oli -1,8 miljoonaa euroa.

Yhtiö on käynnistänyt tehostetut toimenpiteet kustannusten sopeuttamiseksi liikevaihtoennusteen mukaiseksi.

Yhtiö arvioi 31.7.2013 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa, että Incap-konsernin koko vuoden liikevaihto olisi selvästi pienempi kuin vuonna 2012 ja koko vuoden liiketulos (EBIT) olisi positiivinen. Vuonna 2012 konsernin liikevaihto oli 64,1 miljoonaa euroa ja liiketulos (EBIT) -0,7 miljoonaa euroa.

Incap julkaisee osavuosikatsauksensa tammi-syyskuulta 2013 torstaina 31.10.

INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047 tai +372 555 379 05
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569 tai +372 555 620 35
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja
ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 64,1 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 600 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997. Lisätietoja: www.incap.fi.


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1729073